Rekrytering HR

Vi hjälper dig att rekrytera kompetent, ambitiös och engagerad personal till HR-avdelningen.

Hela vår verksamhet kretsar kring HR (som är en förkortning för Human Resources) och personalfrågor, vilket ligger oss varmt om hjärtat.

Vi hjälper dig att rekrytera kompetent, ambitiös och engagerad personal till HR-avdelningen.

Hela Maxkompetens verksamhet kretsar kring HR (som är en förkortning för Human Resources) och personalfrågor, vilket ligger oss varmt om hjärtat. HR som funktion har blivit en alltmer viktig funktion som ställer nya krav, utifrån framtidens kompetensförsörjning och employer branding. Maxkompetens är ett rekryteringsbolag som hjälpt HR-avdelningar med rekrytering sedan 2003.

Human Resources fokuserar på hur din organisation arbetar med sin personal i form av bland annat rekrytering, lönesättning, kompetensutveckling och personalvård. Att rekrytera till en HR-avdelning idag kräver stor förståelse för arbetsmarknaden, kandidatmarknaden och de strategiska utmaningar HR ställs inför. Är du i behov att att rekrytera inom HR? Tveka då inte på att kontakta oss!

Hur påverkar en duktig HR-funktion ert bolags framgång?

Maxkompetens har rekryterat många HR-business partners och vi vet hur viktigt HR är som funktion, chefsstöd, arbetsmiljö, förhandling och strategiska frågor om framtidens kompetensförsörjning. Tillsammans med chef och ledning ser medarbetarna på HR till att dina nyckelpersoner är nöjda och produktiva och att dina medarbetare får det stöd de behöver för att nå målen ni satt upp.

Rekrytering inom HR?

Det sker idag många förändringar på en HR-avdelning. Maxkompetens som rekryteringsföretag ser att funktionen blir allt viktigare, och digitaliseringen ställer i sin tur nya krav. Det handlar om att rekrytera HR-personal som jobbar med de interna värderingarna, är förändringsbenägna och samtidigt har en god affärsuppfattning. Maxkompetens har lång erfarenhet av att rekrytera de mest lämpade HR funktionerna till just ert företag.

Rekryteringsföretag inom HR?

Vi arbetar med Värdegrundsbaserad Bemanning och rekrytering, vilket innefattar kvalitetsprocesser och ett arbete där vi lägger stort fokus vid personligheten hos våra kandidater, för att hitta den bästa matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vid uppstart av ett rekryteringsuppdrag skapar vi oss en helhetsbild kring ditt företaget, kultur, värderingar, motivation och behov, för en lyckad rekrytering. Ju bättre vi känner till er som företag och olika befattningar, desto bättre kandidater kan vi presentera för en lyckad rekrytering inom HR.

Några av de arbetsområden vi gärna hjälper dig att bemanna eller rekrytera till inom HR är:

Arbetsmiljö och rehabilitering, Arbetsrätt och förhandlingar, Compensation and Benefits, Utbildning och kompetensutveckling, Due Diligence, Avveckling, Lönekartläggning, Organisations- och ledarutveckling, Omställnings- och förändringsarbeten, Employer branding, Rekrytering, Performance and Talent Management

Några av de tjänster vi tillsatt inom HR är:

HR-Chef, HR Director, HR Business Partner, HR Manager, HR-Affärspartner, Talent Acquisition Manager, HR-Generalist, HR-Specialist, Rekryterare, Rekryteringsassistent och Karriärcoach.

Kontakta oss direkt 

Hyr-rekrytering Hr busniess partner?

Kärt barn har många namn, hyr-rekrytering eller hyr först och rekrytera sen är precis vad det låter som. Ni hyr in en HR konsult via Maxkompetens enligt överenskommelse och ni har möjlighet att rekrytera över HR konsulten efter periodens slut. Det är ett ypperligt tillfälle för dig som arbetsgivare att testa personens kvalifikationer i praktiken. Du får möjlighet att prova dina framtida anställda helt riskfritt. Om personen har överträffat era förväntningar har ni möjlighet att rekrytera över personen tidigare, det kallar vi hyr-köp.

Bemanning eller hyr-rekrytering?

Maxkompetens kan hjälpa ditt företag att hyr-rekrytera Hr business partner, rekryterare eller talent acquisition. Båda tjänsterna är en flexibel lösning där ni som kund kan avsluta eller förlänga uppdraget utifrån vad som passar er verksamhet. Oavsett vilket benämning vi använder av bemanning, hyrrekrytering eller hyr-köp handlar det om flexibilitet och kommunikation mellan Maxkompetens som arbetsgivare, den anställde och ni som kundföretag. Företag som behöver tillfällig personal eller det finns en stor osäkerhet om ni kan anställa används bemanning mer frekvent för att täcka ett tidsbestämt behov vid tex. sjukdom, föräldravikariat eller arbetstoppar. Hyr-rekrytering eller hyr-köp finns ofta en större intention hos er som kundföretag att rekrytera över personen om allt känns bra, men det är absolut inget krav.

Krav på utbildning rekrytering HR?

Majoriteten av alla företag Maxkompetens rekryterat inom HR brukar kräva någon form av utbildning. Personalvetarprogrammet, beteendevetenskap och psykologi i dess form eller en kombination av dessa är de vanligaste utbildningarna som våra kunder efterfrågar. Inträdesbiljetten för majoriteten av nyexaminerade personalvetare brukar vara till bemanning- och rekryteringsbranschen. Det finns otroligt många rekryteringsföretag i Sverige och behovet av dem likaså. Att arbeta i bemanningsbranschen är ett bra insteg för att utvecklas inom rekrytering, bemanning, personalärenden, kollektivavtal, affärsmässighet och tester. Nästa steg i karriären är många gånger ett arbete som rekryterare eller Talant acquisition manager på en intern Hr avdelning, där personen arbetar med rekrytering och search i form av chefstöd i rekryteringarna. Den kompetensen som ofta efterfrågas av mer seniora HR business partners är erfarenhet av arbetsrätt, fördjupad kunskap inom vissa branschers kollektivavtal och förhandling i personalärenden, speciellt vid större omorganiseringar eller utmanande personalärenden. Det är inte ovanligt att våra beställare inom HR har gjort en karriär från mellanchefsledet till HR avdelningen med bakgrund av all erfarenhet kring personalfrågor inom den branschen.

Hitta rätt kompetens inom HR med hjälp av arbetspsykologiska tester

Som ett led i vårt rekryteringsarbete erbjuder Maxkompetens förstklassiga screeningtester där vi fokuserar på de kompetenser du behöver. Genom att till exempel titta på resultatorientering, analytisk förmåga och affärsutveckling kan vi hitta ett urval av kandidater med rätt kompetenser och personliga förutsättningar för att lyckas inom just din organisation vid rekrytering av HR business partner eller en rekryteringsspecialist.

När vi hjälper dig som kund med bemanning eller rekrytering inom HR ser vi alltid till att hitta just den kompetens ni behöver och att personen även matchar er företagskultur och era mål. Våra rekryterare har lång erfarenhet av att hitta och attrahera kandidater vars talang och engagemang reflekterar och möter ditt företagsbehov på bästa sätt.

Att välja rekryteringsbolag?

Våra kunder beskriver oss som rekryteringsföretaget som är ”tillräckligt stor” för att nå ut till den breda massan av arbetssökande och har resurserna för att lyckas hitta specialister/spjutspetsprofiler samt hantera större volymer, samtidigt som vi är ”tillräckligt små” för att bibehålla en personlig relation där ni som kund får extremt hög attention och där vi är snabbfotade nog att alltid följa de förändringar som sker hos er, hastigt uppkomna behov men också proaktivt möta de förändringar som övergripande sker på arbetsmarknaden. Rekrytering ska ske efter era villkor och därför jobbar vi med flexibilitet och kommunikation som ledord.

Vad betyder kompetensbaserad rekrytering?

Att rekrytera strukturerat och kompetensbaserat handlar i stort om att kunna rekrytera efter kompetens utan att låta några andra ovidkommande faktorer påverka processen med målet att rekrytera den mest lämpade personen för tjänsten. För att göra det krävs objektivitet och vår utbildning och gedigna erfarenhet tillsammans med verktyg och mallar skapa de bästa förutsättningar för det kompetensbaserade perspektivet i rekryteringsprocessen.

Vi arbetar med strukturerade intervjuer där samtliga kandidater får samma grundfrågor – en förutsättning för en kompetensbaserad intervju och att kandidaterna mer objektivt ska kunna jämföras med varandra. Stor vikt läggs vid att bedöma kandidaternas kapacitet och förväntade beteende. Genom att klargöra tidigare prestationer och beteende ökar sannolikheten att göra en korrekt bedömning om kommande arbetsinsatser och beteende. Tjänstens kravprofil och befattningsbeskrivning ligger självklart till grund för den bedömning som görs av den intervjuade kandidaten.

Headhunting inom HR?

Maxkompetens samlar in information om nyckelkompetenser (sökord/keywords), företagsnamn, konkurrenter, tips på kandidater etc. Söker information från tidigare rekryteringsuppdrag, liknande jobbannonser, information på ert företags hemsida, företag i samma bransch i syfte att hitta relevanta sökord och uspar till dig som kund för bästa möjliga resultat i rekryteringen inom HR. Vi utgår från förstahandskontakter på Linkedin, tips från deras nätverk när vi rekryterar seniora HR kandidater som HR business partner, rekryteringsspecialist eller Hr-chef. Vilka tidigare rekryteringsprocesser, befintliga och tidigare HR konsulter vi har. Därefter gör vi ett bredare sök-urval på Linkedin med olika sökkriterier, tex. Titlar, Geografi, keywords, företag, kompetenser osv. Vi kontaktar HR kandidaterna genom att skicka meddelande och kontaktförfrågan med införsäljningstext och varför vi vill få vidare kontakt per telefon. Vi gör en utförlig personlig presentation, Införsäljning av kundföretag och aktuell roll, skapar en förståelse HR kandidatens behov, kompetenser och intresse för rollen. Förtydliga och besvara frågor kring rollen (T.ex. lön, ansvar, osv.). Om kandidaten är intresserad och lämplig för HR tjänsten bokar vi in en djupintervju och följer vår fortsatta rekryteringsprocess enligt överenskommelse med er som kund.

Attrahera och rekrytera inom HR?

Maxkompetens är väldigt mån om att få en långsiktig relation med alla människor som är i kontakt med oss. Enligt vår bemannings-och rekryteringsprocess lägger vi stor vikt vid att skapa en god första kontakt och processen igenom anställning/uppföljning. Vi genomför uppföljningar med våra konsulter inom HR och rekryterade kandidater för att säkerställa kvalitet. Detta är något som stärker vårt varumärke och sprider sig mun till mun. Vi visar stor uppskattning till våra företag som vi tex. Rekryterat HR business partner eller HR generalister, ett exempel är att vi skickar blommor till kundföretagen aviserat till den nyanställde på första arbetsdagen. När det kommer till våra anställda HR konsulter genomför vi olika aktiviteter vilket stärker både vår relation och varumärke. Vi utser månadens konsult och förstärker gosa arbetsinsatser.

Maxkomptens har ett gediget friskvårdsprogram och uppmanar alla anställda till fysisk aktivitet och vi genomför regelbundna tävlingar för att trigga de anställda till god hälsa. Att stärka Maxkompetens varumärke bygger på kvalitet och långsiktigt arbete, det ger oss fler nöjda kunder som rekryterar HR kompetens, anställda och kandidater. Många av de kandidater vi rekryterat till HR avdelningar har växt med företagen och avancerat till mellanchefsledet vilket ger oss en stark position för framtiden. Likaså är vi top of mind då vi har en stark lokal anknytning där kandidaterna kan förvänta sig bra service baserat på tidigare erfarenheter.

Som kund har du alltid en kontaktperson genom hela processen. På så sätt säkerställer vi att ingenting faller mellan stolarna och att vi har rätt kunskap och förståelse för att kunna göra den bästa matchningen.

Några av de arbetsområden vi gärna hjälper dig att bemanna eller rekrytera till inom HR är:

 • Arbetsmiljö och rehabilitering
 • Arbetsrätt och förhandlingar
 • Compensation and Benefits
 • Utbildning och kompetensutveckling
 • Due Diligence
 • Avveckling
 • Lönekartläggning
 • Organisations- och ledarutveckling
 • Omställnings- och förändringsarbeten
 • Rekrytering
 • Performance and Talent Management

 

Rekrytera eller bemanna någon av dessa tjänster?

 • HR-Chef, HR Director, HR Business Partner, HR Manager, HR-Affärspartner, Talent Acquisition Manager, HR-Generalist, HR-Specialist, Rekryterare, Rekryteringsassistent och Karriärcoach.

Har du personalbehov och vill veta mer?

Kontakta oss här

Maxkompetens

Maxkompetens grundades 2003 och har under 2000-talet vuxit till en av de större bemanning och rekryteringsföretagen i Sverige. Idag tillsätter vi över 1200 tjänster i Sverige. Vår drivkraft ligger i att hjälpa företag och kandidater till det bättre.

Våra kunder

Vill du bli en av oss?

Vi är alltid intresserade av personer med stort intresse för människor, affärsmannaskap och hög grad av social kompetens. Din ambition och vinnarinstinkt bestämmer hur långt du vill gå inom företaget och självklart hjälper vi dig på vägen. ‍
Maxkompetens grundades 2003 och vi är rikstäckande med sex kontor i Sverige. Varje år rekryterar vi 1200st jobb och vi har 400st konsulter på uppdrag varje dag.

Intresserad av våra tjänster?

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar

Välj stad

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar