JLT Mobile Computers

”Som kandidat kände jag mig sedd och hörd genom hela rekryteringsprocessen - jag behövde inte fundera på hur nästa steg såg ut, tack vare god kommunikation från Maxkompetens.”

Samarbetet med JLT Mobile Computers har pågått i över fem år och vi har under årens gång haft förmån att rekrytera flera spännande roller till såväl huvudkontoret i Småland, som deras filial i huvudstaden. I det här kundcaset träffar vi Carl, som tillsattes i rollen som Nordisk Partner Ansvarig under våren 2023. Carl berättar mer om sina upplevelser av rekryteringsprocessen.

Tjänst: Rekrytering - kandidatperspektivet

Geografi: Stockholm och Växjö

Bransch: Tech-branschen

Nytta: Tydlig och rättvisande bild av rekryterande bolag

Utmaning:

Under de år vi arbetat med JLT Mobile Computers har vi hjälpt till med tillsättningar av såväl nyckelroller med personalansvar, som tjänster med spetskompetens. Vi har bland annat varit delaktiga i tillsättningen av konstruktörer, en Supply Chain Coordinator, Utvecklingschef mjukvara, Ekonomichef och CFO. Med ett väl inarbetat samarbete har vi god förståelse för JLT som bolag, och vet vilka USP:ar vi ska lyfta i vår search efter nästa medarbetare. JLT själva kan känna en trygghet i att vi har god kunskap om deras varumärke och erbjudande som arbetsgivare, något som gång på gång lett till att vi kunnat rekrytera kompetent personal som kanske inte aktivt sökt nytt jobb – men ändå visat sig vara intresserade när våra rekryterare kontaktat dem.

Precis så var fallet när vi sökte en Partneransvarig Norden och kom i kontakt med Carl. JLT upplevde själva en utmaning att hitta rätt person för tjänsten och kontaktade således Maxkompetens och Isabel, som satte i gång en rekryteringsprocess – vilken tog avstamp i en search-omgång.

Lösning:

I samband med sin search kom Isabel i kontakt med en av Carls kollegor på hans dåvarande företag. Kollegan hade i sin tur pekat vidare på Carl, och Isabel kunde söka upp honom för en första telefonkontakt. Carl berättar: ”Redan vid första kontakt med Isabel fick jag ett stort förtroende för såväl Maxkompetens som JLT; jag som egentligen inte var på jakt efter nästa utmaning i karriären blev snabbt intresserad när Isabel på ett tydligt och införsäljande sätt beskrev både bolag och tjänst. Jag hade faktiskt inte hört talas om JLT förut, men föll snabbt för beskrivningen av det familjära, mindre bolaget med global närvaro, bra tillväxt och gedigen kompetens inom företaget.”

Carl fick vid första telefonintervju möjlighet att ställa de frågor han hade, och Isabel bjöd även in att återkomma om ytterligare funderingar dök upp. Det hon inte kunde besvara på rak arm såg hon snabbt till att ta reda på och återkoppla, och Carls intresse var väckt.

I nästa steg träffades Carl och Isabel för en längre intervju, och Carl slogs åter av vilken bra ambassadör Isabel var för bolaget. ”Jag tror absolut att rekryterande företag har mycket att vinna på att arbeta med rätt rekryteringspartner: de blir ju en förlängning av företaget själva och hur de säljer in och kan berätta om varumärke, arbetsmiljö och värdegrunder är superviktigt för att jag som kandidat ska kunna avgöra om det är rätt eller fel för mig” beskriver Carl.

Genom processen upplevde Carl sedan en tydlighet från Isabel, som var noggrann med att beskriva nästa steg och inte lämna utrymme för oro eller ovisshet. Carl fick träffa representanter från JLT, det togs referenser och genomfördes avslutande intervjuer, och Carl kunde slutligen erbjudas tjänsten – vilken han tackade ja till.

Värde:

”Maxkompetens bryr sig, och det märks. Isabel var mån om att jag skulle ha en god upplevelse genom hela rekryteringsprocessen och tog sig alltid tid att stämma av hur min känsla var och om jag hade några frågor. Jag uppskattar den öppenhet och tydliga kommunikation som fanns från start och känner att jag tack vare bemötandet från Maxkompetens snabbt kunde skapa mig en mycket god bild av JLT som rekryterande företag.”

Carl fortsätter: ”Jag har nu arbetat i min roll i ett par månader och trivs alldeles ypperligt. Det finns många fördelar att inte arbeta på ett superstort bolag – jag älskar den familjära stämningen och närheten mellan oss kollegor. Det är kul att arbeta för ett företag med så starkt varumärke inom sin nisch, och jag är tacksam att Isabel kontaktade just mig: då jag antagligen inte annars kommit i kontakt med den här möjligheten!”

Om Kundföretaget:

JLT är ett tillväxtbolag inom tech-branschen som utvecklar stryktåliga datorer och lösningar för tuffa miljöer som återfinns inom lager/logistik, transport, gruvor, hamnar och jordbruk. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 listade på Nasdaq First North. JLT agerar på en global marknad. All produktion sker utanför huvudkontoret i Småland.

På JLT finns en stark entreprenörsanda och familjär stämning. Här arbetar man i en organisation med kort rapporteringsväg, högt i tak och med en tydlig struktur. Idag är JLT Sveriges största PC-tillverkare, med över 120 000 datorer levererade över hela världen. Deras uppdrag är detsamma som alltid: de är här för att stärka kundernas verksamhet genom att möjliggöra problemfri datakommunikation i utmanande miljöer.

Läs mer på deras hemsida.

Feralco Nordic AB

Tillsammans med Feralco fick vårt kompetenta team i Kristianstad förmånen att kavla upp ärmarna och skapa ett kundunikt upplägg för att på bästa sätt hjälpa organisationen ta klivet in i framtiden. Tack vare en omfattande kartläggning av kommande pensioner kan man med säkerhet och god förståelse planera hur kommande kompetensombesörjning bör se ut.

JLT Mobile Computers

Samarbetet med JLT Mobile Computers har pågått i över fem år och vi har under årens gång haft förmån att rekrytera flera spännande roller till såväl huvudkontoret i Småland, som deras filial i huvudstaden. I det här kundcaset träffar vi Carl, som tillsattes i rollen som Nordisk Partner Ansvarig under våren 2023. Carl berättar mer...

Orthex Group

Låt oss presentera samarbetet med Orthex Sweden AB, en del av koncernen Orthex Group, ett internationellt företag med stark lokal närvaro i Tingsryd som vi haft äran att arbeta bredvid i många år. Samarbetet är extra roligt eftersom vi får möjlighet att bistå med hela vårt tjänsteutbud och arbeta nära bolaget i alla led –...

Advania

Advania har under många år samarbetat med oss på Maxkompetens för att säkra sin kompetensombesörjning. Med ett väl inarbetat samarbete och god förståelse för vad en ”Advanian” är kan ansvarig rekryterare leverera hög nivå i sitt kandidatunderlag, och därigenom spara ansvarig teamchef mycket tid.

Karlshamn Energi

Vi har arbetat tillsammans med Karlshamn Energi sedan 2017 och har under åren bidragit i flera rekryteringar. I det här caset berättar vi om hur Karlshamn Energis verksamhet utökades med ytterligare affärsområden, därmed behövdes förstärkning både inom det nya affärsområdet och i stödfunktionerna på företaget och Maxkompetens fick förmånen att arbeta med några av tillsättningarna....

Tranemo Advanced Workwear

Tranemo Advanced Workwear började som en traditionell bemanningskund där Maxkompetens bistod med bemanning i form av lagerpersonal, men i takt med att behovet av nya tjänstemän växte och man såg att kontaktpersonen på Maxkompetens var duktig på att hitta lokal och kompetent personal expanderade uppdraget.

NetNordic

När NetNordic skulle utöka sitt tjänsteutbud och erbjuda nätverksövervakning dygnet runt stod man inför en utmaning. Lösningen landade i ett bemanningsupplägg, men konceptet blev så mycket större. I detta kundcase lyfter vi ett fantastiskt samarbete där såväl kundföretag som konsulter sett stora uppsidor.

Entral AB

Med starka orderinflöden och jobb så att det räckte och blev över kändes den seniora utvecklarkollegans stundande föräldraledighet helt fel i timingen. Hur skulle man hitta någon som med kompetens kunde se till att bolagets affärer fortlöpte utan försening?  

Dasa Control Systems

I detta kundcase möter vi en chef som, ny i sin roll, fick möjlighet att rekrytera ett par nyckelpersoner i organisationen. Tack vare ett gediget arbete tillsammans med oss på Maxkompetens kring bolagets värdegrund kunde arbetsplatsen knyta till sig nya kollegor som bidrog till ett förbättrat arbetsklimat.

DEKRA Automotive

Vi presenterar ett spännande kundcase med 45 tillsatta besiktningstekniker inom loppet av tre månader, ett lyckat samarbete där kunden sparade mycket tid och kunde fokusera på sin kärnverksamhet och expansion.

Maxkompetens grundades 2003 och vi är rikstäckande med sex kontor i Sverige. Varje år rekryterar vi 1200st jobb och vi har 400st konsulter på uppdrag varje dag.

Intresserad av våra tjänster?

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar