Controller

Vi hjälper er med rekrytering av Controller

Behöver ditt företag rekrytera en Controller?

Maxkompetens har sedan 2003 hjälpt många företag med rekrytering och interimslösningar av controllers. Vi har nätverket och kunskapen att rekrytera både business controllers och financial controllers. Konkurrensen om controllers idag är hård och framgångsfaktorn till våra lyckade rekryteringar är vårt nätverk och vår kompetens att headhunta controllers som inte är aktivt arbetssökande i hela Sverige. Är du i behov av att rekrytera en Controller? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!

Rekrytera Controller

Maxkompetens är ett rekryteringsföretag med lång erfarenhet att rekrytera ekonomer till stora som mindre ekonomiavdelningar. Vi arbetar med värdegrundsbaserad rekrytering för att bli så träffsäkra som möjligt i vårt urval av kandidater. Detta innebär att vi matchar kandidaternas personliga egenskaper och kompetens mot kundföretagets team och ledarskap. Vid uppstart av ett rekryteringsuppdrag skapar vi oss en helhetsbild kring ert företag, kultur, värderingar, motivation och behov, för en lyckad bemanning. Ju bättre vi känner till er som företag och olika befattningar, desto bättre kandidater kan vi presentera till rollen som controller.

Vad är skillnaden på Business controller och Financial controller?

En financial controller arbetar löpande med budgetar, prognoser och ekonomisk analys kopplat till huvudboken. En financial controller har sitt huvudfokus till levererat resultat, nuläge och hur det överensstämmer med uppnått resultat. Den generella beskrivningen är verksamhetsstyrning och tillskilland från en business controller arbetar den med mer framtidsprognoser baserat på en financial controllers arbete. Business controllern arbetar med analys av framtiden och tar fram beslutsunderlag hur företaget fungerar och hur de ska agera för att uppnå sina framtida mål och prognoser. Maxkompetens som rekryteringsföretag har den kunskap som krävs för att hitta er nästa controller oavsett var i sverige. Vi har kontor i Stockholm, Växjö, Borås, Halmstad och Kristianstad.

Inom vilka branscher rekryterar vi controllers?

Vi bemannar och rekryterar business controller och financial controllers till de flesta branscher. Storleken på företagen varierar, från börsnoterade bolag till mindre familjeägda bolag. Att arbeta som controller är otroligt varierande och du arbetar tätt med både ekonomiavdelningen och säljavdelningen. Du som Controller levererar viktiga beslutsunderlag till företagsledningen. Dina arbetsuppgifter kretsar mycket kring rapportering och analys, optimerar och utvecklar KPI:er som ligger tillgrund för olika beslut. Maxkompetens som rekryteringsföretag har kunskapen att rekrytera controllers oavsett vilken bransch ditt företag verkar inom.

Hur fungerar vår rekryteringsprocess?

Tillsammans med er planerar vi rekryteringsprocessen i detalj och fastställer en gemensam tidsplan, aktivitetsplan och kommunikationsplan. Det är viktigt för oss att vi redan i detta tidiga skede är överens om när vi vill utföra vad i processen och hur vi ska kommunicera. Vi är lyhörda inför era önskemål och upprättar rekryteringsuppdraget tillsammans. Vi vet hur viktigt det är att hitta rätt controller och med vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess kan vi erbjuda en hög kvalitet i alla led.

Headhunting av Controller

Maxkompetens är ett rekryteringsföretag som arbetat ned search och headhunting sedan 2003. Vi startar alltid urvalet i våra rekryteringsprocesser genom att leta i vårt befintliga nätverk av controllers. Vi avsätter den tid som krävs i varje rekryteringsuppdrag till vår searchprocess för att säkerställa de bästa kandidaterna i urvalet av controllers. Det bästa kandidaterna byter inte själva jobb och vi hjälper er att hitta de mest passande business controller och financial controller och sälja in just ert företag. Vilka utvecklingsmöjligheter som finns hos er och vad ni kan erbjuda er nästa kollega.

Rekryteringskonsulten är utbildade i hur vi på bästa sätt rekryterar den mest lämpade controllern via kanaler så som LinkedIn, tidigare urval/nätverk och vår egen kandidatdatabas. Vi arbetar tätt med befintligt nätverk och ber alltid om tips på intressanta kandidater i deras nätverk. Vi arbetar också kontinuerligt med social-selling i syfte att varje rekryterare marknadsför Maxkompetens, utannonserade tjänster och synliggör sig för sitt nätverk för bästa rekryteringsresultat.

Vi skapar ett strukturerat upplägg i rekryteringsprocessen utifrån önskad kompetens och övrig information i kravprofilen. Tex.  I vilka organisationer, bolag, verksamheter finns den önskade kompetensen idag?  Vilka olika titlar på tjänster finns som inkluderar den önskade kompetensen?  Vi dokumenterar denna information och vi sammanställer hur många kandidater med relevant bakgrund vi tittat på, hur många vi inlett en dialog med och hur många som visat tjänsten sitt intresse, ett underlag ni självklart får ta del av. Vi låter er också ta del av återkoppling vi får av kontaktade personer gällande ert företag, varumärke och tjänsten.

Vad betyder kompetensbaserad rekrytering?

Att rekrytera strukturerat och kompetensbaserat handlar i stort om att kunna rekrytera efter kompetens utan att låta några andra ovidkommande faktorer påverka processen med målet att rekrytera den mest lämpade personen för tjänsten. För att göra det krävs objektivitet och vår utbildning och gedigna erfarenhet tillsammans med verktyg och mallar skapa de bästa förutsättningar för det kompetensbaserade perspektivet i rekryteringsprocessen.

Vi arbetar med strukturerade intervjuer där samtliga kandidater får samma grundfrågor – en förutsättning för en kompetensbaserad intervju och att kandidaterna mer objektivt ska kunna jämföras med varandra. Stor vikt läggs vid att bedöma kandidaternas kapacitet och förväntade beteende. Genom att klargöra tidigare prestationer och beteende ökar sannolikheten att göra en korrekt bedömning om kommande arbetsinsatser och beteende. Tjänstens kravprofil och befattningsbeskrivning ligger självklart till grund för den bedömning som görs av den intervjuade kandidaten när vi rekryterar business controller eller financial controller.

Hyr in en controller eller interims konsult

Maxkompetens bemannar ekonomiavdelningar med flexibla konsulter inom kundreskontra, leverantörskontra, controlling och redovisningsekonomer. Ekonomiavdelningar oavsett storlek är ofta sårbara vid personalförändringar som sjukskrivning, föräldraledighet eller arbetstoppar vid uppköp och sammanslagningar. Därför hjälper vi ekonomiavdelningar med antingen bemanning och eller hyr-rekrytering av juniora controllers eller seniora interims konsulter.

Hyr-rekrytering, hur fungerar det?

Det är inte komplicerat! Hyr-rekrytering eller hyr först och rekrytera sen är precis vad det låter som. Ni hyr in en controller via Maxkompetens enligt överenskommelse och ni har möjlighet att rekrytera över personen efter periodens slut. Det är ett ypperligt tillfälle för dig som ekonomichef att testa personens kvalifikationer i praktiken. Du får möjlighet att prova dina framtida anställda helt riskfritt. Om personen har överträffat era förväntningar har ni möjlighet att rekrytera över personen tidigare, det kallar vi hyr-köp. Ert företag kanske inte vet hur framtiden kommer se ut eller hur länge ni har behov av bemanning? Inga problem, det är en flexibel konsultlösning och ni hyr in ekonomikonsulten så länge ni behöver!

Hur säkerställs rätt kompetens vid rekrytering av controller?

Maxkompetens är experter att matcha kandidaters hårda och mjuka värden. Med andra ord tidigare arbetslivserfarenhet, kompetenser och personliga egenskaper med er företagskultur och ledarskap. Majoriteten av alla företag och ekonomiavdelningar vi hjälper har behov av konsulter eller kandidater som arbetar med ekonomistyrning och är en länk mellan säljavdelningen och ekonomiavdelning. Du som controller ska ofta vara en hybrid med hög affärsförståelse och djup kunskap inom ekonomistyrning.

Vilken Controller behöver ni rekrytera?

Vi vet att det händer otroligt mycket inom ekonomi & finans i och med digitalisering, effektivisering och outsorcing till andra länder. Dagens ekonomifunktioner arbetar helt annorlunda idag än tidigare och kraven på lean, effektivisering och kontroll är än mer i fokus. Idag ställs helt andra krav på ekonomiavdelningen och företagens ekonomistyrning. Maxkompetens har sedan 2003 rekryterat och bemannat hundratals personer med ekonomikompetens och vi har rekryterat controllers sedan dess.

Exempel på ekonomitjänster som Maxkompetens rekryterar: Ekonomichef, Finanschef, redovisningschef, lönechef, Controller, project controller, supply chain controllers, redovisningsekonom, redovisningsspecialist, ekonomiassistent, lönespecialist, löneadministratör, ekonomer och backoffice.

Maxkompetens

Maxkompetens grundades 2003 och har under 2000-talet vuxit till en av de större bemanning och rekryteringsföretagen i Sverige. Idag tillsätter vi över 1200 tjänster i Sverige. Vår drivkraft ligger i att hjälpa företag och kandidater till det bättre.

Våra kunder

Vill du bli en av oss?

Vi är alltid intresserade av personer med stort intresse för människor, affärsmannaskap och hög grad av social kompetens. Din ambition och vinnarinstinkt bestämmer hur långt du vill gå inom företaget och självklart hjälper vi dig på vägen. ‍
Maxkompetens grundades 2003 och vi är rikstäckande med sex kontor i Sverige. Varje år rekryterar vi 1200st jobb och vi har 400st konsulter på uppdrag varje dag.

Intresserad av våra tjänster?

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar

Välj stad

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar