Maxkompetens – ditt lokala rekryteringsföretag i Jönköping

Vi hjälper dig vid rekrytering

Rekryteringsföretag Jönköping, Maxkompetens har specialiserat sig på rekrytering, bemanning och kompetensförsörjning sedan 2003. Vi har hjälpt hundratals företag att rekrytera in rätt person och kompetens. Konkurrensen om de bästa kandidaterna är stenhård och tack vare vårt nätverk och gedigna search-metodik hjälper vi ert företag att rekrytera nästa kollega. Som rekryteringsföretag i Jönköping är vår drivkraft att säkerställa våra kunders framtida kompetensförsörjning genom en väl förankrad och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. Vill du kontakta oss för en offert eller inleda en dialog? Kontakta oss här

 

Välj ett rekryteringingsbolag i Jönköping

Vår långa erfarenhet som rekryteringsföretag arbetar vi med värdegrundsbaserad rekrytering och bemanning. Vi fokuserar på er företagskultur och lägger stor vikt vid personlighet och drivkrafter för bästa matchning. Genom vår värdegrundsanalys får vi en helhetsbild kring ert företag, kultur, värderingar, behov och mål. Vi ger alltid dig som rekryterande chef återkoppling/uppdatering veckovis hur det går i processen. Vi rekryterar till flera olika branscher och företag i Jönköping.

IT RekryteringIT & TeknikFörsäljning & MarknadEkonomiHRIndustri & LogistikKundtjänstBygg & Fastighet

Headhunting i Jönköping

Maxkompetens startar alltid urvalet i våra rekryteringsprocesser genom att leta i vårt befintliga nätverk i Jönköping. Vi genomför en grundlig search och headhuntingprocess för att säkerställa de mest lämpande i urvalet. Våra rekryteringskonsulter är utbildade i hur vi på bästa sätt rekryterar de bästa kandidaterna i kanaler som LinkedIn. Vi har kontinuerlig kontakt med kandidater och chefer där vi presenterar olika jobberbjudande och för en långsiktig dialog i och med deras nästa uppdrag.

Maxkompetens som rekryteringsföretag arbetar efter en strukturerad headhuntingprocess utifrån önskad kompetens och övrig information i kravprofilen. Tex.  I vilka organisationer, bolag, verksamheter finns den önskade personen idag?  Vilka olika titlar på tjänster finns som inkluderar den önskade kompetensen? Under och efter rekryteringsprocessen dokumenterar vi information och sammanställer hur många kandidater med relevant bakgrund vi tittat på, hur många vi inlett en dialog med och hur många som visat tjänsten sitt intresse, ett underlag ni självklart får ta del av. Vi låter er också ta del av återkoppling vi får av kontaktade personer gällande ert företag, varumärke och tjänsten.

 

Välj rätt rekryteringsföretag i Jönköping

Det finns många rekryteringsföretag i Jönköping och att välja rätt samarbetspartner kan kännas som en svår uppgift? Enligt statistik från Almega finns cirka 700st medlemsföretag, bemanning- och rekryteringsföretag. Dessa företag är anslutna och har kollektivavtal till sina anställda. Därtill tillkommer fler företag inom rekryteringbranschen som saknar kollektivavtal. Maxkompetens har sedan 2003 varit anslutna till Almega och följer dess riktlinjer och kollektivavtal som krävs, både i rekryteringsprocesser men också uthyrda konsulter via bemanningsuppdrag. Det viktigaste parametrarna enligt oss vid val av rekryteringsföretag i Jönköping är;

  1. Välj ett rekryteringsföretag Jönköping där ni som kund känner er prioriterade
  2. Stäm av så både ni som kund och rekryteringsföretag har samma förväntningar på resultat och tidsplan.
  3. Kräv kontinuerlig återkoppling veckovis, vad har hänt, vad har rekryteringsföretaget gjort och vad händer nästa vecka?
  4. Viktiga att du som rekryterande chef får en bra känsla och dialog med rekryteringskonsulten. Kommunikation är A och O i en rekryteringsprocess. Investera tid för återkommande avstämning, fysiska, telefon eller teams.
  5. Låt rekryteringsföretaget berätta om referenscase med liknande roller, företag eller branscher som de tidigare gjort lyckade rekryteringar.

 

Vad är viktig när ett rekryteringsbehov uppstår?

  1. Tidsplan

Vår långa erfarenhet som rekryteringsföretag kommer alltid diskussionen upp kring; När måste personen påbörja sin anställning? Det är en viktig fråga och ibland är det svårt att säga ett veta ett exakt datum, oavsett om du gör det själv eller anlitar ett rekryteringsföretag Jönköping. Det beror mycket på vilken kompetens och erfarenhet ni ska rekrytera, räkna med 1-3månaders uppsägningstid för kandidaten. Börjar du räkna baklänges rekommenderar vi att påbörja rekryteringen så snart som möjligt för att inte tappa tid. Generellt tar en rekryteringsprocess mellan 2-6 månader och snittet är cirka 3-4månader från att ni startar upp processen tills att personen börjar hos er.

  1. Ta inte första bästa kandidat?

Det är inte ovanligt att företag själva vill testa att rekrytera. Har du egna kandidater i ert nätverk absolut, ring upp dessa personer och sälj in ditt företag och tjänsten. Det är den absolut enklaste vägen att gå! Men frågan är om det är den bästa? Alla företag vill rekrytera in den mest lämpade personen och när företag enbart rekryterar i sina egna nätverk glömmer man bort vilka kandidater som finns i det externa nätverket. Kandidater som kanske är mer lämpliga. Investera tiden att kontakta personer utanför ert nätverk (Tex. Linkedin) och även från andra branscher som besitter rätt personliga egenskaper. Detta skapar på sikt en bra gruppdynamik.

  1. Tidsåtgång vid rekrytering

Rekrytering och rekryteringsprocesser är extremt tidskrävande och det är många steg i processen att hitta rätt kandidat. Den viktigaste frågan att ställa sig är; kan du lägga ned den tid som krävs i en rekryteringsprocess? Största utmaningen som mellanchef är att du ska både vara operativ, strategisk samtidigt som allt annat ska skötas, tex. rekrytering. Det är hög konkurrens om kompetensen på arbetsmarknaden och får du inte hjälp av din HR avdelning med search/headhunting rekommenderar vi att du köper en linkedin licens och börjar kontakta potentiella kandidater. Majoriteten av rekryteringsföretagen arbetar med search på Linkedin.

  1. Få en second opinion vid rekrytering

Som tidigare nämnts kan rekrytering vara tidspressat och du måste lösa situationen så snabbt som möjligt. Oavsett om du samarbetar med ett rekryteringsföretag Jönköping eller tar hjälp av en kollega rekommenderar vi starkt att involvera minst två personer till i rekryteringsprocessen i syfte att säkerställa och utmana din magkänsla. Alla människor gör olika bedömningar och detta är framför allt viktigt för att undvika en felrekrytering.

 

Har du frågor kring hur vi på Maxkompetens kan hjälpa er kan du kontakta något av våra kontor i Sverige! Stockholm, Borås, Stockholm, Halmstad och Kristianstad.

Maxkompetens

Maxkompetens grundades 2003 och har under 2000-talet vuxit till en av de större bemanning och rekryteringsföretagen i Sverige. Idag tillsätter vi över 1200 tjänster i Sverige. Vår drivkraft ligger i att hjälpa företag och kandidater till det bättre.

Våra kunder

Vill du bli en av oss?

Vi är alltid intresserade av personer med stort intresse för människor, affärsmannaskap och hög grad av social kompetens. Din ambition och vinnarinstinkt bestämmer hur långt du vill gå inom företaget och självklart hjälper vi dig på vägen. ‍
Maxkompetens grundades 2003 och vi är rikstäckande med sex kontor i Sverige. Varje år rekryterar vi 1200st jobb och vi har 400st konsulter på uppdrag varje dag.

Intresserad av våra tjänster?

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar

Välj stad

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar