Bemanning Ekonomi i Växjö

Bemanna kompetens inom Ekonomi i Växjö

Bemanning av ekonomipersonal i Växjö

Att utvecklingen går framåt är inget nytt. Maxkompetens har hyrt ut och bemannat ekonomikompetens till hundratals företag sedan 2003. Vi vet att det händer otroligt mycket inom ekonomi & finans i och med digitalisering, effektivisering och outsorcing till andra länder. Dagens ekonomifunktioner arbetar helt annorlunda idag än tidigare och kraven på lean, effektivisering och kontroll är än mer i fokus. Idag ställs helt andra krav på ekonomiavdelningen och företagens ekonomistyrning. Maxkompetens kan hjälpa ert företag att bemanna eller hyra ut konsulter ekonomiassistenter, redovisningsekonomer eller controllers. Maxkompetens har uppdrag i hela landet, och vi finns på orter som Stockholm, Växjö, Kristianstad, Borås, Göteborg och Halmstad. Oavsett var i landet hjälper vi dig med bemanning av ekonomipersonal, så som lönespecialister, ekonomiassistenter, controllers och redovisningsekonomer. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi er!

Bemanna ekonomiassistent i Växjö

Maxkompetens i Växjö har lång erfarenhet att bemanna ekonomer till stora som mindre ekonomiavdelningar. Vi arbetar med värdegrundsbaserad bemanna för att bli så träffsäkra som möjligt i vårt urval av ekonomipersonal. Detta innebär att vi matchar kandidaternas personliga egenskaper och kompetens mot kundföretagets team och ledarskap. Vid uppstart av ett bemanningsuppdrag inom ekonomi och Finans skapar vi oss en helhetsbild kring ditt företaget, kultur, värderingar, motivation och behov, för en lyckad bemanning. Ju bättre vi känner till er som företag och olika befattningar, desto bättre kandidater kan vi presentera.

Anlita ett bemanningsföretag när du behöver ekonomiassistenter och redovisningsekonomer!

Maxkompetens bemannar ekonomifunktioner runt om i Sverige med flexibla konsulter inom kundreskontra, leverantörskontra, controllers och redovisningsekonomer. Ekonomiavdelningar oavsett storlek är ofta sårbara vid personalförändringar som sjukskrivning, föräldraledighet eller arbetstoppar vid uppköp och sammanstallningar. Därför hjälper vi ekonomiavdelningar med antingen bemanning av ekonomiassistenter eller hyr-rekrytering av redovisningsekonomer.

Exempel på ekonomitjänster som Maxkompetens bemannar: Ekonomichef, Finanschef, redovisningschef, lönechef, Controllers, redovisningsekonom, redovisningsspecialist, ekonomiassistent, lönespecialist, löneadministratör, ekonomer, backoffice.

Bemanning av ekonomiassistenter i Växjö

Maxkompetens i Växjö bemannar ekonomifunktioner med flexibla konsulter inom kundreskontra, leverantörskontra, controllers och redovisningsekonomer. Ekonomiavdelningar oavsett storlek är ofta sårbara vid personalförändringar som sjukskrivning, föräldraledighet eller arbetstoppar vid uppköp och sammanslagningar. Därför hjälper vi ekonomiavdelningar med antingen bemanning av ekonomiassistenter eller hyr-rekrytering av redovisningsekonomer.

Headhunting inom ekonomi och finans

Traditionellt annonseras olika ekonomiroller ut på annonsplatser. Maxkompetens i Växjö arbetar efter en gedigen searchmetodik för att hitta specialister inom ekonomi och finans, tex. seniora controllers, redovisningsekonomer, ekonomichef, finanschef eller redovisningschef. Samtliga bemanningskonsulter är utbildade i hur vi på bästa sätt finner de mest lämpade kandidaterna för ekonomi bemanning och rekrytering av civilekonomer. Search och Headhunting innebär uppsökande kontakt, att vi aktivt söker upp lämpliga systemutvecklare till aktuell tjänst. Vi kontaktar utvalda specialister via email, chatt och telefon för att i första hand lyssna hur deras nuvarande arbetssituation ser ut. Vad de i framtiden vill göra och slutligen presentera aktuellt uppdrag om det finns intresse och potential att fortsätta dialogen. Vi kan, om kunden är intresserad av det, konsultera med kund vilken typ av ekonomer vi varit i kontakt med, inom vilka branscher, företag de arbetar och vilken feedback vi får om tjänsten och företaget. På så vis kan vi konsultera dig som kund löpande om det är något i tjänsten som vi bör förändra, lägga till eller anpassa för bästa resultat.    Vi skapar ett strukturerat upplägg i vår searchprocess utifrån önskad kompetens och övrig information i kravprofilen för att det ska bli en lyckad bemanning.

Headhunting vid bemanning av controller i Växjö

Maxkompetens i Växjö samlar in information om nyckelkompetenser (sökord/keywords), företagsnamn, konkurrenter, tips på kandidater etc. Söker information från tidigare bemanningsuppdrag, liknande jobbannonser, information på ert företags hemsida, företag i samma bransch i syfte att hitta relevanta sökord och uspar till dig som kund. Vi utgår från förstahandskontakter på Linkedin, tips från deras nätverk när vi bemannar seniora ekonomiroller som redovisningsekonomer, controllers, ekonomichef, finanschef, redovisningschef. Vilka tidigare bemanningsprocesser, befintliga och tidigare ekonomikonsulter vi har. Därefter gör vi ett bredare sök-urval på Linkedin med olika sökkriterier, tex. Titlar, Geografi, keywords, företag, kompetenser osv. Vi kontaktar ekonomerna genom att skicka meddelande och kontaktförfrågan med införsäljningstext och varför vi vill få vidare kontakt per telefon. Vi gör en utförlig personlig presentation, Införsäljning av kundföretag och aktuell roll, skapar en förståelse för systemutvecklarnas behov, kompetenser och intresse för rollen. Förtydliga och besvara frågor kring rollen (T.ex. lön, ansvar, osv.). Om kandidaten är intresserad och lämplig för ekonomirollen bokar vi in en djupintervju och följer vår fortsatta bemanningsprocess enligt överenskommelse med er som kund.

Varför anlita ett bemanningsföretag vid bemanning inom ekonomi?

Maxkompetens har idag en egen kandidatdatabas som består av cirka 55 000 kandidater. En stor del av dessa har vi redan kontakt med och kan därmed snabbt växla upp bemanningsprocessen och presentera relevanta ekonomikandidater för dig som söker ett bemanningsföretag inom ekonomi och Finans. Genom att få ökad kontroll över personer som tidigare varit i kontakt med Maxkompetens kan vi automatcha hela kandidatbasen mot aktuellt uppdrag och bemannaren får förslag på passande kandidater genom ett knapptryck.  Vi arbetar även med underleverantörer av kandidatdatabaser där vi vid behov ytterligare kan utöka vår sökning efter relevanta ekonomer. Maxkomptens bemannare arbetar uteslutande med LinkedIn som yrkesnätverk och här genomför vi dagligen search.  Vi arbetar intensivt för att sprida information om ekonomiroller och locka ytterligare ekonomer som inte är aktivt arbetssökande. Utöver befintliga ekonomiassistenter och redovisningsekonomer i vårt nätverk arbetar vi ständigt med att proaktivt träffa och prata med intressanta kandidater i långsiktigt och strategiskt syfte som vi tror kan komma att passa våra kunders önskemål i en bemanning.

Kundvärde

För att leverera det bästa kundvärdet har Maxkompetens i Växjö en tydlig kundstrategi och arbetar enbart med kunder och branscher där vi vet att vi kan genomföra en kvalitativ leverans. Vid bemanning av ekonomi-kompetens går vi alltid in i ett bemanningsuppdrag med ambitionen att vi kan hitta er nästa ekonomiassistent eller controller. Vi värnar om vårt eget varumärke och av den anledningen tar vi inte på oss bemanningar vi ej klarar av.

Som bemanningsföretag kan Maxkompetens i Växjö erbjuda hög kvalitet i vår leverans, konsultchefer och rekryterare med ordningssinne, motiverade konsulter, lyhördhet och respekt för er verksamhet och utmaningar. Vi upplever att vi är flexibla, lätta att nå och enkla att samarbeta med och vi ser gärna att vi utmanar varandra genom att ifrågasätta ”gamla sanningar” för att hitta nya lösningar i en rekrytering av tex. Ekonomiassistenter eller redovisningsekonomer. Till exempel välkomnar vi våra kunders initiativ till kompetensutveckling då det är kunden som arbetsleder och ofta ser utvecklingsmöjligheter för våra konsulter och kandidater. När denna dialog fungerar väl mellan oss och kund finns stora möjligheter för våra ekonomier att lära sig nya arbetsuppgifter i nya miljöer och utveckla kunskaper inom sitt yrkesområde. Med detta arbetssätt kan våra konsulter och kundansvariga uppmärksamma avvikelser och komma med förslag till er som kan leda till förbättringar i er verksamhet.

Bemanning inom ekonomi i Växjö

Maxkompetens finns på fem orter runt om i landet (Stockholm, Växjö, Borås, Halmstad och Kristianstad) och samtliga orter rekryterar och bemannar ekonomiassistenter, redovisningsekonomier och controllers till flera olika branscher. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga och framgångsrika inom området ekonomi och finans gällande bemanning arbetar vi löpande med intern kompetensutveckling av våra konsultchefer och rekryterare.

Maxkompetens har flera rekryterare med lång erfarenhet av bemanning inom Ekonomi och Finans som är spjutspetsar inom området och som driver den interna utbildningen inom headhunting, employer branding gentemot kund och talent management mot specialist – och managementroller inom bland rekrytering av ekonomipersonal. Genom att tillhandahålla kompetensutveckling via våra egna medarbetare borgar vi för att innehållet i utbildningen ständigt utvecklas i och med att våra kunders behov av kompetens ändras över tid. Därmed kan våra konsultchefer och rekryterare löpande tillhandahålla den senaste kunskapen och på ett effektivt sätt tillskansa sig information från kollegor som är specialister inom området för framtida lyckade rekryteringar.

Hur säkerställer vi rätt kompetens vid bemanning av ekonomer?

Säkerställa ekonomers kompetens? Vissa ekonomiroller som Maxkompetens i Växjö tillsätter till ekonomiavdelningar brukar rekryterande chef själva testa kandidaterna genom olika typer av arbetsprov i hur kandidaten resonerar eller löser en uppgift. Däremot lägger Maxkompetens stor vikt i en bemanning hur vi samlar in, utför och redovisar kandidatens tidigare arbetslivserfarenhet. Vi tar kontakt med minst två av ekonomens nämnda referenspersoner varav minst en bör ha varit kandidatens senaste chef. Vi lägger stor vikt vid att säkerställa att relevanta referenser inlämnas, bedömer vi inte att så är fallet fortsätter vi dialogen med kandidaten för att lämna in de referenser som är mest relevanta utifrån möjlighet. Vi kräver väldigt sällan referens från nuvarande arbetsplats och chef. Referenssamtalen genomförs efter förberedelse, med en tjänste-anpassad och strukturerad mall men där vi hela tiden är uppmärksamma på att fånga de nyanser och eventuella källor till frågetecken som kan finnas. Många gånger utmanande samtal som kräver erfarenhet och rutin. Är vi inte nöjda med den information vi fått av de två referenser som är tagna i första skedet begär vi in ytterligare referens och självklart ingår detta i rekryteringspriset och processen i sådana fall.

Hur attraherar och bemannar vi ekonomer i Växjö?

Maxkompetens i Växjö är väldigt mån om att få en långsiktig relation med alla människor som är i kontakt med oss. Enligt vår bemannings-och bemanningssprocess lägger vi stor vikt vid att skapa en god första kontakt och processen igenom anställning/uppföljning. Vi genomför uppföljningar med både ekonomikonsulter och bemannade kandidater för att säkerställa kvalitet. Detta är något som stärker vårt varumärke och sprider sig mun till mun. Vi visar stor uppskattning till våra företag som vi tex. bemannat ekonomiassistent eller redovisningsekonomer, ett exempel är att vi skickar blommor till kundföretagen aviserat till den nyanställde på första arbetsdagen. När det kommer till våra anställda ekonomikonsulter genomför vi olika aktiviteter vilket stärker både vår relation och varumärke. Vi utser månadens konsult och förstärker gosa arbetsinsatser.

Maxkomptens i Växjö har ett gediget friskvårdsprogram och uppmanar alla anställda till fysisk aktivitet och vi genomför regelbundna tävlingar för att trigga de anställda till god hälsa. Att stärka Maxkompetens varumärke bygger på kvalitet och långsiktigt arbete, det ger oss fler nöjda kunder som bemannar ekonomer, anställda och kandidater. Många av de kandidater vi bemannat till ekonomiavdelningar har växt med företagen och avancerat till mellanchefsledet vilket ger oss en stark position för framtiden. Likaså är vi top of mind då vi har en stark lokal anknytning där kandidaterna kan förvänta sig bra service baserat på tidigare erfarenheter.

 

Maxkompetens

Maxkompetens grundades 2003 och har under 2000-talet vuxit till en av de större bemanning och rekryteringsföretagen i Sverige. Idag tillsätter vi över 1200 tjänster i Sverige. Vår drivkraft ligger i att hjälpa företag och kandidater till det bättre.

Våra kunder

Vill du bli en av oss?

Vi är alltid intresserade av personer med stort intresse för människor, affärsmannaskap och hög grad av social kompetens. Din ambition och vinnarinstinkt bestämmer hur långt du vill gå inom företaget och självklart hjälper vi dig på vägen. ‍
Maxkompetens grundades 2003 och vi är rikstäckande med sex kontor i Sverige. Varje år rekryterar vi 1200st jobb och vi har 400st konsulter på uppdrag varje dag.

Intresserad av våra tjänster?

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar

Välj stad

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar