Malmen Montessori

”Vi stod inför en viktig rekrytering, där vi skulle tillsätta en ny biträdande rektor. Det fanns en handfull interna kandidater som alla var lämpliga för rollen, och vi önskade en oberoende bedömning för att ta bästa möjliga beslut.”

För Malmen Montessoris räkning fick vi möjlighet att möta och utvärdera ett starkt startfält av kandidater till rollen som biträdande rektor. Alla hade de tidigare interna erfarenheter från organisationen, och för att inte färgas av egna relationer och upplevelser ville man från ledningens håll att samtliga skulle få genomgå samma, oberoende slutprocess i rekryteringen.

Tjänst: Second Opinion

Geografi: Borås

Bransch: Skola och omsorg

Nytta: Opartisk bedömning av egna kandidater

Utmaning:

När Vicky Hoffman, rektor, och Kenneth Larsson, verksamhetschef, från Malmen Montessori först kontaktade Martin på Maxkompetens i Borås stod de inför en utmaning: de skulle tillsätta en ny biträdande rektor till sin skola och hade en handfull starka kandidater till tjänsten. Med en väl etablerad verksamhet och över 100 anställda fanns det flera intressanta och aktuella medarbetare med tidigare erfarenheter av Malmen, som alla sannolikt skulle vara lämpliga för tjänsten.

Man hade tidigare själv gjort ett första urval med egna intervjuer, men kände att det innan slutgiltigt beslut fanns ett värde med en utomstående och objektiv bedömning. Maxkompetens ”Second Opinion” blev ett perfekt komplement.

Lösning:

Vicky och Kenneth kopplades ihop med Maxkompetens Emmi, som kunde genomföra en grundlig analys av såväl verksamhet som den specifika tjänsten. Med avstamp i vad rollen som biträdande rektor skulle innebära och vilka attribut som skulle vara gynnsamma för att framgångsrikt lyckas i sitt arbete kunde Emmi ta fram en kravprofil att matcha mot de aktuella kandidaterna, som i sin tur kontaktades.

Först fick samtliga kandidater genomföra tester via TalentQ – ett grundligt paket med tester som innefattar såväl personlighet-, motivation- och färdighetstester. Resultaten analyserades och vägdes mot kravprofil innan ett omfattande frågeunderlag togs fram och djupintervjuer med respektive kandidat genomfördes. Parallellt gjordes också referenstagningar och bakgrundsanalys.

Värde:

Efter genomförda tester fick Vicky och Kenneth både skriftlig och muntlig återkoppling kring våra slutsatser av kandidaterna. Informationen bidrog till att fatta det objektiva beslutet kring vem som slutligen skulle erbjudas tjänsten. Det gav också ett gediget underlag för att förutse styrkor och risker med de olika kandidaterna, hur respektive medarbetare bäst leds och när de behöver som mest stöttning. Avslutningsvis gav underlaget en tydlig bild av hur kandidaterna bäst motiveras och på sikt stannar på arbetsplatsen – vilket såklart är värdefull information att veta, även om de kandidater som inte erbjöds den faktiska tjänsten då de redan är verksamma inom skolan.

Vicky berättar: ”Att arbeta tillsammans med Maxkompetens har känts så tryggt och professionellt. Vi är tacksamma för en gedigen process, och har stor nytta av det underlag som kom ut ur samarbetet. Även våra medarbetare kände sig väl bemötta under processen, och det gjorde beslutsfattandet enklare för oss när det var dags att erbjuda tjänsten”.

Kenneth fyller i: ”För oss var det perfekt att låta Maxkompetens bidra med sin Second Opinion, resultatet blev mycket gott och vi är väldigt nöjda med hela upplevelsen”.

Om Kundföretaget:

Malmen Montessori i Borås är en av landets största montessoriskolor. Här går ungefär 700 barn i förskola, skola och fritids och skolan har drygt 110 anställda. Många har varit med från starten 1993 i de fina lokalerna på Ramnalid, naturskönt belägna strax intill vackra Ramnasjön.

På Malmen Montessori finns det barn som går från att de lär sig gå vid ett års ålder, tills det att de avslutar högstadiet med nians balafton. Det gör att många vuxna känner barnen vilket skapar trygghet, trivsel och en hemkänsla.

Malmen Montessori är en mycket uppskattad verksamhet bland såväl barn som vuxna. De är en icke vinstdrivande, fristående, politiskt och religiöst obunden ideell förening.
Läs mer på deras hemsida.

Feralco Nordic AB

Tillsammans med Feralco fick vårt kompetenta team i Kristianstad förmånen att kavla upp ärmarna och skapa ett kundunikt upplägg för att på bästa sätt hjälpa organisationen ta klivet in i framtiden. Tack vare en omfattande kartläggning av kommande pensioner kan man med säkerhet och god förståelse planera hur kommande kompetensombesörjning bör se ut.

JLT Mobile Computers

Samarbetet med JLT Mobile Computers har pågått i över fem år och vi har under årens gång haft förmån att rekrytera flera spännande roller till såväl huvudkontoret i Småland, som deras filial i huvudstaden. I det här kundcaset träffar vi Carl, som tillsattes i rollen som Nordisk Partner Ansvarig under våren 2023. Carl berättar mer...

Orthex Group

Låt oss presentera samarbetet med Orthex Sweden AB, en del av koncernen Orthex Group, ett internationellt företag med stark lokal närvaro i Tingsryd som vi haft äran att arbeta bredvid i många år. Samarbetet är extra roligt eftersom vi får möjlighet att bistå med hela vårt tjänsteutbud och arbeta nära bolaget i alla led –...

Advania

Advania har under många år samarbetat med oss på Maxkompetens för att säkra sin kompetensombesörjning. Med ett väl inarbetat samarbete och god förståelse för vad en ”Advanian” är kan ansvarig rekryterare leverera hög nivå i sitt kandidatunderlag, och därigenom spara ansvarig teamchef mycket tid.

Karlshamn Energi

Vi har arbetat tillsammans med Karlshamn Energi sedan 2017 och har under åren bidragit i flera rekryteringar. I det här caset berättar vi om hur Karlshamn Energis verksamhet utökades med ytterligare affärsområden, därmed behövdes förstärkning både inom det nya affärsområdet och i stödfunktionerna på företaget och Maxkompetens fick förmånen att arbeta med några av tillsättningarna....

Tranemo Advanced Workwear

Tranemo Advanced Workwear började som en traditionell bemanningskund där Maxkompetens bistod med bemanning i form av lagerpersonal, men i takt med att behovet av nya tjänstemän växte och man såg att kontaktpersonen på Maxkompetens var duktig på att hitta lokal och kompetent personal expanderade uppdraget.

NetNordic

När NetNordic skulle utöka sitt tjänsteutbud och erbjuda nätverksövervakning dygnet runt stod man inför en utmaning. Lösningen landade i ett bemanningsupplägg, men konceptet blev så mycket större. I detta kundcase lyfter vi ett fantastiskt samarbete där såväl kundföretag som konsulter sett stora uppsidor.

Entral AB

Med starka orderinflöden och jobb så att det räckte och blev över kändes den seniora utvecklarkollegans stundande föräldraledighet helt fel i timingen. Hur skulle man hitta någon som med kompetens kunde se till att bolagets affärer fortlöpte utan försening?  

Dasa Control Systems

I detta kundcase möter vi en chef som, ny i sin roll, fick möjlighet att rekrytera ett par nyckelpersoner i organisationen. Tack vare ett gediget arbete tillsammans med oss på Maxkompetens kring bolagets värdegrund kunde arbetsplatsen knyta till sig nya kollegor som bidrog till ett förbättrat arbetsklimat.

DEKRA Automotive

Vi presenterar ett spännande kundcase med 45 tillsatta besiktningstekniker inom loppet av tre månader, ett lyckat samarbete där kunden sparade mycket tid och kunde fokusera på sin kärnverksamhet och expansion.

Maxkompetens grundades 2003 och vi är rikstäckande med sex kontor i Sverige. Varje år rekryterar vi 1200st jobb och vi har 400st konsulter på uppdrag varje dag.

Intresserad av våra tjänster?

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar