Inköpare

Vi hjälper er med rekrytering av inköpare

Bemanning inom lager och logistik

Maxkompetens är ett rekrytering- och bemanningsföretag som har hjälpt företag sedan 2003 med rekrytering och interimslösningar av strategiska inköpare och operativa inköpare. Vi har under åren byggt upp ett nätverk och kunskapen att rekrytera olika typer av inköpare. Inköp och sourcing är en central och viktig del för att nå företagens strategiska mål. Konkurrensen om inköpare är hård och framgångsfaktorn till våra lyckade rekryteringar är vårt nätverk och vår erfarenhet att kontakta inköpare som inte är aktivt arbetssökande och sälja in just ert företag.

Vi hjälper er att bemanna strategisk inköpare

Maxkompetens är ett rekryteringsföretag med lång erfarenhet att rekrytera inköpare till stora som mindre inköpsavdelningar. Vi arbetar med värdegrundsbaserad rekrytering för att bli så träffsäkra som möjligt i vårt urval av kandidater. Detta innebär att vi matchar kandidaternas personliga egenskaper och kompetens mot kundföretagets team och ledarskap. Vid uppstart av ett rekryteringsuppdrag skapar vi oss en helhetsbild kring ert företag, kultur, värderingar, motivation och behov, för en lyckad bemanning. Ju bättre vi känner till er som företag och olika befattningar, desto bättre kandidater kan vi presentera till rollen som controller. Om du är i behov av att rekrytera en inköpare så är du varmt välkommen att kontakta oss!

Vad gör en operativ och strategisk inköpare?

Vad en inköpares arbetsuppgifter innefattar är kanske uppenbart, att köpa in varor eller tjänster. Rekryteringsföretaget Maxkompetens har hjälpt inköpsavdelningar med rekrytering och bemanning med framför allt två typer av inköpsroller som vi tänkte beskriva lite närmare, Strategisk inköpare och Operativ inköpare. I början av karriären är det vanligt att en nyexaminerad börjar arbeta som inköpskoordinator eller operativ inköpare och därefter avancerar till en mer senior roll som strategisk inköpare.

En operativ inköpare arbetsuppgifter fokuserar på att tillgodose den löpande verksamhetens behov av varor och tjänster som är kopplat till den dagliga verksamheten. Den operativa inköparen arbetar med beställningar, bevakning av leveranser, övervaka inköpsflödet och hantera avvikelser. Analys och uppföljning av nyckeltal och KPI:er kopplade till inköpsprocessen och de riktlinjer den strategiska inköparen lagt fram. Självklart finns ett brett spann på ansvarsområden och arbetsuppgifter beroende storlek på företag och inköpsavdelningen, ju större inköpsorganisation desto mer renodlad blir den operativa inköparen eller strategiska inköpare till en viss kategori, sortiment eller typ av tjänstekategori.

Den strategiska inköparen arbetar mer utifrån företagets inköpsstrategier och taktiska inköp i form av upphandlingar, förhandling, strategiska leverantörsavtal, relationer och utveckling av företagets inköpsprocesser. En strategisk inköpare ska även säkerställa att teamet eller de operativa inköparna följer den uppsatta inköpsstrategin för att inköp ska nå företagets slutgiltiga mål och strategi.

En professionell inköpsorganisation är duktiga att förstå verksamhetens mål och behov om vilken typ av produkt eller tjänster som behövs. En vanlig fördom om inköp är att lägst pris vinner alltid, men det är en förlegad bild om hur strategiska inköpare arbetar. Självklart är det en kombination av pris, kvalitet och leveranskapacitet för att stötta den dagliga verksamheten samt följa företagets långsiktiga mål. Med tanke på råvarubrist och ökade världsmarknadspriser på material och råvaror blir det ännu viktigare att kunna säkerställa inköpen och leveranserna av t.ex. material. Vi hjälper ert ert företag med rekrytering eller bemanning av operativ inköpare och strategisk inköpare och som rekryteringsföretag har vi lång erfarenhet av dessa inköpsroller.

Inom vilka branscher rekryterar vi inköpare?

Vi bemannar och rekryterar strategisk inköpare och operativ inköpare till de flera branscher. Vi har rekryterat inköpare till byggbranschen, retail, dagligvaruhandeln, energi, fastighetsbolag och olika kommunala bolag. Storleken på företagen varierar, från börsnoterade företag till mindre familjeägda företag. Att arbeta som inköpare är otroligt varierande och kräver social kompetens, analytisk förmåga, strategisk perspektiv och förhandlingsvana. När vi rekryterar inköpare lägger vi stor vikt att matcha personens värderingar och personlighet mot ert företags värdegrund och att personen ska passa in i teamet.

Hur fungerar rekryteringsprocessen för strategisk inköpare?

Tillsammans med er planerar vi rekryteringsprocessen i detalj och fastställer en gemensam tidsplan, aktivitetsplan och kommunikationsplan. Det är viktigt för oss att vi redan i detta tidiga skede är överens om när vi vill utföra vad i processen och hur vi ska kommunicera med varandra. Vi är lyhörda inför era önskemål och upprättar rekryteringsuppdraget tillsammans med utgångspunkt från våra erfarenheter samt ge förslag på hur vi arbetar som rekryteringsföretag. Vi vet hur viktigt det är att hitta rätt inköpare och med vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess kan vi erbjuda en hög kvalitet i alla led.

Headhunting av strategisk inköpare?

Maxkompetens är ett rekryteringsföretag som arbetat med search och headhunting sedan 2003. Vi startar alltid urvalet i våra rekryteringsprocesser genom att leta i vårt befintliga nätverk av personer med inköp och sourcing bakgrund. Vi avsätter den tid som krävs i varje rekryteringsuppdrag till vår searchprocess för att säkerställa de bästa kandidaterna i urvalet av tillexempel supply chain controller, strategisk inköpare eller operativ inköpare. Det bästa kandidaterna byter inte själva jobb och vi hjälper er att hitta de mest passande inköparna och sälja in rollen och just ert företag, samt vilka utvecklingsmöjligheter som finns hos er och vad ni kan erbjuda er blivande kollega.

Maxkompetens rekryteringskonsulter är utbildade i hur vi på bästa sätt rekryterar den mest lämpade inköparen via kanaler så som LinkedIn, tidigare urval/nätverk och vår egen kandidatdatabas. Vi arbetar tätt med befintligt nätverk och ber alltid om tips på intressanta kandidater i deras nätverk av inköpare. Vi arbetar också kontinuerligt med social-selling i syfte att varje rekryterare marknadsför Maxkompetens, utannonserade tjänster och synliggör sig för sitt nätverk för bästa rekryteringsresultat. Detta resulterar ofta i en proaktiv dialog med kandidater som inte för stunden är villiga att byta jobb, men nästa gång kan det vara mer intressant.

Vi kompletterar alla våra rekryteringsuppdrag av strategiska inköpare med search eller headhunting. Vi skapar ett strukturerat upplägg i rekryteringsprocessen utifrån önskad inköpskompetens och övrig information i kravprofilen. Tex.  I vilka organisationer, företag, verksamheter finns den önskade kompetensen idag?  Vilka olika titlar på tjänster finns som inkluderar den önskade kompetensen?  Vi dokumenterar vårt arbete i searchprocessen med information och vi sammanställer hur många kandidater med relevant bakgrund vi tittat på, hur många vi inlett en dialog med och hur många som visat tjänsten sitt intresse, ett underlag ni självklart får ta del av. Vi låter er också ta del av återkoppling vi får av kontaktade personer gällande ert företag, varumärke och tjänsten.

Vad betyder kompetensbaserad rekrytering?

Att rekrytera inköpare strukturerat och kompetensbaserat handlar i stort om att kunna rekrytera efter kompetens utan att låta några andra ovidkommande faktorer påverka processen med målet att rekrytera den mest lämpade operativa inköparen för tjänsten. För att göra det krävs objektivitet och vår utbildning och gedigna erfarenhet tillsammans med verktyg och mallar skapa de bästa förutsättningar för det kompetensbaserade perspektivet i en lyckad rekrytering.

Vi arbetar med strukturerade intervjuer där samtliga kandidater får samma grundfrågor – en förutsättning för en kompetensbaserad intervju och att kandidaterna mer objektivt ska kunna jämföras med varandra. Stor vikt läggs vid att bedöma kandidaternas kapacitet och förväntade beteende. Genom att klargöra tidigare prestationer och beteende ökar sannolikheten att göra en korrekt bedömning om kommande arbetsinsatser och beteende. Tjänstens kravprofil och befattningsbeskrivning ligger självklart till grund för den bedömning som görs av den intervjuade kandidaten när vi rekryterar strategisk inköpare eller operativ inköpare.

Hyr in en junior inköpare eller interims konsult

Maxkompetens bemannar och hyr ut inköpare till inköpsavdelningar med flexibla konsulter som strategisk inköpare, operativ inköpare, inköpskoordinator eller supply chain controller. Vikten av en intakt inköpsorganisation oavsett storlek är ofta sårbara vid personalförändringar som sjukskrivning, föräldraledighet eller arbetstoppar vid uppköp och sammanslagningar. Därför hjälper vi inköpsavdelningar med antingen bemanning och eller hyr-rekrytering av juniora inköpare eller seniora interims konsulter inom inköp.

Hyr-rekrytering, hur fungerar det?

Hyr-rekrytering av operativ inköpare eller hyr först och rekrytera sen är precis vad det låter som. Ni hyr in en strategisk inköpare via Maxkompetens enligt överenskommelse och ni har möjlighet att rekrytera över personen efter periodens slut. Det är ett ypperligt tillfälle för dig som inköpschef att testa personens kvalifikationer i praktiken. Du får möjlighet att prova dina framtida anställda helt riskfritt. Om personen har överträffat era förväntningar har ni möjlighet att rekrytera över personen tidigare, det kallar vi hyr-köp. Ert företag kanske inte vet hur framtiden kommer se ut eller hur länge ni har behov av bemanning? Inga problem, det är en flexibel konsultlösning och ni hyr in inköpskonsult så länge ni behöver!

Hur säkerställs rätt kompetens av strategisk inköpare?

Maxkompetens är experter att matcha kandidaters hårda och mjuka värden. Med andra ord tidigare arbetslivserfarenhet, kompetenser och personliga egenskaper med er företagskultur och ledarskap. Det är just det som innebär värdegrundsbaserad rekrytering. Majoriteten av alla företag och inköpsorgnisationer vi hjälper har behov av konsulter eller kandidater som arbetar med operativt eller strategiskt inköp och är en viktig del för att säkerställa rätt prosukter och tjänster, till rätt pris och kvalitet för att nå företagets långsiktiga finansiella mål.

Vi kan rekrytera inköpare i hela Sverige

Vi vet att det händer otroligt mycket inom inköp, logistik och souring utifrån effektivisering digitalisering och logistikflöden mellan länder. Maxkompetens har sedan 2003 rekryterat och bemannat hundratals personer med inköpskompetens och vi har kontor i Stockholm, Växjö, Borås & Göteborg, Halmstad och Kristianstad. Vi har ett brett nätverk av kandidater i respektive län och kan din lokala marknad.

Exempel på inköpare som Maxkompetens rekryterar: Strategisk inköpare, operativ inköpare, supply chain controller, taktiskt inköpare, inköpsanalytiker, leverantörsutvecklare, inköpscontroller, projektinköpare, entreprenadinköpare och inköps koordinator.

Maxkompetens

Maxkompetens grundades 2003 och har under 2000-talet vuxit till en av de större bemanning och rekryteringsföretagen i Sverige. Idag tillsätter vi över 1200 tjänster i Sverige. Vår drivkraft ligger i att hjälpa företag och kandidater till det bättre.

Våra kunder

Vill du bli en av oss?

Vi är alltid intresserade av personer med stort intresse för människor, affärsmannaskap och hög grad av social kompetens. Din ambition och vinnarinstinkt bestämmer hur långt du vill gå inom företaget och självklart hjälper vi dig på vägen. ‍
Maxkompetens grundades 2003 och vi är rikstäckande med sex kontor i Sverige. Varje år rekryterar vi 1200st jobb och vi har 400st konsulter på uppdrag varje dag.

Intresserad av våra tjänster?

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar

Välj stad

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar