Rekryteringsföretag

En kvalitetssäkrad rekryteringsprocess säkerställer er kompetensförsörjning.

Vad är ett rekryteringsföretag?

Ett rekryteringsföretag hjälper arbetsgivare som är i behov av ny personal. Rekryteringsbolag är specialister på personbedömning och anlitas när företag behöver hjälp med rekrytering av personal.

Maxkompetens är ett rekryteringsföretag specialiserade på rekrytering, bemanning och personbedömning. En rekryteringsprocess är tidskrävande och en felrekrytering kan vara mycket kostsam för ditt företag. Vi hjälper över 400 företag att rekrytera de mest lämpade kandidaterna runt om i Sverige. Det är stor kompetensbrist inom flera branscher som IT Rekrytering, IT & Teknik, Försäljning & Marknad, Ekonomi, HR, Industri & Logistik, Kundtjänst och Bygg & Fastighet. Konkurrensen om de bästa kandidaterna är stenhård och tack vare vårt nätverk och gedigna search-metodik hjälper vi ert företag att rekrytera er nästa kollega. Som rekryteringsföretag är vår drivkraft att säkerställa våra kunders framtida kompetensförsörjning genom en väl förankrad och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. Om du är i behov av bemanning eller rekrytering, tveka inte på att kontakta oss!

Hur fungerar ett Rekryteringsföretag?

Rekrytering betyder anställa personal. Rekryteringsföretaget ansvarar och kvalitetssäkrar hela rekryteringsprocessen åt kundföretaget. Företaget spar tid, pengar och säkerställer rätt person vid
anställning.

Hur fungerar en rekryteringsprocess?

En rekryteringsprocess kan se olika ut. Ofta börjar rekryteringsprocessen med ansökan via jobbannons, telefon- och djupintervju, andra intervju, tester, intyg och referenstagning innan
anställning.

Tillsammans med er planerar vi rekryteringsprocessen i detalj och fastställer en gemensam tidsplan, aktivitetsplan och kommunikationsplan. Det är viktigt för oss att vi redan i detta tidiga skede är överens om när vi vill utföra vad i processen och hur vi ska kommunicera. Vi är lyhörda inför era önskemål och upprättar rekryteringsuppdraget tillsammans. Vi vet hur viktigt det är med rätt person på rätt plats och med vår effektiva rekryteringsprocess kan vi säkerställa detta. Vid rekrytering tillämpar vi två typer av personlighetstest – TalentQ och Assesio. Med resultaten av dessa test får vi en genomförlig och heltäckande analys av kandidaternas personlighet, samt utifrån verbal, numerisk och logisk förmåga. Vi på Maxkompetens är ett rekryteringsföretag med lång erfarenhet av de svårigheter företag idag ställs inför och de krav som ni har.

Hur välja rätt rekryteringsföretag?

Det finns många Rekryteringsföretagoch bemanningsföretag att välja bland och vi vet att det kan känns som en djungel att välja rätt. Det finns nästa lika många lediga jobb som rekryteringsföretag idag. Våra kunder beskriver oss som rekryteringsföretaget som är ”tillräckligt stor” för att nå ut till den breda massan av arbetssökande och har resurserna för att lyckas hitta specialister/spjutspetsprofiler samt hantera större volymer, samtidigt som vi är ”tillräckligt små” för att bibehålla en personlig relation där ni som kund får extremt hög attention och där vi är snabbfotade nog att alltid följa de förändringar som sker hos er, hastigt uppkomna behov men också proaktivt möta de förändringar som övergripande sker på arbetsmarknaden. Rekrytering ska ske efter era villkor och därför jobbar vi med flexibilitet och kommunikation som ledord. Ni väljer själva om vi ska annonsera ut lediga jobb och marknadsföra ert varumärke.

Hur säkerställs rätt kompetens vid rekrytering?

För att bli så träffsäkra som möjligt i vårt urval av kandidater arbetar vi med värdegrundsbaserad rekrytering. Detta innebär att vi matchar kandidaternas personliga egenskaper och kompetens mot kundföretagets team och ledarskap. Vid uppstart av ett rekryteringsuppdrag skapar vi oss en helhetsbild kring företaget, kultur, värderingar, motivation och behov, för en lyckad rekrytering. Ju bättre vi känner till er som företag och olika befattningar, desto bättre kandidater kan vi presentera.

Vad betyder kompetensbaserad rekrytering?

Det kanske inte är första gången du läser att ett rekryteringsföretag eller bemanningsföretag arbetar med kompetensbaserad rekrytering? Men vad betyder det egentligen och varför är det viktigt vid tillsättning av lediga jobb? Att rekrytera strukturerat och kompetensbaserat handlar i stort om att kunna rekrytera efter kompetens utan att låta några andra ovidkommande faktorer påverka processen med målet att rekrytera den mest lämpade personen för det lediga jobbet. För att göra det krävs objektivitet och vår utbildning och gedigna erfarenhet tillsammans med verktyg och mallar skapa de bästa förutsättningar för det kompetensbaserade perspektivet i rekryteringsprocessen.

Maxkompetens arbetar med strukturerade intervjuer där samtliga kandidater får samma grundfrågor – en förutsättning för en kompetensbaserad intervju och att kandidaterna mer objektivt ska kunna jämföras med varandra. Stor vikt läggs vid att bedöma kandidaternas kapacitet och förväntade beteende. Genom att klargöra tidigare prestationer och beteende ökar sannolikheten att göra en korrekt bedömning om kommande arbetsinsatser och beteende. Tjänstens kravprofil och befattningsbeskrivning ligger självklart till grund för den bedömning som görs av den intervjuade kandidaten.

Att rekrytera specialistkompetens via ett rekryteringsföretag

Maxkompetens startar alltid urvalet i våra rekryteringsprocesser genom att leta i vårt befintliga nätverk. Vi avsätter den tid som krävs i varje rekryteringsuppdrag till vår searchprocess för att säkerställa de mest lämpade kandidaterna i urvalet. Rekryteringskonsulten är utbildade i hur vi på bästa sätt rekryterar de mest lämpade kandidaterna i kanaler så som LinkedIn, tidigare urval/nätverk och vår egen kandidatdatabas. Vi arbetar tätt med befintligt nätverk och ber alltid om tips på intressanta kandidater i deras nätverk. Vi arbetar också kontinuerligt med social-selling i syfte att varje rekryterare marknadsför lediga jobb, utannonserade tjänster och synliggör detta för sitt nätverk för bästa rekryteringsresultat.

Vi skapar ett strukturerat upplägg i rekryteringsprocessen utifrån önskad kompetens och övrig information i kravprofilen. Tex.  I vilka organisationer, bolag, verksamheter finns den önskade kompetensen idag?  Vilka olika titlar på tjänster finns som inkluderar den önskade kompetensen?  Vi dokumenterar denna information och vi sammanställer hur många kandidater med relevant bakgrund vi tittat på, hur många vi inlett en dialog med och hur många som visat tjänsten sitt intresse, ett underlag ni självklart får ta del av. Vi låter er också ta del av återkoppling vi får av kontaktade personer gällande ert företag, varumärke och tjänsten.  Vi kan även sammanställda hur många som ansökt det lediga jobbet för djupare förståelse om inflödet av kandidater.

Vad innebär search och Headhunting i sammanhang med Rekryteringsföretag?

Som rekryteringsföretag är headhunting och search en viktig del och ett komplement till vårt kandidatinflöde utöver utannonserade lediga jobb. Ofta nämns dessa begrepp i liknande sammanhang och betyder; uppsökande kontakta med kandidater i någon form. Maxkompetens har utvecklat en gedigen metodik där samtliga konsultchefer och rekryteringskonsulter är utbildade i hur vi på bästa sätt finner de mest lämpade kandidaterna, oavsett om du som kund har personer vi ska kontakta eller om vi söker fram dessa på egen hand. Målet är att använda andra sökkriterier eller keywords på tex. Linkedin än vad andra rekryteringsföretag gör som söker liknande kompetens. Uppsökande kontakt, att vi aktivt söker upp lämpliga kandidater för att tillsatta lediga jobb och till aktuell tjänst. Vi kontaktar utvalda personer via email, chatt och telefon för att i första hand lyssna hur deras nuvarande arbetssituation ser ut. Vad de i framtiden vill göra och slutligen presentera aktuellt uppdrag om det finns intresse och potential att fortsätta dialogen. Vi som rekryteringsföretag tycker det är en självklarhet att konsultera med dig som kund vilken typ av personer vi varit i kontakt med, inom vilka branscher, företag de arbetar och vilken feedback vi får om tjänsten och er som företag. På så vis kan vi konsultera dig som kund löpande om det är något i tjänsten som vi bör förändra, lägga till eller anpassa för bästa resultat.

Var tillsätter vi lediga jobb?

Maxkompetens har idag en egen kandidatdatabas som består av tusentals kandidater. Genom att få ökad kontroll över personer som tidigare varit i kontakt med Maxkompetens kan vi matcha hela kandidatbasen mot alla lediga jobb och rekryteraren får förslag på passande kandidater genom ett knapptryck. En stor del av våra kandidater har vi redan kontakt med och kan därmed snabbt växla upp rekryteringsprocessen och presentera relevanta kandidater för dig som söker rekryteringsföretag som finns på orter som Stockholm, Växjö, Kristianstad, Borås, Göteborg och Halmstad. Vi har uppdrag över hela landet och den geografiska spridningen varierar utifrån våra kunder behov.

Maxkompetens

Maxkompetens grundades 2003 och har under 2000-talet vuxit till en av de större bemanning och rekryteringsföretagen i Sverige. Idag tillsätter vi över 1200 tjänster i Sverige. Vår drivkraft ligger i att hjälpa företag och kandidater till det bättre.

Våra kunder

Vill du bli en av oss?

Vi är alltid intresserade av personer med stort intresse för människor, affärsmannaskap och hög grad av social kompetens. Din ambition och vinnarinstinkt bestämmer hur långt du vill gå inom företaget och självklart hjälper vi dig på vägen. ‍
Maxkompetens grundades 2003 och vi är rikstäckande med sex kontor i Sverige. Varje år rekryterar vi 1200st jobb och vi har 400st konsulter på uppdrag varje dag.

Intresserad av våra tjänster?

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar

Välj stad

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar