Second Opinion vid Rekrytering

Få en objektiv bedömning av slutkandidaten

Second opinion i en rekryteringsprocess

Vill ni sköta rekryteringsprocessen själv? Men vill få hjälp att göra en grundlig och träffsäker slutbedömning av era kandidater i rekryteringsprocessen? Då ska ni kontakta maxkompetens. Vi är ett rekryteringsföretag som årligen tillsätter över 1200 tjänster i Sverige. Vi har lång erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering och second opinion inom flera kompetensområden och branscher, IT RekryteringIT & TeknikFörsäljning & MarknadEkonomiHRIndustri & LogistikKundtjänstBygg & Fastighet.

Second Opinion vid Rekrytering

Behöver du utmana din magkänsla kring två slutkandidater i rekryteringsprocessen? Vi på Maxkompetens kan med hjälp av våra personlighetstester, metoder och erfarenheter inom Second Opinion träffsäkert bedöma kompetens, verifiera och konsultera vilken typ av slutkandidater du har att välja mellan. Second opinion används om ni rekryterar på egen hand och vill ha en oberoende bedömning av era slutkandidater, oavsett om det är interna eller externa sökanden. Dessutom minskar ni risken för felrekrytering! Vill du konsultera med våra seniora rekryteringskonsulter som är experter inom rekrytering och second opinion? Kontakta Therese eller Anders på e-mail så berätta dom mer!

När används Second Opinion?

När du som företag själv vill ansvara för rekryteringsprocessen men behöver ett sista expertutlåtande och bekräfta eller utmana din magkänsla. Second opinion används ofta vid rekrytering eller interna förflyttningar och/eller befordringar. Vi ger er en oberoende bedömning av dina slutkandidater. Secon opinion kan också resultera i en bättre introduktion och värdefull input till utvecklingsinsatser för den kandidat du väljer att anställa/befordra. Maxkompetens ger ett konstruktivt bidrag till ditt beslutsunderlag. Samarbetet ger dig värdefulla insikter som är lätta att ta till sig. Vi vill inte komplicera saker och ting i onödan, även om bedömning av kompetens är något av det mest avancerade vi tar oss för. Du får en muntlig avrapportering av vår bedömning som är både begriplig och lättillgänglig.

Second opinion och personlighetstest vid rekrytering  

En inte helt ovanlig situation som rekryterande chefer ställs inför är just internrekrytering och du som chef har kanske arbetat med personerna tidigare? Du ställs inför flera dilemman; du ska själv ta ansvar att motivera varför den ena kandidaten inte får jobbet och vem passar bäst in på rollen? Du har sedan tidigare en uppfattning om båda personerna eller du har hört det ena eller det andra om personerna. Ett rekryteringsbeslut är en kvasi-rationell process där det finns flera subjektiva och objektiva ledtrådar. Vi människor upplever att vi tar rationella och logiska beslut, men det gör vi inte! Du kan läsa mer detta på bloggen teamHR ”fem utmaningar när du ska jämföra slutkandidater”

Fördelen med att samarbeta med rekryteringsföretag i second opinion är att vi är två om beslutet. Vi kan hjälpa dig att motivera varför du ska välja den ena kandidaten framför den andre. Dessutom är beslutet väl genomtänkt tillsammans med en rekryteringsexpert i kombination med personlighetstest och djupintervju, allt för att vi tillsammans ska vara objektiva, rationella och ta logiska beslut. Du kan läsa här om en till synes enkel problemformulering om en chef som ska internrekrytera en försäljningschef. Har du som rekryterande chef oro, specifika frågor om kandidaten och vill att rekryteringskonsulten ska fördjupa sig i vissa ämnen, scenarion eller frågor är second opinion en billig försäkring mot felrekrytering och känna att du tar rätt beslut.

Fördelar med Second opinion?

Alla chefer som rekryterar står inför olika val kring slutkandidater. Fördelarna med second opionen i en rekryteringprocess är att du ska göra medvetna val, förutse styrkor och risker utifrån kandidat som underställd, kollega, chef eller utåt i organisationen. Vi ger dig ett chefsunderlag vem du ska leda, hur du ska leda bäst, när behöver du stötta personen extra? Men kanske ännu viktigare, vi ger dig underlag på vad som får personen motiverad och hur du som chef ska få dina medarbetare att stanna på sikt, kan jag som arbetsgivare erbjuda rätt saker? Second opinion är en prisvärd och kostnadseffektiv djupanalys i er rekryteringsprocess.

Hur fungerar second opinon?

Oavsett om ni ska eller är i full gång med att rekrytera (internt eller externt) börjar Maxkompetens med en kravprofil hos dig som kund med fokus ”gräva i” rollen gällande personlighet. Vi behöver i vanlig ordning den övriga kravprofilsinformation som är avgörande för att vi ska rekommendera rätt i slutändan. När ert företag gjort urval och intervjuat kandidater tar rekryteringskonsulten vid. Rekryteraren kontaktar kandidat för att lämna information om testverktyget samt boka in tid för återkoppling/djupintervju. Testlänkar skickas per mail till kandidaten och genomförs inom överenskommen tid. Vi gör en analys av ingångsvärden från kravprofilsgenomgången samt testresultaten från TalentQ. Rekryteringskonsulten förbereder med detta som grund ett omfattande frågeunderlag med fokus på personlighet inför djupintervju/teståterkoppling​ till kandidaten. Djupintervju/återkoppling sker fysiskt eller digitalt mellan kandidat och rekryteringskonsult. Presentation av kandidaten sker i ett möte hos er där kandidaternas profil gås igenom utifrån testresultat och djupintervju. Vi lämnar dig argument, insikter och förståelse vilken typ av person du får om du anställer person X, Y eller Z.  Du får en professionell bedömning och minskar risken för felrekrytering.

Maxkompetens

Maxkompetens grundades 2003 och har under 2000-talet vuxit till en av de större bemanning och rekryteringsföretagen i Sverige. Idag tillsätter vi över 1200 tjänster i Sverige. Vår drivkraft ligger i att hjälpa företag och kandidater till det bättre.

Våra kunder

Vill du bli en av oss?

Vi är alltid intresserade av personer med stort intresse för människor, affärsmannaskap och hög grad av social kompetens. Din ambition och vinnarinstinkt bestämmer hur långt du vill gå inom företaget och självklart hjälper vi dig på vägen. ‍
Maxkompetens grundades 2003 och vi är rikstäckande med sex kontor i Sverige. Varje år rekryterar vi 1200st jobb och vi har 400st konsulter på uppdrag varje dag.

Intresserad av våra tjänster?

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar

Välj stad

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar