Systemtestare

Behöver du rekrytera en systemtestare?

Rekrytera eller hyra QA-testare?

Har ditt IT-företag växtvärk och behöver ni någon som kan systemtestning? Maxkompetens är ett rekryteringsföretag som har rekryterat och bemannat testare, QA, systemtestare sedan 2003. QA betyder quality assurance och efterfrågan av att rekrytera juniora och erfarna mjukvarutestare ökar för varje år. Maxkompetens är specialister på bemanning och rekrytering inom IT och vi erbjuder dig expertkunskap inom rekrytering och kompetens i särklass inom systemutveckling och test. Vi hjälper över 200 företag att rekrytera de mest lämpade QA-testarna runt om i Sverige. Det är stor kompetensbrist inom flera branscher och vi vet utmaningen att rekrytera QA och mjukvarutestare. Konkurrensen om de bästa kandidaterna är stenhård och tack vare vårt nätverk och gedigna search-metodik hjälper vi ert företag att rekrytera er nästa QA-testare. Vi säkerställer er framtida kompetensförsörjning genom en väl förankrad och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. Kontakta oss så hjälper vi dig med rekrytering av systemtestare, QA-testare eller mjukvarutestare!

Vad gör en mjukvarutestare?

En QA-testare eller mjukvarutestare arbetar med någon form av problemlösning. Yrket handlar om att kravställa och utföra tester av system. En sådan process kan delas in i fem olika projektfaser. Första delen är att testa programvarukoden, därefter gör QA-testaren ett funktionstest för att analysera om koden, programmet eller mjukvaran fungerar på flera enheter. Trejde fasen visar hur olika system fungerar tillsammans, ett integrationstest. Näst sista fasen ska QA-testaren testa hela systemet, ett systemtest och om allt fungerar som det ska. Sista fasen är att godkänna projektet och att produktägare alternativt kund ska ge sitt medgivande till att systemet är komplett enligt avtal.

Vilken typ av systemtestare behöver ditt företag?

Med lång erfarenhet av IT rekrytering inom systemutveckling, projektledning och QA-test av såväl seniora som juniora kandidater. Maxkompetens har sedan 2003 bland annat tillsatt tjänster så som Testledare, systemtestare, QA-engineer, speltestare, testspecialist, testdesigner, QA-ingenjör, QA-testare.

Varför ta hjälp av rekryteringsbolag?

Senaste tio åren har behovet ökat markant inom test och mjukvarutestning. I takt med vårt nya IT landskap och digitaliseringen är det hård konkurrens om duktiga QA-testare. Fler företag har sett behovet av extern hjälp av rekryteringsföretag och bemanningsföretag inom IT. Det tar för mycket tid att leta och jaga själva och många kandidater har fler än ett jobberbjudande. Därför hjälper vi företag med rekrytering av QA-testare då uppsökande kontakt och nätverk är ett måste. När du ska bemanna eller rekrytera en testare får ni en dedikerad rekryteringskonsult som hjälper er. Vi har själva lång erfarenhet av de svårigheter företag idag ställs inför och de krav som ni har. Vi och våra konsulter gör vårt bästa för att leverera över era förväntningar – oavsett behov.

Att välja rätt rekryteringsbolag

Det finns många olika typer av bemanningsföretag, rekryteringsföretag och konsultföretag inom IT. Våra kunder beskriver oss som rekryteringsföretaget som är ”tillräckligt stor” för att nå ut till den breda massan av arbetssökande och har resurserna för att lyckas hitta specialister/spjutspetsprofiler samt hantera större volymer, samtidigt som vi är ”tillräckligt små” för att bibehålla en personlig relation där ni som kund får extremt hög attention och där vi är snabbfotade nog att alltid följa de förändringar som sker hos er, hastigt uppkomna behov men också proaktivt möta de förändringar som övergripande sker på arbetsmarknaden. Rekrytering ska ske efter era villkor och därför jobbar vi med flexibilitet och kommunikation som ledord.

Hur säkerställer vi rätt QA-testare vid rekrytering?

För att bli så träffsäkra som möjligt i vårt urval av kandidater arbetar vi med värdegrundsbaserad rekrytering. Detta innebär att vi matchar kandidaternas personliga egenskaper och kompetens mot kundföretagets team och ledarskap. Vid uppstart av ett rekryteringsuppdrag skapar vi oss en helhetsbild kring företaget, kultur, värderingar, motivation och behov, för en lyckad rekrytering. Ju bättre vi känner till er som företag och olika befattningar, desto bättre kandidater kan vi presentera.

Räcker det? När vi rekryterar QA-testare är det otroligt viktigt att veta vilken färdighet och erfarenhet personen har inom mjukvarutest. Vi har lång erfarenhet att göra personbedömningar och lägger stor vikt vid referenstagning och förstå kandidaternas motivationsfaktorer. Däremot är det ni som kund och företag som är bäst på det ni gör. Vi låter våra kunder utför arbetsprov på de kandidater som är rätt för uppdraget och där ni själva kan skapa sig en uppfattning om vad QA-testare kan, hur personen tar sig an en uppgift. Vid uppdragets start hjälper rekryteringskonsulten er under kravspecifikationen och kravprofilen att ringa in de viktigaste kompetenserna och personlighetsdragen och hur vi tillsammans ska lyckas med er nästa rekrytering av QA-testare.    

Hur fungerar vår rekryteringsprocess?

Viktigt i en rekryteringsprocess av QA-testare är att vi har rätt förväntningar kring tidsplan och ibland utmaningen att hitta flera mjukvarutestare. Vid uppstarten av ett projekt planerar vi rekryteringsprocessen i detalj och fastställer en gemensam tidsplan, aktivitetsplan och kommunikationsplan. Det är viktigt för oss att vi redan i detta tidiga skede är överens om när vi vill utföra vad i processen och hur vi ska kommunicera. Vi är lyhörda inför era önskemål och upprättar rekryteringsuppdraget tillsammans. Vi vet hur viktigt det är att hitta rätt mjukvarutestare och med vår effektiva rekryteringsprocess kan vi säkerställa detta.

Headhunting av QA-testare

Maxkompetens är ett rekryteringsföretag som har lång erfarenhet av rekrytering och bemanning inom mjukvarutestare och testledare. Vi har arbetat med search och headhunting sedan 2003. Vi ska tillsätta IT kompetens inom test letar vi först i vårt befintliga nätverk av personer inom QA-test. Vi planerar och avsätter den tid som krävs i varje rekryteringsuppdrag i vår search och headhuntingprocess för att säkerställa de bästa kandidaterna i urvalet av mjukvara testare. Det bästa kandidaterna byter inte själva jobb och vi hjälper er att hitta de QA-testare som är öppen för att byta jobb om rätt jobberbjudande kommer. Vår uppgift är att hitta dessa och sälja in rollen och just ert företag, samt lyfta usparna som finns inom ert företag och vad ni kan erbjuda er blivande kollega.

Maxkompetens interna personal är antingen seniora rekryteringskonsulter, konsultchefer eller rekryterare som är utbildade i hur vi på bästa sätt hittar den mest lämpade QA-testaren via kanaler så som LinkedIn, tidigare urval/nätverk och vår egen kandidatdatabas. Vi arbetar tätt med befintligt nätverk och ber alltid om tips på intressanta kandidater i deras nätverk av mjukvarutestare. Vi arbetar också kontinuerligt med social-selling i syfte att varje rekryterare marknadsför Maxkompetens, utannonserade tjänster och synliggör sig för sitt nätverk för bästa rekryteringsresultat. Detta resulterar ofta i en proaktiv dialog med kandidater som inte för stunden är villiga att byta jobb, men nästa gång kan det vara mer intressant.

Hur hittar vi QA-testare på Linkedin?

Idag är det avgörande med ett gediget nätverk på Linkedin och idag är plattformen världens största företagsnätverk. Vi skapar ett strukturerat upplägg i rekryteringsprocessen utifrån önskad kompetens inom mjukvarutest och övrig information i kravprofilen. Tex.  I vilka organisationer, företag, verksamheter finns den önskade kompetensen idag?  Vilka olika titlar på tjänster finns som inkluderar den önskade kompetensen?  Maxkompetens vill att du som kund ska känna dig bekväm med det arbete vi gör och vi synliggör detta genom att dokumentera vårt arbete i searchprocessen med information och vi sammanställer hur många kandidater med relevant bakgrund vi tittat på, hur många vi inlett en dialog med och hur många som visat tjänsten sitt intresse, ett underlag ni självklart får ta del av. Vi låter er också ta del av återkoppling vi får av kontaktade personer gällande ert företag, varumärke och tjänsten.

Hyra in en QA-testare, hur fungerar det?

Många av våra kunder önskar att hyra in en QA-testare för att bemanna ett projekt, tex. ett IT-konsultbolag eller finns en osäkerhet hur länge mjukvarutestaren behövs? Bemanning eller hyr-rekrytering, hyr först och rekrytera sen är precis vad det låter som. Ni hyr in en QA testare via Maxkompetens enligt överenskommelse och ni har möjlighet att rekrytera över personen efter periodens slut. Det är ett ypperligt tillfälle för dig som IT-chef eller testledare att testa personens kvalifikationer i praktiken. Du får möjlighet att prova dina framtida anställda helt riskfritt. Om personen har överträffat era förväntningar har ni möjlighet att rekrytera över personen tidigare, det kallar vi hyr-köp. Ert företag kanske inte vet hur framtiden kommer se ut eller hur länge ni har behov av bemanning? Inga problem, det är en flexibel konsultlösning och ni hyr in inköpskonsult så länge ni behöver!

Vi rekryterar Systemtestare och QA-testare i hela Sverige

Behovet av IT-kompetens har aldrig varit större och vi vet att det händer otroligt mycket inom hela IT-branschen. Maxkompetens har sedan 2003 rekryterat och bemannat hundratals personer inom test, mjukvaruutveckling och olika tekniska supportroller. Vi har kontor i Stockholm, Växjö, Borås & Göteborg, Halmstad och Kristianstad. Vi har ett brett nätverk av kandidater i respektive län och kan din lokala marknad tack vare vår långa kunskap inom IT & Teknik.

Rekrytering med Maxkompetens

Maxkompetens är ett rikstäckande rekryteringsföretag som tillsatt hundratals rekryteringar runt om i Sverige. Vi har lång erfarenhet av värdegrundsbaserad rekrytering och vi har tillsatt positioner inom flera kompetensområden och branscher sedan 2003,  IT Rekrytering, IT & Teknik, Försäljning & Marknad, Ekonomi, HR, Industri & Logistik, Kundtjänst, Bygg & Fastighet, Chefsrekrytering.

Maxkompetens

Maxkompetens grundades 2003 och har under 2000-talet vuxit till en av de större bemanning och rekryteringsföretagen i Sverige. Idag tillsätter vi över 1200 tjänster i Sverige. Vår drivkraft ligger i att hjälpa företag och kandidater till det bättre.

Våra kunder

Vill du bli en av oss?

Vi är alltid intresserade av personer med stort intresse för människor, affärsmannaskap och hög grad av social kompetens. Din ambition och vinnarinstinkt bestämmer hur långt du vill gå inom företaget och självklart hjälper vi dig på vägen. ‍
Maxkompetens grundades 2003 och vi är rikstäckande med sex kontor i Sverige. Varje år rekryterar vi 1200st jobb och vi har 400st konsulter på uppdrag varje dag.

Intresserad av våra tjänster?

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar

Välj stad

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar