Tester

Vi tillämpar två typer av personlighetstest, TalentQ och Assessio.

Vi kan i och med testresultaten hjälpa er som kund att få en utförlig och heltäckande analys

Personlighetstester vid rekrytering – vi hjälper dig!

Maxkompetens tillämpar två typer av personlighetstest, TalentQ och Assessio vid rekrytering. Vi kan i och med testens resultat hjälpa dig som kund att få en genomförlig och heltäckande analys av kandidaternas personlighet, samt utifrån verbal, numerisk och logisk förmåga. Oavsett om Maxkompetens ansvarar för hela rekryteringsprocessen eller om ni själva gör det kan vi hjälpa er med personbedömningstester av slutkandidaterna i rekryteringsprocessen. Personlighetstest är ett effektivt komplement och diskussionsunderlag i att fördjupa och komplettera djupintervjun med slutkandidaterna. Du som rekryterande chef kan både ställa fördjupade frågor och få förklaringar utifrån en persons egenskaper, beteenden och motivation genom personlighetstester.

Välj rätt personlighetstest?

Tillsammans med rekryteringskonsulten rekommenderar Maxkompetens vilka eller vilken personlighetstest som är mest lämpat beroende vilken typ av position ni ska rekrytera. Ansvarig rekryterare går igenom kravprofilen med dig som kund och viktar särskilt viktiga kompetenser som sökande senare bedöms i testet. Våra rekryterare är utbildade och certifierade i Talent Q och testverktyget består av tre olika delar som mäter verbal, numerisk och logisk förmåga. Alla kandidater påbörjar bedömningen på samma svårighetsgrad; de som svarar snabbt och korrekt får alltmer komplex information och svårare frågor. TalentQ är granskade av BPS (the British Psychological Society)

Personlighetsprofil Dimensions är en personlighetsprofil som ger effektiv och lättbegriplig vetenskaplig insikt om kandidatens personlighet i dagens arbetsliv. Formuläret kartlägger en individs 15 karaktärsdrag (egenskaper) utifrån arbetslivsperspektiv. Dessa karaktärsdrag ger oss ett underlag för förväntat beteende/agerande.

Personlighetsprofil Drives mäter motivation kopplat mot våra grundvärderingar i arbetslivet. Det betyder att Drives ger en bättre förståelse för de faktorer som hjälper till att ge människor energi och stimulans i det dagliga arbetet. Drives förklarar vad det är som gör att vi stannar på ett arbete över tid och vilka faktorer som får en individ att känna glädje över sitt arbete/sin arbetsplats.

De formulär kandidaten fyllt i genererar ett omfattande rapportunderlag som ansvarig rekryteringskonsult analyserar och med dessa rapporter, kravprofil och tidigare bedömning av kandidaten förbereder vi en djupintervju på ca 2 timmar med kandidaten där denna också får återkoppling på sina resultat.

När utför vi personlighetstester?

Vi på Maxkompetens förlägger oftast tester i slutfasen av rekryteringsprocessen. I urvalsfasen arbetar vi uteslutande kompetensbaserat och tolkning av webbaserat frågeformulär ska endast användas när vi som erfarna rekryteringskonsulter redan gjort en bedömning av personens lämplighet. Vi genomför endast tester med personlig återkoppling och djupintervju som uppföljning på testerna.

Vi har kunder som rekryterar eller bemannar flera personer samtidigt, volymrekrytering om 10-50 rekryteringar. I dessa fall kan vi använda Assesio för att bedöma kompetens/personlighet i urvalsprocessen/screeningprocessen. Alla relevanta ansökningar får utföra en digital personlighetstest i början av rekryteringsprocessen. Ansvarig rekryterare viktar tillsammans med er som kund de viktigaste egenskaperna som ligger till grund för en telefonintervju och djupintervju. Denna metod lämpar sig bättre till ”mindre” kvalificerade roller där personlighet väger tyngre än lång arbetslivserfarenhet, tex. Innesäljare, lagermedarbetare, kundtjänstmedarbetare.

Maxkompetens

Maxkompetens grundades 2003 och har under 2000-talet vuxit till en av de större bemanning och rekryteringsföretagen i Sverige. Idag tillsätter vi över 1200 tjänster i Sverige. Vår drivkraft ligger i att hjälpa företag och kandidater till det bättre.

Våra kunder

Vill du bli en av oss?

Vi är alltid intresserade av personer med stort intresse för människor, affärsmannaskap och hög grad av social kompetens. Din ambition och vinnarinstinkt bestämmer hur långt du vill gå inom företaget och självklart hjälper vi dig på vägen. ‍
Maxkompetens grundades 2003 och vi är rikstäckande med sex kontor i Sverige. Varje år rekryterar vi 1200st jobb och vi har 400st konsulter på uppdrag varje dag.

Intresserad av våra tjänster?

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar

Välj stad

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar