Rekrytera Chef eller Interimslösning

Rekryterar eller hyr in nästa chef eller specialist

Värderingar och kultur skapas av hela företaget, rätt ledarskap och styrning är avgörande för ett framgångsrikt företag.

Rekrytera chefer?

Maxkompetens har rekryterat över tusen chefer sedan 2003 och vi vet vikten av rätt ledare på rätt plats. Vi hjälper ert företag att hitta framgångsrika ledare som kan bygga kultur och driva igenom förändringar och visa på resultat. Vilken typ av ledare behöver ert företag och var är ni på väg? Att värderingar och kultur skapas av hela företaget, men rätt ledarskap och styrning är avgörande för ett framgångsrikt företag. Att ge utrymmet för personalen att utvecklas och attrahera ny som befintlig personal blir ännu viktigare när kontorslandskapen förändrats under 2020. Maxkompetens hjälper ert företag att rekrytera chefer och ledare genom executive search och headhunting. Vi har sedan 2003 rekryterat ledande chefspositioner till flera branscher, privat som offentlig sektor. Våra rekryteringskonsulter har lång erfarenhet från ledande positioner och kombinationen personbedömning och rekryteringskompetens kan vi rekrytera rätt chefskompetens till ert företag.

Säkerställa rätt chefsrekrytering?

Vår erfarenhet av chefsrekrytering bygger på en helhetsbild om ert företag och framför allt var är ni på väg som företag? Det är viktigt att hitta rätt typ av ledare beroende på vad ni vill åstadkomma i företaget. Det finns otroligt många duktiga chefer och rätt egenskaper ska matchas med den blivande chefens uppdrag. För att bli så träffsäkra som möjligt i vårt urval av kandidater arbetar Maxkompetens med värdegrundsbaserad rekrytering. Detta innebär att vi matchar potentiella chef kandidaters personliga egenskaper och kompetens mot kundföretagets styrelse, ledningsgrupp, ledarskap och anställda. Vid uppstart av ett rekryteringsuppdrag skapar vi oss en helhetsbild kring företaget, kultur, värderingar, motivation och behov, för en lyckad chefsrekrytering. Ju bättre vi känner till er som företag och olika befattningar, desto bättre kandidater kan vi presentera för er nästa chefsrekrytering.

Vilken chefsrekrytering behöver du?

Maxkompetens rekryterar chefer till olika branscher och små som stora företag. Chefsroller som vi rekryterat sedan 2003 är, Försäljningschef, Marknadschef, Lagerchef, Ekonomichef, IT-chef, Utvecklingschef, VD, Kundtjänstchef, HR-chef, Produktionschef, redovisningschef, COO och flertalet höga chefspositioner inom Bygg och fastighet. Vi hjälper även våra kunder med interims management där ni som företag kan hyra in en interim för chefsposition eller specialist.

Executive chefsrekrytering?

Maxkompetens startar alltid urvalet i våra rekryteringsprocesser genom att leta i vårt befintliga nätverk. Vi genomför en grundlig search och headhuntingprocess för att säkerställa de bästa chefskandidaterna i urvalet. Rekryteringskonsulten är utbildade i hur vi på bästa sätt rekryterar de mest lämpade kandidaterna i kanaler så som LinkedIn. Vårt chefsnätverk består av flera hundra personer som är öppen att byta jobb om rätt jobberbjudande kommer. Vi har kontinuerlig kontakt med chefer och ledare där vi presenterar olika jobberbjudande och för en långsiktigt dialog iom deras nästa uppdrag.

Vi skapar en strukturerad executive headhuntingprocess utifrån önskad kompetens och övrig information i kravprofilen. Tex.  I vilka organisationer, bolag, verksamheter finns den önskade personen idag?  Vilka olika titlar på tjänster finns som inkluderar den önskade kompetensen?  Vi dokumenterar denna information och vi sammanställer hur många kandidater med relevant bakgrund vi tittat på, hur många vi inlett en dialog med och hur många som visat tjänsten sitt intresse, ett underlag ni självklart får ta del av. Vi låter er också ta del av återkoppling vi får av kontaktade personer gällande ert företag, varumärke och tjänsten.

Interim management – hyr in en chef?

Maxkompetens har ett stort nätverk av interim konsulter runt om i landet och vi hjälper företag med tillfälliga eller mer långsiktiga behov av ledare och chefer. Vi tar hela arbetsgivaransvaret för intermimskonsulten och arbetar tätt med uppföljning både mot dig som kund men också med vår anställde. Vi är auktoriserade via bemanningsföretagen, ABPU-10  och har alla kollektivavtal och försäkringar som behövs. Fördelen med interim management är att ni som kundföretag kan hyra in konsulten så länge ni behöver och det finns stor flexibilitet i samarbetet.

Rekryteringsföretag inom chefsrekrytering?

Maxkompetens är ett rekryteringsföretag som finns på fem orter runt om i landet. Stockholm, Växjö, Borås, Halmstad och Kristianstad och samtliga orter kan erbjuda executive headhunting och interminslösningar av chefer och ledare. Varje kontor har byggt upp ett lokalt kandidatnätverk av chefer och ledare för att kunna hjälpa våra kunder med rekrytering av chefer och specialister. Kompetensområden vi har lång erfarenhet inom är IT & Teknik, Ekonomi, Försäljning, Marknad, Industri, Logistik, HR och Kundservice.

Maxkompetens har executive chefsrekryterare med lång erfarenhet av rekrytering av chefer, ledare och specialister. Rekryterarna har ofta själv arbetat i någon form av ledarroll och har hög affärsförståelse i kombination med personbedömning. Genom att tillhandahålla kompetensutveckling via våra egna medarbetare borgar vi för en högre kvalitet och att vi ständigt utvecklas i och med att våra kunders behov av kompetens ändras över tid. Därmed kan våra rekryterare löpande tillhandahålla den senaste kunskapen och på ett effektivt sätt tillskansa sig information från kollegor som är specialister inom området för framtida lyckade chefsrekryteringar.

Personlighetstester vid chefsrekrytering

Maxkompetens tillämpar två typer av personlighetstest, TalentQ och Assessio vid chefsrekrytering. Vi kan i och med testens resultat hjälpa dig som kund att få en genomförlig och heltäckande analys av kandidaternas personlighet, samt utifrån verbal, numerisk och logisk förmåga. Oavsett om Maxkompetens ansvarar för hela rekryteringsprocessen eller om ni själva gör det kan vi hjälpa er med personbedömningstester av slutkandidaterna i rekryteringsprocessen. Personlighetstest är ett effektivt komplement och diskussionsunderlag i att fördjupa och komplettera djupintervjun med slutkandidaterna. Du som rekryterande chef kan både ställa fördjupade frågor och få förklaringar utifrån en persons egenskaper, beteenden och motivation genom personlighetstester. Majoriteten av alla chefspositioner vi har tillsatt under åren brukar vi rekommendera personlighetstester vid chefsrekrytering. Vi utför även bakgrundskontroller på chefsrekryteringar.

Bakgrundskontroll vid executive rekrytering

Vi erbjuder tjänsten bakgrundskontroller via tredjepart och riktar sig mot dig som företag och som har ett behov av att verifiera och vidimera en persons bakgrund. Den vanliga anledningen är rekrytering men tjänsten kan på samma sätt användas vid upphandling av konsulttjänster, företagsförvärv osv. Bakgrundskontroll har blivit alltmer vanligt som stöd i rekryteringsprocesser och kommer personen i fråga ta del av känslig information och har möjlighet att påverka ert företags varumärke är bakgrundskontroller en billig investering innan ni anställer personen. Det är alltid din situation, dina risker och dina utmaningar som styr när vi gör en bakgrundskontroll. Både analysmetod och rapportformat anpassas till din specifika situation och organisation på bästa sätt.

Vilken nivå av kontroll som ska väljas är beroende av de risker som tjänsten innehar. I bakgrundskontrollerna Grundmodul, Bas, Specialist och Ledning är det inom följande informationsområden vi hämtar och analyserar offentlig information. Personalia, Ekonomi, Rättsligt, Bolagsengagemang, Media och Internet, Relationer och CV vidimering. Den bakgrundskontroll vi rekommenderar vid chefsrekrytering är Specialist eller ledning, nyckelbefattningar med stor tillgång till känslig information och särskild påverkan av varumärket eller andra värden.

Klicka här för att kontakta oss!

 

Maxkompetens

Maxkompetens grundades 2003 och har under 2000-talet vuxit till en av de större bemanning och rekryteringsföretagen i Sverige. Idag tillsätter vi över 1200 tjänster i Sverige. Vår drivkraft ligger i att hjälpa företag och kandidater till det bättre.

Våra kunder

Vill du bli en av oss?

Vi är alltid intresserade av personer med stort intresse för människor, affärsmannaskap och hög grad av social kompetens. Din ambition och vinnarinstinkt bestämmer hur långt du vill gå inom företaget och självklart hjälper vi dig på vägen. ‍
Maxkompetens grundades 2003 och vi är rikstäckande med sex kontor i Sverige. Varje år rekryterar vi 1200st jobb och vi har 400st konsulter på uppdrag varje dag.

Intresserad av våra tjänster?

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar

Välj stad

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar