Second Opinion

Har ni svårt att bestämma dig mellan två slutkandidater?

Fördelar med Second opinion?

Med våra verktyg, metoder och erfarenheter inom Second Opinion kan du träffsäkert bedöma kompetens, verifiera och utmana er magkänsla! Tjänsten används om ni rekryterar på egen hand och vill ha en oberoende bedömning av dina slutkandidater, oavsett om det är interna eller externa sökanden. Vi återrapporterar alltid personlighetstester och djupintervjuer till dig och slutkandidaterna. 

När används Second Opinion?

Ibland vill våra kunder själva ansvara för rekryteringen. Second opinion används ofta vid interna förflyttningar och/eller befordringar. Ni vill ha en oberoende bedömning av dina slutkandidater. När du önskar en bra introduktion och värdefull input till utvecklingsinsatser för den kandidat du väljer att anställa/befordra. Vid en omorganisation eller andra organisationsförändringar som innebär nya krav för dina medarbetare.

Maxkompetens ger ett konstruktivt bidrag till ditt beslutsunderlag. Samarbetet ger dig värdefulla insikter som är lätta att ta till sig. Vi vill inte komplicera saker och ting i onödan, även om bedömning av kompetens är något av det mest avancerade vi tar oss för. Du får en muntlig avrapportering av vår bedömning som är både begriplig och lättillgänglig.

Hur går vi till väga vid en second opinon?

Maxkompetens tar en kravprofil hos dig som kund med där fokus är vad vill vi ”gräva i” gällande personlighet. Vi behöver i vanlig ordning den övriga kravprofilsinformation som är avgörande för att vi ska rekommendera rätt i slutändan. Rekryteringskonsulten kontaktar kandidat för att lämna information om testverktyget samt boka in tid för återkoppling/djupintervju. Testlänkar skickas per mail till kandidaten och genomförs inom överenskommen tid. Vi gör en analys av ingångsvärden från kravprofilsgenomgången samt testresultaten. Rekryteringskonsulten förbereder med detta som grund ett omfattande frågeunderlag med fokus på personlighet inför djupintervju/teståterkoppling​ till kandidaten. Djupintervju/återkoppling sker alltid fysiskt på plats hos Maxkompetens mellan kandidat och rekryteringskonsult. Presentation av kandidaten sker i ett möte hos er där kandidatens profil gås igenom utifrån testresultat och djupintervju. Vi lämnar därefter en rekommendation av kandidat.

Maxkompetens

Maxkompetens grundades 2003 och har under 2000-talet vuxit till en av de större bemanning och rekryteringsföretagen i Sverige. Idag tillsätter vi över 1200 tjänster i Sverige. Vår drivkraft ligger i att hjälpa företag och kandidater till det bättre.

Våra kunder

Vill du bli en av oss?

Vi är alltid intresserade av personer med stort intresse för människor, affärsmannaskap och hög grad av social kompetens. Din ambition och vinnarinstinkt bestämmer hur långt du vill gå inom företaget och självklart hjälper vi dig på vägen. ‍
Maxkompetens grundades 2003 och vi är rikstäckande med sex kontor i Sverige. Varje år rekryterar vi 1200st jobb och vi har 400st konsulter på uppdrag varje dag.

Intresserad av våra tjänster?

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar

Välj stad

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar