Rekrytering HR

Vi hjälper dig att rekrytera kompetent, ambitiös och engagerad personal till HR-avdelningen.

Hela vår verksamhet kretsar kring HR (som är en förkortning för Human Resources) och personalfrågor, vilket ligger oss varmt om hjärtat.

HR som funktion har blivit en allt mer viktig funktion som ställer nya krav, utifrån framtidens kompetensförsörjning och employer branding.

Human Resources fokuserar på hur din organisation arbetar med sin personal i form av bland annat rekrytering, lönesättning, kompetensutveckling och personalvård. Att rekrytera till en HR-avdelning idag kräver stor förståelse för arbetsmarknaden, kandidatmarknaden och de strategiska utmaningar HR ställs inför.

Hur påverkar en duktig HR-funktion erat bolags framgång?

HR är en mycket viktig funktion som stöttar chefer och medarbetare och kan hjälpa ditt företag att växa. Tillsammans med chef och ledning ser medarbetarna på HR till att dina nyckelpersoner är nöjda och produktiva och att dina medarbetare får det stöd de behöver för att nå målen ni satt upp.

Vi hjälper dig hitta rätt personal inom HR!

Det sker idag många förändringar på en HR-avdelning. Vi ser att funktionen blir allt viktigare, och digitaliseringen ställer i sin tur nya krav. Det handlar om att rekrytera HR-personal som jobbar med de interna värderingarna, är förändringsbenägna och samtidigt har en god affärsuppfattning.

Vi arbetar med Värdegrundsbaserad Bemanning och rekrytering, vilket innefattar kvalitetsprocesser och ett arbete där vi lägger stort fokus vid personligheten hos våra kandidater, för att hitta den bästa matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vid uppstart av ett rekryteringsuppdrag skapar vi oss en helhetsbild kring ditt företaget, kultur, värderingar, motivation och behov, för en lyckad rekrytering. Ju bättre vi känner till er som företag och olika befattningar, desto bättre kandidater kan vi presentera.

Som kund har du alltid en kontaktperson genom hela processen. På så sätt säkerställer vi att ingenting faller mellan stolarna och att vi har rätt kunskap och förståelse för att kunna göra den bästa matchningen.

Har du personalbehov och vill veta mer?

Kontakta oss direkt 

Hitta rätt kompetens inom HR med hjälp av arbetspsykologiska tester 

Som ett led i vårt rekryteringsarbete erbjuder vi förstklassiga screeningtester där vi fokuserar på de kompetenser du behöver. Genom att till exempel titta på resultatorientering, analytisk förmåga och affärsutveckling kan vi hitta ett urval av kandidater med rätt kompetenser och personliga förutsättningar för att lyckas inom just din organisation.

När vi hjälper dig som kund med bemanning eller rekrytering inom HR ser vi alltid till att hitta just den kompetens ni behöver och att personen även matchar ert företagskultur och era mål. Våra rekryterare har lång erfarenhet av att hitta och attrahera kandidater vars talang och engagemang reflekterar och möter ditt företags behov på bästa sätt.

Några av de arbetsområden vi gärna hjälper dig att bemanna eller rekrytera till inom HR är:

 • Arbetsmiljö och rehabilitering
 • Arbetsrätt och förhandlingar
 • Compensation and Benefits
 • Utbildning och kompetensutveckling
 • Due Diligence
 • Avveckling
 • Lönekartläggning
 • Organisations- och ledarutveckling
 • Omställnings- och förändringsarbeten
 • Rekrytering
 • Performance and Talent Management

Några av de tjänster vi tillsatt inom HR är: 

 • HR-Chef, HR Director, HR Business Partner, HR Manager, HR-Affärspartner, Talent Acquisition Manager, HR-Generalist, HR-Specialist, Rekryterare, Rekryteringsassistent och Karriärcoach.

Maxkompetens

Maxkompetens grundades 2003 och har under 2000-talet vuxit till en av de större bemanning och rekryteringsföretagen i Sverige. Idag tillsätter vi över 1200 tjänster i Sverige. Vår drivkraft ligger i att hjälpa företag och kandidater till det bättre.

Våra kunder

Vill du bli en av oss?

Vi är alltid intresserade av personer med stort intresse för människor, affärsmannaskap och hög grad av social kompetens. Din ambition och vinnarinstinkt bestämmer hur långt du vill gå inom företaget och självklart hjälper vi dig på vägen. ‍
Maxkompetens grundades 2003 och vi är rikstäckande med sex kontor i Sverige. Varje år rekryterar vi 1200st jobb och vi har 400st konsulter på uppdrag varje dag.

Intresserad av våra tjänster?

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar

Välj stad

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar