Controller

Behöver du bemanna en Controller?

Behöver ditt företag bemanna Lönespecialist?

Vi på Maxkompetens är specialister på rekrytering och bemanning inom lön och ekonomi. Vi hjälper dagligen ekonomi- och lönechefer med specialistkompetens inom lön och ekonomi. En rekryteringsprocess är tidskrävande och en felrekrytering kan vara mycket kostsam för ditt företag. Vi hjälper över 200 företag att rekrytera kompetens inom ekonomi. Det är stor kandidatbrist och vi vet utmaningen att rekrytera lönespecialist. Konkurrensen om de bästa kandidaterna är stenhård och tack vare vårt nätverk och gedigna search-metodik hjälper vi ert företag att rekrytera er nästa lönespecialist. Vi säkerställer er framtida kompetensförsörjning genom en väl förankrad och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. Är du i behov av att rekrytera en lönespecialist? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Rekrytera rätt person för lönespecialist?

För att bli så träffsäkra som möjligt i vårt urval av kandidater arbetar Maxkompetens med värdegrundsbaserad rekrytering. Detta innebär att vi matchar kandidaternas personliga egenskaper och kompetens mot kundföretagets team och ledarskap. Vid uppstart av ett rekryteringsuppdrag skapar vi oss en helhetsbild kring ditt företaget, kultur, värderingar, motivation och behov, för en lyckad rekrytering. Ju bättre vi känner till er som företag och olika befattningar, desto bättre kandidater kan vi presentera.

Hur attraherar Maxkompetens lönespecialister?

Teknikintensiva företag i kombination med digitalisering kräver kompetens som svarar upp mot framtidens efterfrågan. Kuggfrågan är uppbenbar, lönespecialister är svåra att hitta. Vi ser att efterfrågan är lika stor av juniora som seniora kandidater men hjärtefrågan är att hitta alla specialiserade och nischade roller. Många av de stora lönesystem som finns idag har ett stort behov av lönespecialister då många av de mindre bolagen outsourcar sin lönefunktion. Maxkompetens har sedan start byggt upp ett gediget nätverk i Sverige av olika kompetenser inom kompetensområdet lön och ekonomi.

Hur rekryterar vi lönespecialist?

Maxkompetens startar alltid urvalet i våra rekryteringsprocesser av lönespecialist genom att leta i vårt befintliga nätverk bland lönespecialist. Vi avsätter den tid som krävs i varje rekryteringsuppdrag till vår search och headhutning-process för att säkerställa de bästa kandidaterna i urvalet. Rekryteringskonsulten är utbildad i hur vi på bästa sätt rekryterar de mest lämpade kandidaterna i kanaler så som LinkedIn, tidigare urval/nätverk och vår egen kandidatdatabas. Vi arbetar tätt med befintligt nätverk och ber alltid om tips på intressanta kandidater i deras nätverk. Vi arbetar också kontinuerligt med social-selling i syfte att varje rekryterare marknadsför Maxkompetens, utannonserade tjänster och synliggör sig för sitt nätverk för bästa rekryteringsresultat.

Vilken typ av lönespecialist behöver du rekrytera?

Att arbeta som lönespecialist är en viktig roll. Lön är ofta företagets största kostnad och det ska bara stämma i slutet av månaden.  Många av våra lönespecialister är konsulterande inom frågor som rör lön, pension, kollektivavtal, lagar och personal. Mer av lönehanteringen sköts av system som Visma, Agda, SAP och Hogia och du som lönespecialist eller löneadministratör konsulterar chefer och kollegor i lönefrågor. Det finns otaligt många varianter av förmåner och bonussystem. Att tolka och hålla koll på kollektivavtal samt avstämningar och slutberäkningar ingår ofta i rollen. Det händer mycket inom området och det krävs att era lönespecialister ges möjligheten att följa med utvecklingen via utbildning och seminarium. Maxkompetens säkerställer alltid vilka kompetenser och erfarenheter som just ert företag behöver inför en rekrytering eller bemanning.

Vad betyder kompetensbaserad rekrytering?

Att rekrytera strukturerat och kompetensbaserat handlar i stort om att kunna rekrytera efter kompetens utan att låta några andra ovidkommande faktorer påverka processen med målet att rekrytera den mest lämpade personen för tjänsten. För att göra det krävs objektivitet och vår utbildning och gedigna erfarenhet tillsammans med verktyg och mallar skapa de bästa förutsättningar för det kompetensbaserade perspektivet i rekryteringsprocessen.

Vi arbetar med strukturerade intervjuer där samtliga kandidater får samma grundfrågor – en förutsättning för en kompetensbaserad intervju och att kandidaterna mer objektivt ska kunna jämföras med varandra. Stor vikt läggs vid att bedöma kandidaternas kapacitet och förväntade beteende. Genom att klargöra tidigare prestationer och beteende ökar sannolikheten att göra en korrekt bedömning om kommande arbetsinsatser och beteende. Tjänstens kravprofil och befattningsbeskrivning ligger självklart till grund för den bedömning som görs av den intervjuade kandidaten när vi rekryterar business controller eller financial controller.

Hyr in en controller eller interims konsult

Maxkompetens bemannar ekonomiavdelningar med flexibla konsulter inom kundreskontra, leverantörskontra, controlling och redovisningsekonomer. Ekonomiavdelningar oavsett storlek är ofta sårbara vid personalförändringar som sjukskrivning, föräldraledighet eller arbetstoppar vid uppköp och sammanslagningar. Därför hjälper vi ekonomiavdelningar med antingen bemanning och eller hyr-rekrytering av juniora controllers eller seniora interims konsulter.

Hyr-rekrytering, hur fungerar det?

Det är inte komplicerat! Hyr-rekrytering eller hyr först och rekrytera sen är precis vad det låter som. Ni hyr in en controller via Maxkompetens enligt överenskommelse och ni har möjlighet att rekrytera över personen efter periodens slut. Det är ett ypperligt tillfälle för dig som ekonomichef att testa personens kvalifikationer i praktiken. Du får möjlighet att prova dina framtida anställda helt riskfritt. Om personen har överträffat era förväntningar har ni möjlighet att rekrytera över personen tidigare, det kallar vi hyr-köp. Ert företag kanske inte vet hur framtiden kommer se ut eller hur länge ni har behov av bemanning? Inga problem, det är en flexibel konsultlösning och ni hyr in ekonomikonsulten så länge ni behöver!

Hur säkerställs rätt kompetens vid rekrytering av controller?

Maxkompetens är experter att matcha kandidaters hårda och mjuka värden. Med andra ord tidigare arbetslivserfarenhet, kompetenser och personliga egenskaper med er företagskultur och ledarskap. Majoriteten av alla företag och ekonomiavdelningar vi hjälper har behov av konsulter eller kandidater som arbetar med ekonomistyrning och är en länk mellan säljavdelningen och ekonomiavdelning. Du som controller ska ofta vara en hybrid med hög affärsförståelse och djup kunskap inom ekonomistyrning.

Vilken Controller behöver ni rekrytera?

Vi vet att det händer otroligt mycket inom ekonomi & finans i och med digitalisering, effektivisering och outsorcing till andra länder. Dagens ekonomifunktioner arbetar helt annorlunda idag än tidigare och kraven på lean, effektivisering och kontroll är än mer i fokus. Idag ställs helt andra krav på ekonomiavdelningen och företagens ekonomistyrning. Maxkompetens har sedan 2003 rekryterat och bemannat hundratals personer med ekonomikompetens och vi har rekryterat controllers sedan dess.

Exempel på ekonomitjänster som Maxkompetens rekryterar: Ekonomichef, Finanschef, redovisningschef, lönechef, Controller, project controller, supply chain controllers, redovisningsekonom, redovisningsspecialist, ekonomiassistent, lönespecialist, löneadministratör, ekonomer och backoffice.

Maxkompetens

Maxkompetens grundades 2003 och har under 2000-talet vuxit till en av de större bemanning och rekryteringsföretagen i Sverige. Idag tillsätter vi över 1200 tjänster i Sverige. Vår drivkraft ligger i att hjälpa företag och kandidater till det bättre.

Våra kunder

Vill du bli en av oss?

Vi är alltid intresserade av personer med stort intresse för människor, affärsmannaskap och hög grad av social kompetens. Din ambition och vinnarinstinkt bestämmer hur långt du vill gå inom företaget och självklart hjälper vi dig på vägen. ‍
Maxkompetens grundades 2003 och vi är rikstäckande med sex kontor i Sverige. Varje år rekryterar vi 1200st jobb och vi har 400st konsulter på uppdrag varje dag.

Intresserad av våra tjänster?

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar

Välj stad

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar