Karlshamn Energi

”När jag kontaktar Therese och Maxkompetens vet jag att startsträckan att komma i gång med rekryteringen är kort och att mina kandidater får en trygg upplevelse med en rättvisande bild av vårt bolag.”

Vi har arbetat tillsammans med Karlshamn Energi sedan 2017 och har under åren bidragit i flera rekryteringar. I det här caset berättar vi om hur Karlshamn Energis verksamhet utökades med ytterligare affärsområden, därmed behövdes förstärkning både inom det nya affärsområdet och i stödfunktionerna på företaget och Maxkompetens fick förmånen att arbeta med några av tillsättningarna. Tack vare en fin relation och god inblick i bolaget kunde talanger lockas till såväl bredare administrativa roller, som tjänster där spetskompetens krävts.

Tjänst: Rekrytering

Geografi: Karlshamn

Bransch: Kommunala samhällsfunktioner

Nytta: Väl inarbetad relation som leder till snabbfothet och trygghet

Utmaning:

Samarbetet inleddes redan 2017 när vår Therese fick möjlighet att tillsätta en IT-ansvarig till bolaget. Uppdraget fortlöpte och relationen cementerades. När Karlshamn Energi under 2019 tilldelades ansvaret för kommunens vatten- och avloppsförsörjning utökades verksamheten. Över de nästkommande åren gick man från 45 till 105 anställda. Delar av den nya personalstyrkan kom som en befintlig organisation, men parallellt behövde man utöka och förstärka med ny kompetens. Therese, som redan hade god inblick i bolaget, fick möjlighet att hjälpa till med en rad av de tjänster som skulle tillsättas.

Lösning:

Tack vare en lång arbetsrelation var Therese redan väl insatt i bolagets behov av såväl hårda som mjuka värden i potentiella medarbetare. Hon berättar själv: ”De senaste tre åren har jag alltid haft minst en pågående rekryteringsprocess. Det gör att jag kan hålla koll på vilka behov som finns, jag har dessutom en mycket god uppfattning om vilka kompetenser som finns eller inte i närområdet och hur jag bäst når potentiella kandidater – oavsett om det är via search eller genom kontakter med närliggande lärosäten”

Under åren har Maxkompetens hjälpt Karlshamn Energi att rekrytera allt ifrån förstärkning i chefsled, specialistfunktioner och inköp/HR/ekonomi, men också tekniker och anläggare som jobbar ute i verksamheten.

En av de som Therese rekryterat är Catharina Sund, HR-specialist på Karlshamn Energi, och vår kontaktperson vid rekryteringar idag. Catharina berättar: ”Efter att själv ha gått igenom en gedigen rekryteringsprocess med Therese där jag alltid kände mig både sedd och trygg, och dessutom fick en väldigt god inblick i hur det var att arbeta på Karlshamn Energi (som också visade sig stämma väldigt bra överens med verkligheten) känner jag stor tillit till Therese och vet att hon kommer ta hand om våra kandidater på allra bästa sätt.”

Värde:

Vetskapen om att Therese bara är ett samtal bort och att en rekryteringsprocess kan dra i gång utan större insatser från Karlshamn Energi är en enorm uppsida av samarbetet. Catharina berättar: ”Det finns stora fördelar att arbeta med Maxkompetens som rekryteringspartner, inte minst ser vi hur Therese med sitt nätverk gång på gång kunnat tillsätta flera tjänster. Men kanske viktigast av allt värdesätter vi hur väl Therese lärt känna oss som bolag. Det faktum att hon så väl kan beskriva vår verksamhet kommer ofta upp när vi får träffa kandidater. Kandidaterna berättar om vilken god bild Therese kunnat ge dem om såväl rollen som kulturen hos oss, och det ser vi verkligen som en styrka. Det i sin tur har gjort att jag vid flera tillfällen rekommenderat Therese och Maxkompetens som rekryteringsföretag till personer i mitt kontaktnät som arbetar på andra bolag och haft egna rekryteringsbehov”.

Om Kundföretaget:

Karlshamn Energi levererar el, fjärrvärme, fiber och vatten till de boende i kommunen. Det är ett tryggt bolag som har funnits sedan 1898 och ägs av Karlshamns kommun. Som Karlshamns egna energibolag innebär det också att de påverkar sin omgivning i en hållbar riktning genom att leverera miljövänlig el, lokalproducerad värme och vatten och byggnation av infrastruktur via fiber och laddstationer för elbilar. Med sina produkter hjälper de till att värna om det hållbara och enkla vardagslivet för de boende i kommunen

Wirtgen Group

I en stark tillväxt och med goda resultat var Wirtgen Group redo att öppna kontor i Göteborg, och med vetskapen om vikten av rätt person på rätt plats kändes det helt avgörande att första rekryteringen och den person som således skulle få forma det lokala kontoret blev rätt.

Feralco Nordic AB

Tillsammans med Feralco fick vårt kompetenta team i Kristianstad förmånen att kavla upp ärmarna och skapa ett kundunikt upplägg för att på bästa sätt hjälpa organisationen ta klivet in i framtiden. Tack vare en omfattande kartläggning av kommande pensioner kan man med säkerhet och god förståelse planera hur kommande kompetensombesörjning bör se ut.

JLT Mobile Computers

Samarbetet med JLT Mobile Computers har pågått i över fem år och vi har under årens gång haft förmån att rekrytera flera spännande roller till såväl huvudkontoret i Småland, som deras filial i huvudstaden. I det här kundcaset träffar vi Carl, som tillsattes i rollen som Nordisk Partner Ansvarig under våren 2023. Carl berättar mer...

Orthex Group

Låt oss presentera samarbetet med Orthex Sweden AB, en del av koncernen Orthex Group, ett internationellt företag med stark lokal närvaro i Tingsryd som vi haft äran att arbeta bredvid i många år. Samarbetet är extra roligt eftersom vi får möjlighet att bistå med hela vårt tjänsteutbud och arbeta nära bolaget i alla led –...

Advania

Advania har under många år samarbetat med oss på Maxkompetens för att säkra sin kompetensombesörjning. Med ett väl inarbetat samarbete och god förståelse för vad en ”Advanian” är kan ansvarig rekryterare leverera hög nivå i sitt kandidatunderlag, och därigenom spara ansvarig teamchef mycket tid.

Karlshamn Energi

Vi har arbetat tillsammans med Karlshamn Energi sedan 2017 och har under åren bidragit i flera rekryteringar. I det här caset berättar vi om hur Karlshamn Energis verksamhet utökades med ytterligare affärsområden, därmed behövdes förstärkning både inom det nya affärsområdet och i stödfunktionerna på företaget och Maxkompetens fick förmånen att arbeta med några av tillsättningarna....

Tranemo Advanced Workwear

Tranemo Advanced Workwear började som en traditionell bemanningskund där Maxkompetens bistod med bemanning i form av lagerpersonal, men i takt med att behovet av nya tjänstemän växte och man såg att kontaktpersonen på Maxkompetens var duktig på att hitta lokal och kompetent personal expanderade uppdraget.

NetNordic

När NetNordic skulle utöka sitt tjänsteutbud och erbjuda nätverksövervakning dygnet runt stod man inför en utmaning. Lösningen landade i ett bemanningsupplägg, men konceptet blev så mycket större. I detta kundcase lyfter vi ett fantastiskt samarbete där såväl kundföretag som konsulter sett stora uppsidor.

Entral AB

Med starka orderinflöden och jobb så att det räckte och blev över kändes den seniora utvecklarkollegans stundande föräldraledighet helt fel i timingen. Hur skulle man hitta någon som med kompetens kunde se till att bolagets affärer fortlöpte utan försening?  

Dasa Control Systems

I detta kundcase möter vi en chef som, ny i sin roll, fick möjlighet att rekrytera ett par nyckelpersoner i organisationen. Tack vare ett gediget arbete tillsammans med oss på Maxkompetens kring bolagets värdegrund kunde arbetsplatsen knyta till sig nya kollegor som bidrog till ett förbättrat arbetsklimat.

DEKRA Automotive

Vi presenterar ett spännande kundcase med 45 tillsatta besiktningstekniker inom loppet av tre månader, ett lyckat samarbete där kunden sparade mycket tid och kunde fokusera på sin kärnverksamhet och expansion.

Maxkompetens grundades 2003 och vi är rikstäckande med sex kontor i Sverige. Varje år rekryterar vi 1200st jobb och vi har 400st konsulter på uppdrag varje dag.

Intresserad av våra tjänster?

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar