Feralco Nordic AB

”Med Maxkompetens som extern HR-partner fick vi möjlighet att djupdyka ner i vår organisation med siktet inställt på framtida pensionsavgångar. Det hela resulterade i en skräddarsydd tidslinje och rekryteringsplan som gör att vi känner oss väl rustade för framtiden.”

Tillsammans med Feralco fick vårt kompetenta team i Kristianstad förmånen att kavla upp ärmarna och skapa ett kundunikt upplägg för att på bästa sätt hjälpa organisationen ta klivet in i framtiden. Tack vare en omfattande kartläggning av kommande pensioner kan man med säkerhet och god förståelse planera hur kommande kompetensombesörjning bör se ut.

Tjänst: HR-stöd och bemanning

Geografi: Sölvesborg och Vetlanda

Bransch: Vattenrenings-branschen

Nytta: Flexibel och tidseffektiv kompetensombesörjning

Utmaning:

Starten för vårt samarbete med Feralco dateras till våren 2020 när Emilie och Therese från Kristianstads-kontoret för första gången satt ner med VD Johan Modén. Redan i ett tidigt skede flaggade Johan för Emilie om de framtida utmaningar bolaget stod inför, då många medarbetare med hög kompetens och erfarenhet inom olika delar av företaget nådde pensionsålder inom ca 5 år. Det fanns en oro för hur man på bästa sätt skulle säkra sin kompetensförsörjning och en osäkerhet kring när i tiden man behövde sätta i gång för att undvika kompetensbrist eller instabilitet i företaget.

Parallellt med att konceptet för en Kompetensanalys föddes inleddes ett förtroende där Maxkompetens fick möjlighet att bistå i ett par bemanningsuppdrag. Relationen kunde fördjupas och vi fick möjlighet att lära känna Feralco som företag. Efter många dialoger kring framtidens utmaningar mellan Emilie och Johan, blev det under våren 2023 dags att dra i gång det stora projektet i HR-stöd, vilket leddes av Therese.

Lösning:

I en lösning unik för Feralco fick Therese möjlighet att sitta ned med medarbetare från ledningsgrupp, marknadsgrupp och produktionsledning. Via djupintervjuer kunde hon fördjupa sig i medarbetarens unika kompetenser och erfarenheter, men också dennes framtidsplaner och önskemål om den sista yrkesverksamma tiden. Det blev djupgående och givande möten, där varje medarbetare kände sig sedd och uppskattad.

Utifrån sina samtal kunde Therese skapa Kompetensprofiler för respektive medarbetare och befattning, något som sedan sattes samman i ett presentationsmaterial för hela gruppen. Vidare överlämnades en tydlig plan för hur successionsplaneringen skulle kunna se ut, i form av en tidslinje där det fortsatt fanns möjlighet för bolaget att arbeta vidare och justera beroende på eventuella förändringar.

Värde:

VD Johan berättar: ”Resultatet blev så mycket bättre än vi någonsin förväntat oss. Den skräddarsydda rekryteringsplan vi nu har att arbeta utifrån känns både genomtänkt och lättanvänd. Intervjuerna som genomfördes gav mina medarbetare möjlighet att reflektera och lämnade mig med massvis av värdefull information kring vilka kompetenser som finns inom bolaget, när och hur vi ska agera för att behålla dessa kompetenser även i framtiden. Men också insikt i vilka kompetenser vi inte har idag, men behöver i framtiden för en fortsatt positiv utveckling. Jag uppskattar hur lyhörd Emilie var för våra behov, det var tack vare henne vi landade i att genomföra projektet. Vidare är Therese är en mycket kompetent och duktig hr-konsult och samtalspart som har lätt för att skapa förtroende, jag upplever att vi genom henne fått ut massvis av bra information från medarbetarna som jag haft svårare att nå själv i egna samtal.”

Framåt kommer Johan använda det material som kom ur projektet när han håller medarbetarsamtal och fortsätter diskussionen kring organisationens framtid.

”Det känns skönt och tryggt att veta att Maxkompetens känner oss. De vet vilka vi är och vi känner oss bekväma inför framtiden. Det finns stora fördelar att hitta en HR-partner och kunna arbeta långsiktigt tillsammans, och vi ser verkligen fram emot att fortsätta utveckla Feralco och välkomna nya medarbetare till vårt bolag i takt med vår fortsatta resa!”

Om Kundföretaget:

Feralco-gruppen grundades år 2000 genom förvärven av vattenreningsföretagen Alcan och Laporte i Storbritannien. Sedan dess har företaget fortsatt sin starka tillväxt genom externa förvärv och nya industrianläggningar. De är idag en ledande leverantör av vattenreningskemikalier med produktionsanläggningar och stödtjänster i hela Europa. Feralco Group är en del av den framgångsrika Mellby Gård-gruppen. Verksamheten leds av två CEO: s; Stephen Childs och Ludovic Huitorel.

Feralco tillverkar högpresterande vattenrenings- och processkemikalier och har 17 produktionsanläggningar i 8 europeiska länder. Som den näst största europeiska tillverkaren av prestandaprodukter för vattenrening bidrar Feralco med att leverera dricksvatten till mer än 100 miljoner människor i Europa.

Läs gärna mer på deras hemsida.

Wirtgen Group

I en stark tillväxt och med goda resultat var Wirtgen Group redo att öppna kontor i Göteborg, och med vetskapen om vikten av rätt person på rätt plats kändes det helt avgörande att första rekryteringen och den person som således skulle få forma det lokala kontoret blev rätt.

Feralco Nordic AB

Tillsammans med Feralco fick vårt kompetenta team i Kristianstad förmånen att kavla upp ärmarna och skapa ett kundunikt upplägg för att på bästa sätt hjälpa organisationen ta klivet in i framtiden. Tack vare en omfattande kartläggning av kommande pensioner kan man med säkerhet och god förståelse planera hur kommande kompetensombesörjning bör se ut.

JLT Mobile Computers

Samarbetet med JLT Mobile Computers har pågått i över fem år och vi har under årens gång haft förmån att rekrytera flera spännande roller till såväl huvudkontoret i Småland, som deras filial i huvudstaden. I det här kundcaset träffar vi Carl, som tillsattes i rollen som Nordisk Partner Ansvarig under våren 2023. Carl berättar mer...

Orthex Group

Låt oss presentera samarbetet med Orthex Sweden AB, en del av koncernen Orthex Group, ett internationellt företag med stark lokal närvaro i Tingsryd som vi haft äran att arbeta bredvid i många år. Samarbetet är extra roligt eftersom vi får möjlighet att bistå med hela vårt tjänsteutbud och arbeta nära bolaget i alla led –...

Advania

Advania har under många år samarbetat med oss på Maxkompetens för att säkra sin kompetensombesörjning. Med ett väl inarbetat samarbete och god förståelse för vad en ”Advanian” är kan ansvarig rekryterare leverera hög nivå i sitt kandidatunderlag, och därigenom spara ansvarig teamchef mycket tid.

Karlshamn Energi

Vi har arbetat tillsammans med Karlshamn Energi sedan 2017 och har under åren bidragit i flera rekryteringar. I det här caset berättar vi om hur Karlshamn Energis verksamhet utökades med ytterligare affärsområden, därmed behövdes förstärkning både inom det nya affärsområdet och i stödfunktionerna på företaget och Maxkompetens fick förmånen att arbeta med några av tillsättningarna....

Tranemo Advanced Workwear

Tranemo Advanced Workwear började som en traditionell bemanningskund där Maxkompetens bistod med bemanning i form av lagerpersonal, men i takt med att behovet av nya tjänstemän växte och man såg att kontaktpersonen på Maxkompetens var duktig på att hitta lokal och kompetent personal expanderade uppdraget.

NetNordic

När NetNordic skulle utöka sitt tjänsteutbud och erbjuda nätverksövervakning dygnet runt stod man inför en utmaning. Lösningen landade i ett bemanningsupplägg, men konceptet blev så mycket större. I detta kundcase lyfter vi ett fantastiskt samarbete där såväl kundföretag som konsulter sett stora uppsidor.

Entral AB

Med starka orderinflöden och jobb så att det räckte och blev över kändes den seniora utvecklarkollegans stundande föräldraledighet helt fel i timingen. Hur skulle man hitta någon som med kompetens kunde se till att bolagets affärer fortlöpte utan försening?  

Dasa Control Systems

I detta kundcase möter vi en chef som, ny i sin roll, fick möjlighet att rekrytera ett par nyckelpersoner i organisationen. Tack vare ett gediget arbete tillsammans med oss på Maxkompetens kring bolagets värdegrund kunde arbetsplatsen knyta till sig nya kollegor som bidrog till ett förbättrat arbetsklimat.

DEKRA Automotive

Vi presenterar ett spännande kundcase med 45 tillsatta besiktningstekniker inom loppet av tre månader, ett lyckat samarbete där kunden sparade mycket tid och kunde fokusera på sin kärnverksamhet och expansion.

Maxkompetens grundades 2003 och vi är rikstäckande med sex kontor i Sverige. Varje år rekryterar vi 1200st jobb och vi har 400st konsulter på uppdrag varje dag.

Intresserad av våra tjänster?

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar