Lönespecialist

Vi hjälper er med rekrytering av lönespecialister

Behöver ditt företag rekrytera Lönespecialist?

Vi på Maxkompetens är specialister på rekrytering och bemanning inom lön och ekonomi. Vi hjälper dagligen ekonomi- och lönechefer med specialistkompetens inom lön och ekonomi. En rekryteringsprocess är tidskrävande och en felrekrytering kan vara mycket kostsam för ditt företag. Vi hjälper över 200 företag att rekrytera kompetens inom ekonomi. Det är stor kandidatbrist och vi vet utmaningen att rekrytera lönespecialist. Konkurrensen om de bästa kandidaterna är stenhård och tack vare vårt nätverk och gedigna search-metodik hjälper vi ert företag att rekrytera er nästa lönespecialist. Vi säkerställer er framtida kompetensförsörjning genom en väl förankrad och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. Är du i behov av att rekrytera en lönespecialist? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Rekrytera rätt person för lönespecialist?

För att bli så träffsäkra som möjligt i vårt urval av kandidater arbetar Maxkompetens med värdegrundsbaserad rekrytering. Detta innebär att vi matchar kandidaternas personliga egenskaper och kompetens mot kundföretagets team och ledarskap. Vid uppstart av ett rekryteringsuppdrag skapar vi oss en helhetsbild kring ditt företaget, kultur, värderingar, motivation och behov, för en lyckad rekrytering. Ju bättre vi känner till er som företag och olika befattningar, desto bättre kandidater kan vi presentera.

Hur attraherar Maxkompetens lönespecialister?

Teknikintensiva företag i kombination med digitalisering kräver kompetens som svarar upp mot framtidens efterfrågan. Kuggfrågan är uppbenbar, lönespecialister är svåra att hitta. Vi ser att efterfrågan är lika stor av juniora som seniora kandidater men hjärtefrågan är att hitta alla specialiserade och nischade roller. Många av de stora lönesystem som finns idag har ett stort behov av lönespecialister då många av de mindre bolagen outsourcar sin lönefunktion. Maxkompetens har sedan start byggt upp ett gediget nätverk i Sverige av olika kompetenser inom kompetensområdet lön och ekonomi.

Hur rekryterar vi lönespecialist?

Maxkompetens startar alltid urvalet i våra rekryteringsprocesser av lönespecialist genom att leta i vårt befintliga nätverk bland lönespecialist. Vi avsätter den tid som krävs i varje rekryteringsuppdrag till vår search och headhutning-process för att säkerställa de bästa kandidaterna i urvalet. Rekryteringskonsulten är utbildad i hur vi på bästa sätt rekryterar de mest lämpade kandidaterna i kanaler så som LinkedIn, tidigare urval/nätverk och vår egen kandidatdatabas. Vi arbetar tätt med befintligt nätverk och ber alltid om tips på intressanta kandidater i deras nätverk. Vi arbetar också kontinuerligt med social-selling i syfte att varje rekryterare marknadsför Maxkompetens, utannonserade tjänster och synliggör sig för sitt nätverk för bästa rekryteringsresultat.

Vilken typ av lönespecialist behöver du rekrytera?

Att arbeta som lönespecialist är en viktig roll. Lön är ofta företagets största kostnad och det ska bara stämma i slutet av månaden.  Många av våra lönespecialister är konsulterande inom frågor som rör lön, pension, kollektivavtal, lagar och personal. Mer av lönehanteringen sköts av system som Visma, Agda, SAP och Hogia och du som lönespecialist eller löneadministratör konsulterar chefer och kollegor i lönefrågor. Det finns otaligt många varianter av förmåner och bonussystem. Att tolka och hålla koll på kollektivavtal samt avstämningar och slutberäkningar ingår ofta i rollen. Det händer mycket inom området och det krävs att era lönespecialister ges möjligheten att följa med utvecklingen via utbildning och seminarium. Maxkompetens säkerställer alltid vilka kompetenser och erfarenheter som just ert företag behöver inför en rekrytering eller bemanning.

Att välja rätt rekryteringsbolag?

Våra kunder beskriver oss som rekryteringsföretaget som är ”tillräckligt stor” för att nå ut till den breda massan av arbetssökande och har resurserna för att lyckas hitta specialister/spjutspetsprofiler samt hantera större volymer, samtidigt som vi är ”tillräckligt små” för att bibehålla en personlig relation där ni som kund får extremt hög attention och där vi är snabbfotade nog att alltid följa de förändringar som sker hos er, hastigt uppkomna behov men också proaktivt möta de förändringar som övergripande sker på arbetsmarknaden. Rekrytering ska ske efter era villkor och därför jobbar vi med flexibilitet och kommunikation som ledord.

Hur fungerar rekryteringsprocessen?

Tillsammans med er planerar vi rekryteringsprocessen i detalj och fastställer en gemensam tidsplan, aktivitetsplan och kommunikationsplan. Det är viktigt för oss att vi redan i detta tidiga skede är överens om när vi vill utföra vad i processen och hur vi ska kommunicera. Vi är lyhörda inför era önskemål och upprättar rekryteringsuppdraget tillsammans. Vi vet hur viktigt det är att hitta rätt lönespecialist. Med vår effektiva rekryteringsprocess kan vi säkerställa detta.

Vill du hyra in en lönespecialist istället?

Maxkompetens har fyra hundra konsulter inom olika branscher runt om i landet och vi hjälper företag med tillfälliga eller mer långsiktiga vakanser med bemanning och konsultlösningar av lönespecialist eller löneadministratörer vid t.ex. organisationsförändringar, arbetstoppar, systembyten eller vid föräldraledighet. Vi tar hela arbetsgivaransvaret och arbetar tätt med uppföljning. Vi är auktoriserade via bemanningsföretagen, ABPU-10  och har alla kollektivavtal som behövs och vi vill att både ni och våra lönespecialist ska vara nöjda. Fördelen med bemanning är att ni som kundföretag kan hyra in konsulten så länge ni behöver och det finns stor flexibilitet i samarbetet.  Många av våra kunder brukar även rekrytera över personen till ert företag enligt överenskommelse, detta kallas även hyr-rekrytering.

Bemanning av löneadministratörer eller lönespecialister?

Maxkompetens bemannar ekonomifunktioner med flexibla konsulter inom lön kundreskontra, leverantörskontra, controllers och redovisningsekonomer. Ekonomiavdelningar oavsett storlek är ofta sårbara vid personalförändringar som sjukskrivning, föräldraledighet eller arbetstoppar vid uppköp och sammanslagningar. Därför hjälper Maxkompetens lönefunktioner med antingen bemanning eller hyr-rekrytering.

Exempel på ekonomitjänster som Maxkompetens rekryterar eller bemmanar: Ekonomichef, Finanschef, redovisningschef, lönechef, Controllers, redovisningsekonom, redovisningsspecialist, ekonomiassistent, lönespecialist, löneadministratör, ekonomer och backoffice.

Rekrytering med Maxkompetens

Maxkompetens är ett rikstäckande rekryteringsföretag som tillsatt hundratals rekryteringar runt om i Sverige. Vi har lång erfarenhet av värdegrundsbaserad rekrytering och vi har tillsatt positioner inom flera kompetensområden och branscher sedan 2003,  IT Rekrytering, IT & Teknik, Försäljning & Marknad, Ekonomi, HR, Industri & Logistik, Kundtjänst, Bygg & Fastighet, Chefsrekrytering.

Maxkompetens

Maxkompetens grundades 2003 och har under 2000-talet vuxit till en av de större bemanning och rekryteringsföretagen i Sverige. Idag tillsätter vi över 1200 tjänster i Sverige. Vår drivkraft ligger i att hjälpa företag och kandidater till det bättre.

Våra kunder

Vill du bli en av oss?

Vi är alltid intresserade av personer med stort intresse för människor, affärsmannaskap och hög grad av social kompetens. Din ambition och vinnarinstinkt bestämmer hur långt du vill gå inom företaget och självklart hjälper vi dig på vägen. ‍
Maxkompetens grundades 2003 och vi är rikstäckande med sex kontor i Sverige. Varje år rekryterar vi 1200st jobb och vi har 400st konsulter på uppdrag varje dag.

Intresserad av våra tjänster?

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar

Välj stad

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar