Bemanning IT & Teknik i Halmstad

Vi hjälper er med bemanning inom IT & Teknik i Halmstad

Behöver ert företag hjälp med bemanning inom IT i Halmstad?

Vi hjälper dig bemanna IT kompetens i Halmstad

Behöver ditt företag hjälp med bemanning inom IT? Maxkompetens i Halmstad har sedan 2003 hjälpt företag att hitta den bästa IT-kompetensen. Digitaliseringen har länge varit på frammarsch, men under 2020 har utvecklingen exploderat och företag ställer om ännu snabbare vilket ställer högre krav på kompetensförsörjning inom IT. Vi hjälper dig med bemanning av bland annat Systemtestare, Systemutvecklare, IT supporter, Nätverkstekniker och VA-ingenjörer.

Hur attraherar ditt företag IT-kompetens och systemutvecklare? Maxkompetens i Halmstad har hjälpt hundratals företag inom IT. Specialister och systemutvecklare söker inte aktivt jobb idag utan du som företag måste uppvakta dessa personer och sälja in rätt uppdrag för att det ska bli en lyckad bemanning. Maxkompetens expertis inom IT och Teknik bygger på befintligt nätverk, gedigen search-metodik och kunskap om hur vi hittar och presenterar jobberbjudanden till rätt typ av person. Är du i behov av bemanning inom IT & Teknik i Halmstad? Då är du välkommen att kontakta oss!

Bemanningsföretag i Halmstad specialiserade inom IT

För att bli så träffsäkra som möjligt i vårt urval av kandidater arbetar Maxkompetens i Halmstad med värdegrundsbaserad bemanning. Detta innebär att vi matchar kandidaternas personliga egenskaper och kompetens mot kundföretagets team och ledarskap. Vid uppstart av ett bemanningsuppdrag skapar vi oss en helhetsbild kring ditt företaget, kultur, värderingar, motivation och behov, för en lyckad bemanning. Ju bättre vi känner till er som företag och olika befattningar, desto bättre kandidater kan vi presentera.     

Behöver du bemanna systemutvecklare?

Maxkompetens bemannar såväl erfarna som juniora IT-profiler och vi har bland annat tillsatt tjänster så som IT-chef, Systemutvecklare, .NET utvecklare, databasutvecklare, Webbutvecklare, Testledare, testare-QA, Arkitekter, systemförvaltare, projektledare, nätverksspecialist, tekniker m.m.

Vi har både anställda konsulter och träffar proaktivt kandidater som kan delta i hela utvecklingsprocessen: analys, design, programmering, test och dokumentation av ditt system. Vi hjälper dig hitta konsulter och kandidater med kompetens inom C/C++, .NET, C#, JavaScript, HTML, PHP, Java, Python, Angular, React.JS med mera. Söker du frontend-utvecklare, backend-utvecklare eller fullstack-utvecklare?

IT Bemanningar som vi hjälper företag med

Maxkompetens hjälper ditt företag med att bemanna roller som; IT-chef, Systemutvecklare, .NET utvecklare, databasutvecklare, Webbutvecklare, Testledare, testare-QA, Arkitekter, App-utvecklare, systemförvaltare, projektledare, nätverksspecialist, 1st-Line support, 2nd-Line, NOC och support-tekniker.

Behöver du bemanna och attrahera ingenjörer i Halmstad?

Teknikintensiva företag i kombination med digitalisering kräver kompetens som svarar upp mot framtidens efterfrågan. Kuggfrågan är uppbenbar, ingenjörer och specialister inom Teknik är svåra att hitta. Vi ser att efterfrågan är lika stor av juniora som seniora ingenjörer men hjärtefrågan är att hitta alla specialiserade och nischade ingenjörer. Maxkompetens i Halmstad har sedan start byggt upp ett gediget nätverk i Sverige av olika kompetenser inom kompetensområdet Teknik och därför kan vi hjälpa ert företag med bemanning av ingenjörer.

Maxkompetens i Halmstad – specialister på att bemanna ingenjörer

Maxkompetens startar alltid urvalet i våra bemanningsprocesser genom att leta i vårt befintliga nätverk. Vi avsätter den tid som krävs i varje bemanningsuppdrag till vår search och headhutning-process för att säkerställa de bästa ingenjörerna i urvalet. Bemanningskonsulten är utbildad i hur vi på bästa sätt bemannar de mest lämpade kandidaterna i kanaler så som LinkedIn, tidigare urval/nätverk och vår egen kandidatdatabas. Vi arbetar tätt med befintligt nätverk och ber alltid om tips på intressanta kandidater i deras nätverk. Vi arbetar också kontinuerligt med social-selling i syfte att varje bemannare marknadsför Maxkompetens, utannonserade tjänster och synliggör sig för sitt nätverk för bästa resultat i en bemanningsprocess av t.ex. tekniker.

Kontakta oss om du behöver bemanna ingenjörer

Vi kan rekrytera eller bemanna ditt företag med olika typer av ingenjörer, samlingsnamnet brukar vara ”engineering” vilket innefattar civilingenjörer och högskoleingenjörer. Företag som Maxkompetens bemannar till är oftast verksamma inom Byggbranschen, Fastighetsbranschen, Industri och Produktion. Vi planerar tillsammans upp bemanningsprocessen i detalj och fastställer en gemensam tidsplan, aktivitetsplan och kommunikationsplan. Det är viktigt för oss att vi redan i ett tidigt skede är överens om när vi vill utföra vad i processen och hur vi ska kommunicera. Vi är lyhörda inför era önskemål och upprättar bemanningsuppdraget tillsammans. Vi vet hur viktigt det är med rätt person på rätt plats och med vår effektiva bemanningsprocess kan vi säkerställa detta.

Ingenjörsbemanningar som vi hjälper företag i Halmstad med

Maxkompetens hjälper ditt företag med att bemanna roller som; CNC-operatör, Produktionsledare, utvecklingsingenjör, konstruktör, teknisk dokumentatörer, GIS, Tekniker, Mättekniker, Byggingenjör, Entreprenadingenjör, miljöingenjör, produktutvecklare, Projektör, anbudsingenjör, VA-ingenjör, maskin-ingenjör, platschefer, projektingenjör.

Headhunting – IT bemanning

Som ett komplement till kandidatinflöde via annonser använder Maxkompetens i Halmstad av en gedigen searchmetodik. Samtliga konsultchefer och bemanningskonsulter är utbildade i hur vi på bästa sätt finner de mest lämpade kandidaterna för IT bemanning och bemanning av ingenjörer. Search innebär uppsökande kontakt, att vi aktivt söker upp lämpliga systemutvecklare till aktuell tjänst. Vi kontaktar utvalda IT-kandidater via email, chatt och telefon för att i första hand lyssna hur deras nuvarande arbetssituation ser ut. Vad de i framtiden vill göra och slutligen presentera aktuellt uppdrag om det finns intresse och potential att fortsätta dialogen. Vi kan, om kunden är intresserad av det, konsultera med kund vilken typ av personer vi varit i kontakt med, inom vilka branscher, företag de arbetar och vilken feedback vi får om tjänsten och It-företaget. På så vis kan vi konsultera dig som kund löpande om det är något i tjänsten som vi bör förändra, lägga till eller anpassa för bästa resultat.    

Vi skapar ett strukturerat upplägg i vår searchprocess utifrån önskad kompetens och övrig information i kravprofilen:    

Headhunting – bemanning av systemutvecklare i Halmstad

Maxkompetens samlar in information om nyckelkompetenser (sökord/keywords), företagsnamn, konkurrenter, tips på kandidater etc. Söker information från tidigare bemannningsuppdrag, liknande jobbannonser, information på ert företags hemsida, företag i samma bransch i syfte att hitta relevanta sökord och uspar till dig som kund. Vi utgår från förstahandskontakter på Linkedin, tips från deras nätverk när vi bemannare systemutvecklare, ingenjörer, first line support. Vilka tidigare bemanningsprocesser, befintliga och tidigare konsulter och IT-kandidater vi har. Därefter gör vi ett bredare sök-urval på Linkedin med olika sökkriterier, tex. Titlar, Geografi, keywords, företag, systemspråk, språk. Vi kontaktar systemutvecklarna genom att skicka meddelande och kontaktförfrågan med införsäljningstext och varför vi vill få vidare kontakt per telefon. Vi gör en utförlig personlig presentation, Införsäljning av kundföretag och aktuell roll, skapar en förståelse för systemutvecklarnas behov, kompetenser och intresse för rollen. Förtydliga och besvara frågor kring rollen (T.ex. lön, ansvar, osv.). Om kandidaten är intresserad och lämplig för rollen bokar vi in en djupintervju och följer vår fortsatta bemanningsprocess enligt överenskommelse med kund.

Bemanningsföretag inom IT

Maxkompetens har idag en egen kandidatdatabas som består av cirka 55 000 kandidater. En stor del av dessa har vi redan kontakt med och kan därmed snabbt växla upp bemanningsprocessen och presentera relevanta kandidater för dig som söker ett bemanningsföretag inom IT och Teknik. Genom att få ökad kontroll över personer som tidigare varit i kontakt med Maxkompetens kan vi automatcha hela kandidatbasen mot aktuellt uppdrag och bemannaren får förslag på passande kandidater genom ett knapptryck.  Vi arbetar även med underleverantörer av kandidatdatabaser där vi vid behov ytterligare kan utöka vår sökning efter relevanta IT-kandidater. Maxkomptens bemannare arbetar uteslutande med LinkedIn som yrkesnätverk och här genomför vi dagligen search.  Vi arbetar intensivt för att sprida information om IT roller och locka ytterligare IT-kandidater som inte är aktivt arbetssökande. Utöver befintliga systemutvecklare eller ingenjörer i vårt nätverk arbetar vi ständigt med att proaktivt träffa och prata med intressanta kandidater i långsiktigt och strategiskt syfte som vi tror kan komma att passa våra kunders önskemål i en bemanning.

Kundvärde vid bemanning?

För att leverera det bästa kundvärdet har Maxkompetens en tydlig kundstrategi och arbetar enbart med kunder och branscher där vi vet att vi kan genomföra en kvalitativ leverans. Vid bemanning av IT-kompetens och ingenjörer går vi alltid in i ett bemanningsuppdrag med ambitionen att vi kan hitta er nästa systemutvecklare eller IT-support. Vi värnar om vårt eget varumärke och av den anledningen tar vi inte på oss bemanningar vi ej klarar av.

Som bemanningsföretag kan Maxkompetens erbjuda hög kvalitet i vår leverans, konsultchefer och rekryterare med ordningssinne, motiverade konsulter, lyhördhet och respekt för er verksamhet och utmaningar. Vi upplever att vi är flexibla, lätta att nå och enkla att samarbeta med och vi ser gärna att vi utmanar varandra genom att ifrågasätta ”gamla sanningar” för att hitta nya lösningar i en rekrytering av tex. First-line eller second-line suppport. Till exempel välkomnar vi våra kunders initiativ till kompetensutveckling då det är kunden som arbetsleder och ofta ser utvecklingsmöjligheter för våra konsulter och kandidater. När denna dialog fungerar väl mellan oss och kund finns stora möjligheter för våra IT-konsulter att lära sig nya arbetsuppgifter i nya miljöer och utveckla kunskaper inom sitt yrkesområde. Med detta arbetssätt kan våra konsulter och kundansvariga uppmärksamma avvikelser och komma med förslag till er som kan leda till förbättringar i er verksamhet.

Kompetensutveckling – bemannare inom IT

Maxkompetens finns på fem orter runt om i landet (Stockholm, Växjö, Kristianstad, Borås, Göteborg och Halmstad) och samtliga orter levererar IT-tekniker, IT-support, systemutvecklare, projektledare och en rad olika ingenjörsroller inom Industri och produktion till utvalda kunder. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga och framgångsrika inom området IT och teknik gällande bemanning arbetar vi löpande med intern kompetensutveckling av våra konsultchefer och bemannare.

Maxkompetens har flera bemannare med lång erfarenhet av rekrytering inom IT och rekrytering av ingenjörer som är spjutspetsar inom området och som driver den interna utbildningen inom headhunting, employer branding gentemot kund och talent management mot specialist – och managementroller inom bland annat IT och Teknik. Genom att tillhandahålla kompetensutveckling via våra egna medarbetare borgar vi för att innehållet i utbildningen ständigt utvecklas i och med att våra kunders behov av kompetens ändras över tid. Därmed kan våra konsultchefer och rekryterare löpande tillhandahålla den senaste kunskapen och på ett effektivt sätt tillskansa sig information från kollegor som är specialister inom området för framtida lyckade rekryteringar.

Referenstagning vid IT bemanning

Det finns alltid en utmaning att säkerställa systemutvecklare eller ingenjörers kompetens. Majoriteten av bemanningarna Maxkompetens i Halmstad tillsätter till IT-företag brukar rekryterande chef själva testa kandidaterna genom olika typer av arbetsprov i hur kandidaten skriver kod eller löser en uppgift. Däremot lägger vi stor vikt i en bemanning hur vi samlar in, utför och redovisar kandidatens tidigare arbetslivserfarenhet. Vi tar kontakt med minst två av kandidatens nämnda referenspersoner varav minst en bör ha varit kandidatens senaste chef. Vi lägger stor vikt vid att säkerställa att relevanta referenser inlämnas, bedömer vi inte att så är fallet fortsätter vi dialogen med kandidaten för att lämna in de referenser som är mest relevanta utifrån möjlighet. Vi kräver väldigt sällan referens från nuvarande arbetsplats och chef. Referenssamtalen genomförs efter förberedelse, med en tjänste-anpassad och strukturerad mall men där vi hela tiden är uppmärksamma på att fånga de nyanser och eventuella källor till frågetecken som kan finnas. Många gånger utmanande samtal som kräver erfarenhet och rutin. Är vi inte nöjda med den information vi fått av de två referenser som är tagna i första skedet begär vi in ytterligare referens och självklart ingår detta i bemanningspriset och processen, allt för en lyckad IT bemanning.

Hur attraherar vi IT-kompetens i Halmstad?

Vi är väldigt mån om att få en långsiktig relation med alla människor som är i kontakt med Maxkompetens. Enligt vår bemannings-och bemanningsprocess lägger vi stor vikt vid att skapa en god första kontakt och processen igenom anställning/uppföljning. Vi genomför uppföljningar med både IT-konsulter och bemannade kandidater för att säkerställa kvalitet. Detta är något som stärker vårt varumärke och sprider sig mun till mun. Vi visar stor uppskattning till våra kandidater, ett exempel är att vi skickar blommor till kundföretagen aviserat till den nyanställde på första arbetsdagen. När det kommer till våra anställda konsulter genomför vi afterwork och olika aktiviteter vilket stärker både vår relation och varumärke. Vi utser månadens konsult och förstärker gosa arbetsinsatser.

Maxkomptens har ett gediget friskvårdsprogram och uppmanar alla anställda till fysisk aktivitet och vi genomför regelbundna tävlingar för att trigga de anställda till god hälsa. Att stärka Maxkompetens varumärke bygger på kvalitet och långsiktigt arbete, det ger oss fler nöjda kunder, anställda och kandidater. Många av de kandidater vi bemannat till våra uppdragsgivare har växt med företagen och avancerat till mellanchefsledet vilket ger oss en stark position för framtiden. Likaså är vi top of mind då vi har en stark lokal anknytning där kandidaterna kan förvänta sig bra service baserat på tidigare erfarenheter. Med andra ord ligger det mycket arbete bakom varje lyckad bemanning.

Maxkompetens

Maxkompetens grundades 2003 och har under 2000-talet vuxit till en av de större bemanning och rekryteringsföretagen i Sverige. Idag tillsätter vi över 1200 tjänster i Sverige. Vår drivkraft ligger i att hjälpa företag och kandidater till det bättre.

Våra kunder

Vill du bli en av oss?

Vi är alltid intresserade av personer med stort intresse för människor, affärsmannaskap och hög grad av social kompetens. Din ambition och vinnarinstinkt bestämmer hur långt du vill gå inom företaget och självklart hjälper vi dig på vägen. ‍
Maxkompetens grundades 2003 och vi är rikstäckande med sex kontor i Sverige. Varje år rekryterar vi 1200st jobb och vi har 400st konsulter på uppdrag varje dag.

Intresserad av våra tjänster?

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar

Välj stad

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar