Rekrytering industri & logistik i Halmstad

Vi hjälper er med rekrytering inom Industri & Logistik i Halmstad

Industri & Logistik är inte vad det en gång var

Rekryteringsföretag inom Industri & Logistik i Halmstad

Maxkompetens i Halmstad har lång erfarenhet av rekrytering och rekryteringslösningar inom Logistik och industri. Vi har hjälpt hundratals företag att bemanna sin verksamhet med att hyra in lagerpersonal eller industripersonal. Det ska vara enkelt och prisvärt att hyra in kompetent personal via Maxkompetens. Vi har lång erfarenhet av de svårigheter företag idag ställs inför och de krav som ni har. Låt vår mångåriga erfarenhet inom rekrytering och outsourcing vara till er hjälp när ert rekryteringsbehov uppstår. Våra konsultchefer och konsulter gör sitt bästa för att leverera över dina förväntningar – oavsett vilken typ av rekrytering det gäller. Maxkompetens har uppdrag i hela landet, och vi finns på orter som Stockholm, Växjö, Kristianstad, Borås, Göteborg och Halmstad. Oavsett var i landet hjälper vi dig med rekrytering av lagerpersonal, så som produktionschef, lagerarbetaremontörer och inköpare. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi er!

Kommer robotar ta över arbetsuppgifterna inom lager, logistik och industri?

E-handeln växer för varje år, fler paket skickas och företagens centrallager blir allt större. Topparna och dalarna är högre och det är stundtals väldigt svårt att planera sin rekrytering. Industri- och logistiksektorn är en bransch som genomgått radikala förändringar genom decennierna. Från maskinernas intåg till digitaliseringen som nu har gjort AI (Artificiell Intelligens) till en självklarhet. Utveckling, teknik och innovation går i en väldig hastighet, och mer förändringar lär komma vilket gör det viktigt att vara både flexibel och ha relevant kompetens på sin arbetsplats, speciellt vid ett snabbt rekryteringsbehov.

Söker du rekryteringsföretag i Halmstad inom Lager, Logistik och produktion?

På Maxkompetens i Halmstad är vi vana att rekrytera för tjänster inom lager & logistik och jobbar med kunder inom ett stort verksamhetsspann. Vi arbetar med Värdegrundsbaserad Bemanning och rekrytering, vilket innefattar kvalitetsprocesser och ett arbete där vi lägger stort fokus vid personligheten hos våra kandidater och konsulter, för att hitta den bästa matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vid uppstart av ett rekryteringsuppdrag skapar vi oss en helhetsbild kring ditt företag, kultur, värderingar, motivation och behov, för en lyckad rekrytering. Ju bättre vi känner till er som företag och era olika befattningar, desto bättre konsulter kan vi bemanna er verksamhet med.

Behöver du rekrytera lagerpersonal i Halmstad?

Maxkompetens rekryterar många lager och logistikkunder med orderplockare som snabbt sätter sig in i ert lager, system och rutiner. Våra konsulter plockar och packar med noggrannhet utifrån era nyckeltal. Terminalarbetare som hjälper till med in och utleveranser och den administration som tillkommer. Många av våra konsulter har tidigare erfarenhet av olika lagerhanteringssystem och om detta saknas hjälps vi åt vid en eventuell introduktion eller utbildning, för ett lyckat bemanningsuppdrag.

Behöver du rekrytera industripersonal i Halmstad?

Maxkompetens i Halmstad rekryterar inom branscherna metall- och skogsindustri till teknik och livsmedel så är industri- och logistikbranschen en bred sektor. Maxkompetens långa erfarenhet av bemanning och rekrytering inom lager, logistik och industri vet vi att det är under arbetstopparna som behovet av personal kan komma snabbt och oplanerat.  Vi arbetar proaktivt med att intervjua kandidater och uppdaterar löpande våra konsultpooler för att kunna hantera snabba förfrågningar. Våra konsulter är vana att hoppa in och prestera högeffektivt vid olika typer av rekryteringsbehov.

På Maxkompetens anser vi att det är av största vikt att lära känna dig som kund och er organisation för att kunna leverera kvalitativa kandidater. Vi arbetar med Värdegrundsbaserad Rekrytering och Bemanning och som kund har du alltid en kontaktperson genom hela processen. På så sätt säkerställer vi att ingenting faller mellan stolarna och att vi har rätt kunskap och förståelse för att kunna göra den bästa matchningen mellan er som företag och våra anställda vid en lyckad rekrytering.

Vad betyder GFL?

Maxkompetens är anslutna till Almega, bemanningsföretagens branschförbund och vi följer gällande kollektivavtal som omfattas av avtalsenliga villkor gällande lön, semester, arbetsmiljö, friskvård, pension, sjukfrånvaro mm. Maxkompetens anställda (konsulten) får en ”GFL-lön” – genomsnittligt förtjänstläge och är inskrivit i kollektivavtalet mellan kompetensföretag och LO. Konsulten ni hyr in via ett bemanningsföretag ska ha en ”likvärdig/snittlön” med den jämförbara grupp/anställda som utför samma typ av arbetsuppgifter på er arbetsplats. Vill du läsa mer om GFL klicka här

Behöver du rekrytera konsulter som har truckkort?

Majoriteten av våra anställda har truckkort i de olika klasserna och saknas behörighet för vi en dialog kring utbildning beroende på vilka krav som ni ställer. De vanligaste truckarna som våra medarbetare kan hantera är orderplocktruckar, ledstapelstruckar och mindre motviktstruckar.

Bemanningspool av lagerpersonal

Maxkompetens konsulter och lagerarbetare är redo varje dag för att rycka in där det behövs. Vi hjälper ert företag för att täcka upp arbetstoppar, sjukfrånvaro och under semesterperioder. Vill du ha en dedikerad bemanningspoolen som ger flexibilitet och maximal effektivitet, där ni som kund endast betalar per timme? Vi bygger upp bemanningspoolen efter ert behov och vi hjälps åt att utbilda och coacha lagerpersonal. Snabbhet, flexibilitet och kvalitet är några av ledorden som våra kunder uppskattar vid bemanningsuppdrag av lagerarbetare.

Rekryteringsföretag i Halmstad inom industri

Maxkompetens hjälper många industrikunder med montörer som snabbt sätter sig in i er produktionslina, system och rutiner. Våra konsulter har ofta erfarenhet som maskinoperatör, fabriksmontör, fordonsmontör, VVS-montör eller däckmontör. Att arbeta som montör innebär många varierade arbetsuppgifter, både fysiskt och kräver en hel tekniska kunskaper. Många av våra montörer har en gymnasial utbildning med inriktning mot industri och teknik. Dock är specialiserad utbildning inget krav utan intresse, engagemang och rätt inställning brukar man komma långt med.

Behöver du rekrytera montörer i Halmstad?

Rekrytering har blivit mer och mer populärt och fler företag har sett ett behov av att bemanna sin produktion med hjälp av rekryteringsföretag. Maxkompetens hjälper dig som som kund och ni får en expert som kan sitt område och du slipper riskerna en anställning kan innebära. Dessutom betalar du endast för de faktiska timmarna ni hyr. Ni kommer ha en dedikerad konsultchef från Maxkompetens som hjälper till med schemaläggning, coachning och introduktioner av de montörer som arbetar på ert företag.

Maxkompetens har lång erfarenhet av rekrytering av såväl studenter som heltidspersonal. Vare sig du söker en studentpool för att täcka upp vid produktionstoppar, semestrar eller sjukfrånvaro eller långsiktig personal på heltid så kan vi på Maxkompetens hjälpa dig. Våra konsulter och kandidater har tidigare av montering och produktion, när vi hjälper ert företag med rekrytering.

Några av de rekryteringar och bemanningsuppdrag inom Industri och Logistik som vi hjälpt till med är:

Produktionschef, Produktionsledare, CNC-operatör, Maskinoperatör, Svetsare, Elektronikmontör, Processoperatör, Lagerarbetare, Truckchaufför, Inköpschef, arbetsledare, teamledare och administratör.

Hur går rekryteringsprocessen av lagerarbetare eller montörer till?

Maxkompetens är vana att på kort tid hjälpa våra kunder med rekrytering av lagerpersonal. Ofta uppstår behovet med kort varsel och majoriteten av våra rekryteringsuppdrag tillsätts relativt snabbt. Vi börjar alltid med att leta i vårt nätverk och om vi kan hjälpa ert företag med befintliga konsulter. Vi uppskattar planering och har vi tid på oss arbetar Maxkompetens efter en tolvstegsprocess som genomsyras av hela bolaget oavsett ort och konsultchef; Kravprofil, intern planering, annonsering/nätverk, search, CV-urval, telefonintervju, personlig intervju, presentation till kund, intervju hos kund, referenstagning, anställning, uppföljning med kund och den anställde. För varje del av rekryteringsprocessen finns ytterligare riktlinjer och rutiner hur vi ska arbeta med kvalitet. Vi lägger stor vikt vid att vara personliga, skapa förtroende och visa professionalism i alla delar av rekryteringsprocessen.

Hyr-rekrytering lager och industripersonal?

Kärt barn har många namn, hyr-rekrytering eller hyr först och rekrytera sen är precis vad det låter som. Ni hyr in en konsult via Maxkompetens enligt överenskommelse och ni har möjlighet att rekrytera över personen efter periodens slut. Det är ett ypperligt tillfälle för dig som arbetsgivare att testa personens kvalifikationer i praktiken. Du får möjlighet att prova dina framtida anställda helt riskfritt. Om personen har överträffat era förväntningar har ni möjlighet att rekrytera över personen tidigare, det kallar vi hyr-köp.

Vad är skillnaden mellan bemanning och hyr-rekrytering?

Båda tjänsterna är en flexibel lösning där ni som kund kan avsluta eller förlänga uppdraget utifrån vad som passar er verksamhet. Oavsett vilket benämning vi använder av bemanning, hyrrekrytering eller hyr-köp handlar det om flexibilitet och kommunikation mellan Maxkompetens som arbetsgivare, den anställde och ni som kundföretag. Företag som behöver tillfällig personal eller det finns en stor osäkerhet om ni kan anställa används bemanning mer frekvent för att täcka ett tidsbestämt behov vid tex. sjukdom, föräldravikariat eller arbetstoppar. Hyr-rekrytering eller hyr-köp finns ofta en större intention hos er som kundföretag att rekrytera över personen om allt känns bra, men det är absolut inget krav.

Vi är ett rekryteringsföretag som värnar om arbetsmiljön

Maxkompetens har en framarbetad Arbetsmiljöpolicyn som beskriver hur arbetsförhållandena i Maxkompetens verksamhet ska vara för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Detta är särskilt viktigt då vi har över 300st anställda och många i vår personal är rekryteringskonsulter som arbetar på inom lager och industri. Policyn utgör utgångspunkten för vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Med arbetsmiljö syftas både den psykosociala samt den fysiska miljön för våra anställda. En god arbetsmiljö bygger på ett ledarskap som kännetecknas av samverkan och en öppen, konstruktiv dialog. Resultat från enkätundersökningar och medarbetarsamtal är viktiga bidrag i översynen av arbetsmiljöarbetet. Maxkompetens ska sträva efter att ständigt förbättra arbetsmiljön och arbetsorganisationen, detta innebär att arbetsmiljöaspekter ska beaktas i alla beslut som rör verksamheten och av största vikt då vi har hjälpt hundratals företag med rekrytering.

Maxkompetens systematiska arbetsmiljöarbete och skyddet mot olyckor ska vara målstyrt och utgår från en helhetssyn. Alla medarbetare på Maxkompetens ska visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Vår arbetsmiljö ska alltid präglas av Maxkompetens värderingar och kränkande särbehandling accepteras inte i verksamheten. Det ankommer på var och en att inte enbart följa instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö. Vid eventuella störningar ska omsorgen om hälsa och miljö prioriteras. Vi har ett delat arbetsmiljöansvar med er som kund och vi för en löpande dialog när vi bemannar lagerpersonal eller industripersonal.

Arbetsmiljö för konsulter och anställda hos rekryteringsföretag

Alla nyanställda skall få en introduktion kring vår och kundföretagets verksamhet och arbetsuppgifter. Vid brister eller problem i arbetsmiljön skall snabba och tidiga åtgärder vidtas där vi för en dialog mellan alla parter för ett framgångsrikt samarbete och rekryteringsuppdrag. Vi strävar mot att jämställdhetsfrågor skall lyftas fram och medvetandegöras och förebyggande arbetsmiljöarbete sker genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, temperaturmätningar och friskvårdsbidrag till konsulter och internt anställda på Maxkompetens. Vi strävar mot att våra anställda skall kunna kombinera arbetslivet med familjeliv och fritid. Arbetsmiljöarbetet skall integreras i det dagliga arbetet och hänsyn till arbetsmiljön ska tas vid varje beslut. Maxkompetens dagliga arbete skall präglas av ett förebyggande och återkommande arbetsmiljöarbete, och ses som en process av ständigt pågående förbättringar.

Uppföljning av Maxkompetens som rekryteringsföretag

Maxkomptens utvärderar rekryteringsprocessen kort efter det att ni som uppdragsgivaren skrivit avtal med kandidaten eller vi med konsulten vid en rekrytering. Vi ser alltid till att återkoppla även till de kandidater som ej gått vidare eller inte fått lagerjobbet eller montörsjobbet. Vår riktlinje är att vi ska ge återkoppling minst en gång per vecka till er gällande status på kandidater, uppbokning av intervjuer eller löpande uppföljning gällande våra anställda som arbetar som konsulter hos er. Detta är en viktigt del i vårt samarbete kring rekrytering inom Industri och Logistik.

Maxkompetens garanterar att ni som uppdragsgivaren fått rätt konsult till ert behov. Vi följer upp alla rekryteringsuppdrag första dag eller veckan för att säkerställa högsta kvalitét och leveranssäkerhet.

Maxkompetens – ditt lokala rekryteringsföretag

Vi startade 2003 i Halmstad med fokus på rekrytering av studenter. Vi har idag drygt 200 kunder med varierande behov och jobbar med personalförsörjningslösningar, främst bemanning och rekrytering. Vår geografiska utbredning sträcker sig över hela Sverige, med kontor i Stockholm, Växjö, Borås, Halmstad och Kristianstad. För att leverera det bästa kundvärdet är vår kundstrategi att både rikta in oss på volymuppdrag till kunder med flexibla behov såväl som specialisttjänster inom de branscher vi verkar. Vi är drygt trettio anställda i roller som rekryterare, bemanningsansvarig, kontorschef,  konsultchef, säljare, affärsutvecklare och internfunktioner som ekonomi m.m.

Kontakta oss direkt 

Såhär arbetar vi för att hitta rätt personal inom Industri och Logistik i Halmstad

Med allt från metall- och skogsindustri till teknik och livsmedel så är industri- och logistikbranschen en bred sektor.

Med vår långa erfarenhet av bemanning och rekrytering inom lager och logistik vet vi att det är under topparna som behovet av personal kan komma snabbt och oplanerat.  Vi arbetar proaktivt med att intervjua kandidater och uppdaterar löpande våra konsultpooler för att kunna hantera snabba förfrågningar. Våra konsulter är vana att hoppa in och prestera högeffektivt.

På Maxkompetens i Halmstad anser vi att det är av största vikt att lära känna dig som kund och er organisation för att kunna leverera kvalitativa kandidater. Vi arbetar med Värdegrundsbaserad Rekrytering och Bemanning och som kund har du alltid en kontaktperson genom hela processen. På så sätt säkerställer vi att ingenting faller mellan stolarna och att vi har rätt kunskap och förståelse för att kunna göra den bästa matchningen.

Några av de arbetsområden vi gärna hjälper dig att bemanna eller rekrytera till inom Lager, Logistik och Industri är:

Arbetsledning, Brevbäring, Lager, Logistik, Inköp, Orderplock, Planering, Reklamation, Spedition och Transport

Vanliga kompetenser eller titlar vi rekryterar:

Produktionschef, Produktionsledare, CNC-operatör, Maskinoperatör, Svetsare, Elektronikmontör, Processoperatör, Lagerarbetare, Truckchaufför, Inköpschef, Logistikchef, Strategisk inköpare, Operativ inköpare, Inköpsassistent, Logistiker, Supply chain koordinator, Transportledare, Lagerchef och Teamledare

Maxkompetens finns i hela Sverige och kan hjälpa dig med bemanning och rekrytering inom lager och logistik med kort varsel.

Maxkompetens

Maxkompetens grundades 2003 och har under 2000-talet vuxit till en av de större bemanning och rekryteringsföretagen i Sverige. Idag tillsätter vi över 1200 tjänster i Sverige. Vår drivkraft ligger i att hjälpa företag och kandidater till det bättre.

Våra kunder

Vill du bli en av oss?

Vi är alltid intresserade av personer med stort intresse för människor, affärsmannaskap och hög grad av social kompetens. Din ambition och vinnarinstinkt bestämmer hur långt du vill gå inom företaget och självklart hjälper vi dig på vägen. ‍
Maxkompetens grundades 2003 och vi är rikstäckande med sex kontor i Sverige. Varje år rekryterar vi 1200st jobb och vi har 400st konsulter på uppdrag varje dag.

Intresserad av våra tjänster?

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar

Välj stad

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar