Chefsrekrytering

Rekrytera rätt ledare till ert företag

Chefsrekrytering och Exekutive rekrytering

Maxkompetens är ett rikstäckande rekryteringsföretag som tillsatt hundratals chefsrekryteringar runt om i Sverige. Vi har lång erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering och vi har tillsatt chefspositioner inom flera kompetensområden och branscher sedan 2003, IT RekryteringIT & TeknikFörsäljning & MarknadEkonomiHRIndustri & LogistikKundtjänstBygg & Fastighet.

Chefsrekrytering via Maxkompetens

Maxkompetens rekryteringskonsulter ansvarar för hela rekryteringsprocessen där rätt förväntningar, tidsplan och kommunikationsplan bestäms. Vi är övertygade att värderingar och kultur skapas av hela företaget, rätt ledarskap och styrning är avgörande för ett framgångsrikt företag. Därför är extra viktigt att rekrytera rätt chef. De vanligaste chefsrekryteringarna vi utför är; Försäljningschef, Marknadschef, Lagerchef, Produktionschef, Ekonomichef, IT-chef, Utvecklingschef, Kundtjänstchef, HR-chef, redovisningschef, COO, Platschef, projektchef och flertalet chefspositioner inom Bygg och fastighet. Vi hjälper våra kunder med interim management där ni som företag kan hyra in en interims konsult för chefsposition eller specialist. Vi har kontor på fem orter i landet, Stockholm, Borås, Stockholm, Halmstad och Kristianstad.

 

Fem tips till en lyckad chefsrekrytering:

  1. Skynda långsamt

Det är viktigt att verkligen diskutera igenom vad företaget vill med chefsrekryteringen? Att ha god framförhållning och avsätta resurser är viktigt. Stressa inte fram rekryteringen bara för att visa på handlingskraft. Då är det bättre att hitta en temporär lösning tills vidare.

  1. Kompetensbaserat och evidensbaserat

Ta inga genvägar och följ alla steg i rekryteringsprocessen. Ta hjälp av de verktyg som finns för att säkerställa chefsrekryteringen. Det finns ett stort utbud av personlighetstester som kompletterar processen och fokusera inte för mycket på CV:et, utan snarare vad är målet med rekryteringen.

  1. Utmana dig själv

De flesta chefspositioner är mångfasetterade och ofta är önskemålet att kandidaterna ska ha branscherfarenhet. Försök att titta utifrån ett bredare perspektiv att hitta rätt personlighet och ledaregenskaper i stället för att fokusera på branschkunskap. Dessutom sker en stor digital transformation och ett nytt kontorslandskap skapas som möjliggör en ny ledartyp.

  1. Annonsera och använd search

Lite i samma tema som föregående punkt är det viktigt att sprida tjänsten utanför ditt nätverk och dessutom proaktivt uppvakta kandidater genom search och headhunting för ett kvalitativt urval. Risken finns att ansökningarna liknar den dåvarande chefen eller som dig själv kanske?

  1. Gör inte allt själva!

Oavsett om ni ska rekrytera kandidaten internt eller externt alternativt själva ansvara för chefsrekryteringen är vårt sista tips att ta hjälp av en rekryteringsexpert. Vill ni ta ett större ansvar i processen rekommenderar vi att ta hjälp av rekryteringsföretag i utvalda delar av processen. Tillexempel second opinion, referenser och eller bakgrundskontroller. Det är lätt att bli hemmablind och använd någon utifrån för att undvika de vanligaste fallgroparna.

 

Vad är en bra chefsrekrytering?

Vi kan börja med att ställa oss frågan, vad eller vem är en bra chef? Det finns inget entydigt svar, det beror på? Som du säkert redan vet är ledarskap och organisation väldigt situations anpassat och därför lägger vi på Maxkompetens extra stor vikt vid företagskultur, team, var ni är idag och vad målet är vid en chefsrekrytering. Vad kännetecknar de fem vanligaste karaktärsdragen för en svensk ledare?

Utifrån den snabba utvecklingstakt har dagens ledare svårt att veta exakt vad alla gör och inte minst sedan corona blev känt. Därför är tillit viktigt, att våga lita på andra människor. Sverige är en liten exportnation och vi har blivit tvingade att se vad andra gör runt om i världen, vilket föranlett till stor nyfikenhet som drivit på vår utveckling. Svenska chefer har en hög grad av förankring i och med beslutsfattande vilket också innebär inkludering av medarbetare. Det kan vara väldigt frustrerande i decentraliserade organisationer med det motsatta i platta organisationer. Svenska chefer är goda lyssnare, förväntas att ta sig tid för sina medarbetare och detta skapar hållbarhet. Sist men inte minst bygger det svenska ledarskapet att aldrig stå still eller vara nöjd, att hela tiden utvecklas och för varje dag ta små steg i rätt riktning (Källa)

 

Säkerställa rätt chefsrekrytering

Maxkompetens erfarenhet av att rekrytera chef bygger på en helhetsbild om ert företag och framför allt var är ni på väg som företag? Det är viktigt att hitta rätt typ av ledare beroende på vad ni vill åstadkomma i företaget. Vill ni läsa mer om vad en bra ledare är? Klicka här . Det finns otroligt många duktiga chefer och rätt personlighet och egenskaper ska matchas med kravprofilen i en chefsrekrytering. För att bli så träffsäkra som möjligt i vårt urval av kandidater arbetar Maxkompetens med värdegrundsbaserad rekrytering. Detta innebär att vi matchar potentiella kandidaters personliga egenskaper och kompetens mot kundföretaget styrelse, ledningsgrupp, ledarskap och anställda. Vid uppstart av en chefsrekrytering skapar vi oss en helhetsbild kring företaget, kultur, värderingar, motivation och behov, för en lyckad matchning. Ju bättre vi känner till er som företag och olika befattningar, desto bättre kandidater kan vi presentera för er nästa chefsrekrytering.

 

Executive chefsrekrytering

Maxkompetens startar alltid urvalet i våra rekryteringsprocesser genom att leta i vårt befintliga nätverk. Vi genomför en grundlig search och headhuntingprocess för att säkerställa de bästa chefskandidaterna i urvalet. Rekryteringskonsulten är utbildade i hur vi på bästa sätt rekryterar de mest lämpade kandidaterna i kanaler som LinkedIn. Vårt chefsnätverk består av flera hundra personer som är öppen att byta jobb om rätt jobberbjudande kommer. Vi har kontinuerlig kontakt med kandidater och ledare där vi presenterar olika jobberbjudande och för en långsiktigt dialog iom deras nästa uppdrag.

Vi har arbetat fram en strukturerad headhuntingprocess för chefsrekrytering utifrån önskad kompetens och övrig information i kravprofilen. Tex.  I vilka organisationer, bolag, verksamheter finns den önskade personen idag?  Vilka olika titlar på tjänster finns som inkluderar den önskade kompetensen? Under och efter rekryteringsprocessen dokumenterar vi information och sammanställer hur många kandidater med relevant bakgrund vi tittat på, hur många vi inlett en dialog med och hur många som visat tjänsten sitt intresse, ett underlag ni självklart får ta del av. Vi låter er också ta del av återkoppling vi får av kontaktade personer gällande ert företag, varumärke och tjänsten.

Interim management – hyr in en chef?

Maxkompetens har ett stort nätverk av interim konsulter runt om i landet och vi hjälper företag med tillfälliga eller mer långsiktiga behov av ledare och chefer. Vi tar hela arbetsgivaransvaret för intermimskonsulten och arbetar tätt med uppföljning både mot dig som kund men också med vår anställde. Vi är auktoriserade via bemanningsföretagen, ABPU-10  och har alla kollektivavtal och försäkringar som behövs. Fördelen med interim management är att ni som kundföretag kan hyra in konsulten så länge ni behöver och det finns stor flexibilitet i samarbetet.

 

Rekryteringsföretag inom chefsrekrytering

Maxkompetens är ett rekryteringsföretag som finns på fem orter runt om i landet. Stockholm, Växjö, Borås, Halmstad och Kristianstad och samtliga orter kan erbjuda executive headhunting och interminslösningar av chefer och ledare. Varje kontor har byggt upp ett lokalt kandidatnätverk av chefer och ledare för att kunna hjälpa våra kunder med rekrytering av chefer och specialister.

Maxkompetens har exekutiva rekryterare med lång erfarenhet av rekrytering av chefer, ledare och specialister. Rekryterarna har ofta själv arbetat i någon form av ledarroll och har hög affärsförståelse i kombination med personbedömning. Genom att tillhandahålla kompetensutveckling via våra egna medarbetare borgar vi för en högre kvalitet och att vi ständigt utvecklas i och med att våra kunders behov av kompetens ändras över tid. Därmed kan Maxkompetens rekryterare löpande tillhandahålla den senaste kunskapen och på ett effektivt sätt tillskansa sig information från kollegor som är specialister inom området för framtida lyckade chefsrekryteringar.

 

Personlighetstester vid chefsrekrytering

Maxkompetens tillämpar två typer av personlighetstest, TalentQ och Assessio vid chefsrekrytering. Vi kan i och med testens resultat hjälpa dig som kund att få en genomförlig och heltäckande analys av kandidaternas personlighet, ledarförmåga, verbal, numerisk och logisk förmåga. Oavsett om Maxkompetens ansvarar för hela rekryteringsprocessen eller om ni själva gör det kan vi hjälpa er med personbedömningstester av slutkandidaterna vid en chefsrekrytering. Personlighetstest är ett effektivt komplement och diskussionsunderlag i att fördjupa och komplettera djupintervjun med slutkandidaterna. Du som rekryterande chef kan både ställa fördjupade frågor och få förklaringar utifrån en persons egenskaper, beteenden och motivation genom personlighetstester. Majoriteten av alla chefspositioner vi har tillsatt under åren brukar vi rekommendera personlighetstester vid chefsrekrytering. Vi utför även bakgrundskontroller på chefsrekryteringar.

 

Bakgrundskontroll vid chefsrekrytering

Vi erbjuder tjänsten Bakgrundskontroller via tredjepart och riktar sig mot dig som företag och som har ett behov av att verifiera och vidimera en persons bakgrund. Den vanliga anledningen är rekrytering men tjänsten kan på samma sätt användas vid upphandling av konsulttjänster, företagsförvärv osv. Bakgrundskontroll har blivit alltmer vanligt som stöd i rekryteringsprocesser och kommer personen i fråga ta del av känslig information och har möjlighet att påverka ert företags varumärke är bakgrundskontroller en billig investering innan ni anställer personen. Det är alltid din situation, dina risker och dina utmaningar som styr när vi gör en bakgrundskontroll. Både analysmetod och rapportformat anpassas till din specifika situation och organisation på bästa sätt.

Vilken nivå av kontroll som ska väljas är beroende av de risker som tjänsten innehar. I bakgrundskontrollerna Grundmodul, Bas, Specialist och Ledning är det inom följande informationsområden vi hämtar och analyserar offentlig information. Personalia, Ekonomi, Rättsligt, Bolagsengagemang, Media och Internet, Relationer och CV vidimering. Den bakgrundskontroll vi rekommenderar vid chefsrekrytering är Specialist eller ledning, nyckelbefattningar med stor tillgång till känslig information och särskild påverkan av varumärket eller andra värden.

Kontakta oss idag så berättar vi mer!

Maxkompetens

Maxkompetens grundades 2003 och har under 2000-talet vuxit till en av de större bemanning och rekryteringsföretagen i Sverige. Idag tillsätter vi över 1200 tjänster i Sverige. Vår drivkraft ligger i att hjälpa företag och kandidater till det bättre.

Våra kunder

Vill du bli en av oss?

Vi är alltid intresserade av personer med stort intresse för människor, affärsmannaskap och hög grad av social kompetens. Din ambition och vinnarinstinkt bestämmer hur långt du vill gå inom företaget och självklart hjälper vi dig på vägen. ‍
Maxkompetens grundades 2003 och vi är rikstäckande med sex kontor i Sverige. Varje år rekryterar vi 1200st jobb och vi har 400st konsulter på uppdrag varje dag.

Intresserad av våra tjänster?

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar

Välj stad

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar