Personlighetstest vid Rekrytering

Rekrytera med hjälp av personlighetstester

Personlighetstester resulterar i fördjupad personlighetsprofil

Maxkompetens är ett rekrytering– och bemanningsföretag som har hjälpt företag sedan 2003 med rekrytering och bemanningslösningar i hela Sverige. Vi är specialister på personbedömning och certifierade i personlighetstester, färdighetstester, gruppdynamik, teamutvärdering och second opinion. Vi säkerställer rätt person och rätt kompetens genom att tillämpa personlighetstester i våra rekryteringsprocesser när vi tillsammans med rekryterande chef anser att det tillför ett värde och ska ligga tillgrund för slutbedömning av den mest lämpande kandidaten i en rekryteringsprocess. Du som chef kanske funderar hur ditt team eller grupp är sammansatt av olika personligheter? Vilken person ska jag rekrytera för att få en balanserad gruppdynamik som kompletterar varandra? Vill du konsultera med våra seniora rekryteringskonsulter som är experter inom rekrytering och second opinion? Kontakta Therese eller Anders på e-mail så berätta dom mer!

Personlighetstest är ”en” del av rekryteringsprocessen

En rekryteringsprocess består av många olika steg och vi på Maxkompetens vill understryka att personlighetstest är ett kvalitativt komplement till alla andra delar av rekryteringsprocessen; kravprofil, intervjuer, intyg och referenser. Vid tillexempel en chefsrekrytering summerar rekryteringskonsulten alla delar och väger ihop detta om personen i hög grad matchar den ursprungliga kravprofilen.

Personlighetstester i rekryteringsprocessen

Maxkompetens tillämpar personlighetstester från TalentQ vid rekrytering. Våra rekryteringskonsulter är certifierade i TalentQs testverktyg för att säkerställa rätt kvalitet. Vi använder oss av personlighetstest för att skapa en personlighetsprofil och vi kan, i och med testresultaten, hjälpa dig som kund att få en genomförlig och heltäckande analys av kandidaternas personlighet. Vi kan också analysera kandidatens verbala, numeriska och logiska förmåga.

Oavsett om Maxkompetens ansvarar för hela rekryteringsprocessen eller om ni själva gör det kan vi hjälpa er med personbedömningstester av slutkandidaterna i rekryteringsprocessen. Personlighetstester är ett effektivt komplement och diskussionsunderlag i att fördjupa och komplettera djupintervjun med slutkandidaterna. Du som rekryterande chef kan både ställa fördjupade frågor och få förklaringar utifrån en persons egenskaper, beteenden och motivation genom personlighetstester.

Personlighetstest när du ska rekrytera

Tillsammans med rekryteringskonsulten rekommenderar Maxkompetens vilka personlighetstester och färdighetstester som är mest lämpat beroende vilken typ av position vi ska rekrytera. Ansvarig rekryterare går igenom kravprofilen med dig som kund och viktar särskilt viktiga kompetenser som sökande senare bedöms i testet. Våra rekryterare är utbildade och certifierade i Talent Q och testverktyget består av tre olika delar som mäter verbal, numerisk och logisk förmåga. Alla kandidater påbörjar bedömningen på samma svårighetsgrad; de som svarar snabbt och korrekt får alltmer komplex information och svårare frågor. TalentQ är granskade av BPS (the British Psychological Society)

Personlighetsprofil Dimensions är en personlighetstest som ger effektiv och lättbegriplig vetenskaplig insikt om kandidatens personlighet i dagens arbetsliv. Formuläret kartlägger en individs 15 karaktärsdrag (egenskaper) utifrån arbetslivsperspektiv. Dessa karaktärsdrag ger oss ett underlag för förväntat beteende/agerande.

Personlighetsprofil Drives mäter motivation kopplat mot våra grundvärderingar i arbetslivet. Det betyder att Drives ger en bättre förståelse för de faktorer som hjälper till att ge människor energi och stimulans i det dagliga arbetet. Drives förklarar vad det är som gör att vi stannar på ett arbete över tid och vilka faktorer som får en individ att känna glädje över sitt arbete/sin arbetsplats.

De formulär kandidaten fyllt i genererar ett omfattande rapportunderlag som ansvarig rekryteringskonsult analyserar och med dessa rapporter, kravprofil och tidigare bedömning av kandidaten förbereder vi en djupintervju på ca 2 timmar med kandidaten där denna också får återkoppling på sina resultat.

Rekrytering personlighetstester?

Vi på Maxkompetens förlägger oftast personlighetstester i slutfasen av rekryteringsprocessen. I urvalsfasen arbetar vi uteslutande kompetensbaserat och tolkning av webbaserat frågeformulär som endast användas när vi som erfarna rekryteringskonsulter redan gjort en bedömning av personens lämplighet. Vi genomför endast tester genom personlig återkoppling och djupintervju som uppföljning på testerna. Våra kunder efterfrågar ofta personlighetstest vid chefsrekrytering och specialister inom olika branscher.

Vi har kunder som rekryterar eller bemannar flera personer samtidigt, volymrekrytering om 10-50 rekryteringar. I dessa fall rekommenderar vi att använda Assesio för att bedöma kompetens/personlighet tidigt i urvalsprocessen/screeningprocessen. Du kan läsa mer om nio fördelar med att använda personlighetstest. Alla relevanta ansökningar får utföra ett digitalt personlighetstest i samband med ansökan. Vi skapar ett urval av kandidater som i ett första skede stämmer in på förbestämda personprofilen. Ansvarig rekryterare viktar tillsammans med er som kund de viktigaste egenskaperna som ligger till grund för personlighetstester och vi genomför därefter en telefonintervju och djupintervju. Denna metod lämpar sig bättre till ”mindre” kvalificerade roller där personlighet väger tyngre än lång arbetslivserfarenhet, tex. Innesäljare, lagermedarbetare, kundtjänstmedarbetare när vi ska rekrytera eller bemanna volymuppdrag.

 

Second opinion vid rekrytering?

Med våra verktyg, metoder och erfarenheter inom Second Opinion kan du träffsäkert bedöma kompetens, verifiera och utmana er magkänsla! Tjänsten används om ni rekryterar på egen hand och vill ha en oberoende bedömning av dina slutkandidater, oavsett om det är interna eller externa sökanden. Vi återrapporterar alltid personlighetstester och djupintervjuer till dig och slutkandidaterna.

Vi ger en objektiv professionell bedömning genom second opinion, en djupgående bedömning av personlighet utifrån gedigna verktyg och en metod med hög träffsäkerhet. Vi minskar risken avsevärt för felrekrytering genom att göra medvetna val, förutse styrkor och risker utifrån kandidat som underställd, kollega, chef och utåt i organisationen. Det ger dig som chef underlag vem ska jag leda, hur ska jag leda bäst och när behöver jag stötta personen extra? När vi genomför personlighetstest ”Motivation” (testet Drives) är något av det viktigaste för att en medarbetare ska stanna på sikt, kan jag som arbetsgivare erbjuda rätt saker?

När används Second Opinion?

Ibland vill våra kunder själva ansvara för rekryteringen. Second opinion används ofta vid interna förflyttningar och/eller befordringar. Ni vill ha en oberoende bedömning av dina slutkandidater. När du önskar en bra introduktion och värdefull input till utvecklingsinsatser för den kandidat du väljer att anställa/befordra. Vid en omorganisation eller andra organisationsförändringar som innebär nya krav för dina medarbetare.

Maxkompetens ger ett konstruktivt bidrag till ditt beslutsunderlag. Samarbetet ger dig värdefulla insikter som är lätta att ta till sig. Vi vill inte komplicera saker och ting i onödan, även om bedömning av kompetens är något av det mest avancerade vi tar oss för. Du får en muntlig avrapportering av vår bedömning som är både begriplig och lättillgänglig.

Hur går vi till väga vid en second opinon?

Maxkompetens tar en kravprofil hos dig som kund med där fokus är vad vill vi ”gräva i” gällande personlighet. Vi behöver i vanlig ordning den övriga kravprofilsinformation som är avgörande för att vi ska rekommendera rätt i slutändan. Rekryteringskonsulten kontaktar kandidat för att lämna information om testverktyget samt boka in tid för återkoppling/djupintervju. Testlänkar skickas per mail till kandidaten och genomförs inom överenskommen tid. Vi gör en analys av ingångsvärden från kravprofilsgenomgången samt testresultaten. Rekryteringskonsulten förbereder med detta som grund ett omfattande frågeunderlag med fokus på personlighet inför djupintervju/teståterkoppling​ till kandidaten. Djupintervju/återkoppling sker alltid fysiskt på plats hos Maxkompetens mellan kandidat och rekryteringskonsult. Presentation av kandidaten sker i ett möte hos er där kandidatens profil gås igenom utifrån testresultat och djupintervju. Vi lämnar därefter en rekommendation av kandidat.

Välj rätt rekryteringsbolag!

Det finns många rekryteringsföretag och bemanningsföretag att välja bland och vi vet att det kan känns som en djungel att välja rätt. Det finns nästa lika många lediga jobb som rekryteringsföretag idag. Våra kunder beskriver oss som rekryteringsföretaget som är ”tillräckligt stor” för att nå ut till den breda massan av arbetssökande och har resurserna för att lyckas hitta specialister/spjutspetsprofiler samt hantera större volymer, samtidigt som vi är ”tillräckligt små” för att bibehålla en personlig relation där ni som kund får extremt hög attention och där vi är snabbfotade nog att alltid följa de förändringar som sker hos er, hastigt uppkomna behov men också proaktivt möta de förändringar som övergripande sker på arbetsmarknaden. Rekrytering ska ske efter era villkor och därför jobbar vi med flexibilitet och kommunikation som ledord. Ni väljer själva om vi ska annonsera ut lediga jobb och marknadsföra ert varumärke.

Hur säkerställer vi att rätt person rekryteras?

För att bli så träffsäkra som möjligt i vårt urval av kandidater arbetar vi med värdegrundsbaserad rekrytering. Detta innebär att vi matchar kandidaternas personliga egenskaper och kompetens mot kundföretagets team och ledarskap. Vid uppstart av ett rekryteringsuppdrag skapar vi oss en helhetsbild kring företaget, kultur, värderingar, motivation och behov, för en lyckad rekrytering. Ju bättre vi känner till er som företag och olika befattningar, desto bättre kandidater kan vi presentera.

Maxkompetens

Maxkompetens grundades 2003 och har under 2000-talet vuxit till en av de större bemanning och rekryteringsföretagen i Sverige. Idag tillsätter vi över 1200 tjänster i Sverige. Vår drivkraft ligger i att hjälpa företag och kandidater till det bättre.

Våra kunder

Vill du bli en av oss?

Vi är alltid intresserade av personer med stort intresse för människor, affärsmannaskap och hög grad av social kompetens. Din ambition och vinnarinstinkt bestämmer hur långt du vill gå inom företaget och självklart hjälper vi dig på vägen. ‍
Maxkompetens grundades 2003 och vi är rikstäckande med sex kontor i Sverige. Varje år rekryterar vi 1200st jobb och vi har 400st konsulter på uppdrag varje dag.

Intresserad av våra tjänster?

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar

Välj stad

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar