DEKRA Automotive

”Med Maxkompetens hjälp kunde vi nå våra expansionsmål”

Vi presenterar ett spännande kundcase med 45 tillsatta besiktningstekniker inom loppet av tre månader, ett lyckat samarbete där kunden sparade mycket tid och kunde fokusera på sin kärnverksamhet och expansion.

Tjänst: Volymrekrytering

Geografi: Hela Sverige

Bransch: Fordonsbesiktning

Nytta: Tidsbesparing

Utmaning:

DEKRA Bilbesiktning stod inför ett stort behov av rekrytering under hösten 2022. Med 82 stationer i Sverige skulle cirka 45 besiktningstekniker rekryteras innan årsskiftet. Utmaningen bestod i att under en kort tidsperiod hantera en så stor mängd kandidater och hålla tempo och kvalitet i processerna.

Lösning:

Maxkompetens hade under 2022 en löpande dialog och diskussionerna fördjupandes i augusti med Sara Afram, HR- och Businesspartner, och John Sundström, Affärsområdeschef. Tidsplanen var drygt tre månader från rekryteringsuppstart till anställning. Med mängden sökanden som skulle hanteras i åtanke satte Maxkompetens ihop ett rekryteringsteam om fem rekryterare varav Ida var övergripande leveransansvarig. Varje regionchef på DEKRA tilldelades en ansvarig rekryterare i syfte att förenkla arbetet och dialogen per region, detta var viktigt inte minst för att hålla tempo och kvalitet i processerna. De ansvariga rekryterarna och regioncheferna hade som minst veckovisa avstämningar och ingen behövde fundera på var i processen man stod.

Maxkompetens utförde samtliga rekryteringar från urval till anställning i DEKRA egna rekryteringsverktyg (Weselect – Talent Software). Med syfte att ha en ökad transparens, låta DEKRA äga kandidatdata och statistik samt för att underlätta arbetet för regioncheferna blev lösningen perfekt. All målgruppsanpassad annonsering i sociala medier skedde också i verktyget.

Johan, som var kundansvarig hos Maxkompetens, uppdaterade Sara Afram, John Sundström och Christian Demén (DEKRAs andra affärsområdeschef) varje fredag med KPI:er för hur vi låg till i projektet och att tidplanen skulle hålla.

Värde:

”Den största vinsten att samarbeta med Maxkompetens har möjliggjort att vi klarat av att rekrytera så många nya, och kvalitativa, kollegor under en kort tidsperiod. Detta ger oss goda förutsättningar att under 2023 fortsätta leverera den höga kvalitet och service till våra kunder som de förtjänar.” berättar Sara. ”Vi ser att regioncheferna har kunnat fokusera mer på kärnverksamheten, eftersom Maxkompetens stöttat dom till fullo i rekryteringsarbetet. Våra stationer och besiktningstekniker är vår kärnverksamhet och arbetsinsatsen hade vi inte klarat av själva utan Maxkompetens hjälp.” fyller John i. ”Vi är också tacksamma för att Maxkompetens förstått vilken kompetens men framför allt vilken personlighet vi behöver i verksamheten.”

Om Kundföretaget:

DEKRA Automotive AB (DEKRA Bilbesiktning) erbjuder främst tjänster inom bilbesiktning. DEKRA är ledande i Europa och världen inom bilbesiktning med verksamhet i över 60 länder över hela världen.

Antal anställda: 220 st
Antal besiktningsstationer: 80 st
Antal bilbesiktningar årligen: 600 000 st
Omsättning: 210 MSEK
Hemsida: www.dekra-bilbesiktning.se

Över 90 års erfarenhet av bilprovning och bilbesiktning. DEKRA är ledande i Europa och världen på bilbesiktningar. DEKRA startades 1925 och har verksamhet i ett 60 länder. Vi besiktar mer än 29 miljoner bilar vid våra anläggningar runt om i världen. Den 1 juli 2010 upphörde monopolet för bilprovning. Marknaden öppnades för flera olika företag som kan utföra en bilbesiktning enligt samma regler som tills dess gällt det statliga monopolet AB Svensk Bilprovning. Den 4 juli 2011 blev DEKRA ackrediterade av Swedac enligt ISO/IEC 17020 (A) för att utföra fordonsbesiktning på lätta fordon. Det gäller alla besiktningar på personbilar, lastbilar, maskiner och andra fordon (MC).

Feralco Nordic AB

Tillsammans med Feralco fick vårt kompetenta team i Kristianstad förmånen att kavla upp ärmarna och skapa ett kundunikt upplägg för att på bästa sätt hjälpa organisationen ta klivet in i framtiden. Tack vare en omfattande kartläggning av kommande pensioner kan man med säkerhet och god förståelse planera hur kommande kompetensombesörjning bör se ut.

JLT Mobile Computers

Samarbetet med JLT Mobile Computers har pågått i över fem år och vi har under årens gång haft förmån att rekrytera flera spännande roller till såväl huvudkontoret i Småland, som deras filial i huvudstaden. I det här kundcaset träffar vi Carl, som tillsattes i rollen som Nordisk Partner Ansvarig under våren 2023. Carl berättar mer...

Orthex Group

Låt oss presentera samarbetet med Orthex Sweden AB, en del av koncernen Orthex Group, ett internationellt företag med stark lokal närvaro i Tingsryd som vi haft äran att arbeta bredvid i många år. Samarbetet är extra roligt eftersom vi får möjlighet att bistå med hela vårt tjänsteutbud och arbeta nära bolaget i alla led –...

Advania

Advania har under många år samarbetat med oss på Maxkompetens för att säkra sin kompetensombesörjning. Med ett väl inarbetat samarbete och god förståelse för vad en ”Advanian” är kan ansvarig rekryterare leverera hög nivå i sitt kandidatunderlag, och därigenom spara ansvarig teamchef mycket tid.

Karlshamn Energi

Vi har arbetat tillsammans med Karlshamn Energi sedan 2017 och har under åren bidragit i flera rekryteringar. I det här caset berättar vi om hur Karlshamn Energis verksamhet utökades med ytterligare affärsområden, därmed behövdes förstärkning både inom det nya affärsområdet och i stödfunktionerna på företaget och Maxkompetens fick förmånen att arbeta med några av tillsättningarna....

Tranemo Advanced Workwear

Tranemo Advanced Workwear började som en traditionell bemanningskund där Maxkompetens bistod med bemanning i form av lagerpersonal, men i takt med att behovet av nya tjänstemän växte och man såg att kontaktpersonen på Maxkompetens var duktig på att hitta lokal och kompetent personal expanderade uppdraget.

NetNordic

När NetNordic skulle utöka sitt tjänsteutbud och erbjuda nätverksövervakning dygnet runt stod man inför en utmaning. Lösningen landade i ett bemanningsupplägg, men konceptet blev så mycket större. I detta kundcase lyfter vi ett fantastiskt samarbete där såväl kundföretag som konsulter sett stora uppsidor.

Entral AB

Med starka orderinflöden och jobb så att det räckte och blev över kändes den seniora utvecklarkollegans stundande föräldraledighet helt fel i timingen. Hur skulle man hitta någon som med kompetens kunde se till att bolagets affärer fortlöpte utan försening?  

Dasa Control Systems

I detta kundcase möter vi en chef som, ny i sin roll, fick möjlighet att rekrytera ett par nyckelpersoner i organisationen. Tack vare ett gediget arbete tillsammans med oss på Maxkompetens kring bolagets värdegrund kunde arbetsplatsen knyta till sig nya kollegor som bidrog till ett förbättrat arbetsklimat.

DEKRA Automotive

Vi presenterar ett spännande kundcase med 45 tillsatta besiktningstekniker inom loppet av tre månader, ett lyckat samarbete där kunden sparade mycket tid och kunde fokusera på sin kärnverksamhet och expansion.

Maxkompetens grundades 2003 och vi är rikstäckande med sex kontor i Sverige. Varje år rekryterar vi 1200st jobb och vi har 400st konsulter på uppdrag varje dag.

Intresserad av våra tjänster?

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar