Felrekrytering – En Kostsam Affär och Hur Du Kan Undvika Det

pexels-alex-green-5699466

Felrekrytering är en utmaning som många företag någon gång stått inför, och dess påverkan kan vara långt mer kostsam än vad de flesta inser. En felrekrytering kan påverka verksamheten både ekonomiskt och praktiskt, särskilt om det rör sig om nyckelpersoner eller chefer. Enligt undersökningar har åtta av tio företag drabbats av felrekryteringar, och dessa felval kostar svenska företag och organisationer över tio miljarder kronor varje år. I denna artikel kommer vi att beskriva varför felrekryteringar sker och vad företag kan göra för att undvika dem.

Vanligaste Orsakerna till Felrekryteringar

En felrekrytering har stora konsekvenser för ett företag. De vanligaste orsakerna till felrekrytering inkluderar enligt våra erfarenheter:

 1. Fel Personliga Egenskaper: Ofta är det bristande personliga egenskaper som är den primära orsaken till att en anställd inte trivs i organisationen eller arbetsgruppen. Personlig lämplighet är avgörande för att skapa en positiv arbetsmiljö och produktiva relationer.

 2. Fel Kompetens för Rollen: Om en anställd inte har rätt kompetens eller erfarenhet för den befattning de har rekryterats till, kan det leda till ineffektivitet och missnöje på arbetsplatsen.

 3. Samarbetssvårigheter: Svårigheter att samarbeta med kollegor och arbetsgruppen kan skapa konflikter och minska produktiviteten.

 4. Otydliga Krav och förväntningar: Om kravprofilen i platsannonsen är otydlig eller inte speglar de verkliga kraven för tjänsten kan det leda till felrekryteringar. Det är också viktigt att rekryterande chef säkerställer att förväntningarna stämmer, såväl för kandidaten som bolaget.

 5. Begränsat Urval: Ett alltför litet urval av kandidater kan begränsa möjligheten att hitta den bästa passande kandidaten. Detta kan t.ex. vara till följd av att man startat rekryteringsprocessen för sent och inte har tid att vänta in rätt kandidat.

 6. Otydlig Bild av Kandidaten: Om man inte får en tydlig bild av kandidaten under rekryteringsprocessen, till exempel genom bristande intervjuer eller bedömning, ökar risken för felrekrytering.

 7. Arbetsplatsintroduktion saknas: En bristande eller helt saknad arbetsplatsintroduktion kan göra det svårt för en ny anställd att anpassa sig och trivas.

 8. Svårigheter att Anpassa Sig Socialt: Vissa individer kan ha svårt att anpassa sig socialt på arbetsplatsen, vilket kan skapa konflikter och obehag.

 9. Kvalitetssäkring av kandidat: Det är avgörande att rekryterande chef eller rekryteringsföretag tar sig tid att genomföra referenstagning, bakgrundskontroll och kreditupplysning för att undvika oväntade överraskningar.

Undvik Felrekryteringar Genom Smarta Åtgärder

För att undvika felrekryteringar är det viktigt att använda strategier och metoder som hjälper dig att göra bättre och mer informerade beslut. Här är några åtgärder som kan vara till hjälp:

 1. Använd Bedömningsmallar: Skapa bedömningsmallar för att utvärdera potentiella kandidater. Bedöm både kompetens och personliga egenskaper. Användning av jobbtester och arbetsprov kan vara effektiva för att bedöma kompetens.

 2. Fokusera inte bara på tidigare erfarenheter: Samtidigt som det givetvis är viktigt att en kandidat uppfyller de kompetenskrav som ställs på en position, ser vi också att det ofta är av ännu större vikt att företag och kandidat delar gemensamma värderingar. I många fall kan en kandidats kompetens och kunskap utvecklas och förfinas i rätt bolag, det är däremot svårare att ändra personlighet och mjuka värden.

 3. Attrahera Fler Kandidater: Överväg att bjuda in fler kandidater till en första screening, till exempel genom korta telefonintervjuer eller videosamtal. Detta ökar urvalsprocessens bredd.

 4. Erbjud Arbetsplatsintroduktion: Se till att alla nya anställda får en ordentlig arbetsplatsintroduktion för att underlätta deras anpassning och trivsel.

 5. Genomför Noggrann Referenstagning: Gör en grundlig och pålitlig referenstagning för att få en bättre förståelse av kandidaternas prestationer och arbetsstil.

 6. Gör Bakgrundskontroller: Genomför bakgrundskontroller för att identifiera eventuella varningssignaler eller avvikande mönster som kan påverka en kandidats lämplighet.

 7. Fokusera på Personlighet: Lägg vikt vid att utvärdera kandidaternas personlighet. Det är lätt att överskatta branscherfarenhet och missa viktiga personliga egenskaper.

Maxkompetens – Din Partner i Rekrytering

Maxkompetens erbjuder ett brett utbud av tjänster som kan hjälpa dig att undvika felrekryteringar. Oavsett om du står i uppstartsfas av ett kompetensbehov, eller redan har påbörjat en process med befintliga kandidater så kan vi stödja dig. Vi hjälper bland annat bolag med referenstagning och second opinion för att i högre grad säkerställa att de gör rätt val. Genom att använda personlighetstester och djupintervjuer kan vi ge dig en professionell bedömning och minska risken för felrekrytering.

Vår bakgrundskontrolltjänst är också en värdefull resurs för att skapa en trygg arbetsplats. Vi hjälper dig att få säkra, snabba och tydliga besked om dina kandidater, vilket gör din rekryteringsprocess mer effektiv och pålitlig.

Felrekryteringar kan vara kostsamma och tidskrävande, men med rätt strategier och partner kan du minimera riskerna och bygga en stark och effektiv arbetsstyrka.

Hur Fungerar Second Opinion och Bakgrundskontroll?

Vår Second Opinion-process innebär att du som rekryterande företag själv påbörjat en rekryteringsprocess, gjort ett urval och tagit fram kandidater. Den börjar med att vi skapar en gemensam kravprofil och innefattar utförande av personlighetstester och djupintervjuer med kandidater. Den avslutas med att vi presenterar våra professionella bedömningar. Processen är utformad för att vara objektiv och logisk, och den hjälper dig att göra välgrundade beslut.

Vår bakgrundskontrolltjänst innebär att vi använder avancerade algoritmer för att analysera personliga uppgifter och ge dig tydliga och pålitliga besked om kandidaterna. Som företag förser ni oss med personnummer på den berörda kandidaten/medarbetaren och mottar en analysrapport som bland annat belyser strafförelägganden, åtal, bolagsengagemang, fordonskopplingar, ekonomi och flyttmönster. Ni mottar en tydlig rapport och får säkra, snabba och tydliga besked, som möjliggör en effektiv, fördomsfri och trygg rekrytering. Detta hjälper er att bygga en trygg arbetsplats och undvika överraskningar.

Avslutande Tankar

Felrekryteringar är dyra och skadliga för ett företag. Genom att använda rätt strategier och partners kan du minimera risken för felrekryteringar och bygga en stark och produktiv arbetsstyrka. Maxkompetens är här för att stödja dig på vägen till framgångsrika rekryteringar och en trygg arbetsplats. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

FAQ

Vad är en felrekrytering?
En felrekrytering, ibland kallad en misslyckad rekrytering eller en dålig anställning, inträffar när en arbetsgivare anställer en individ som visar sig vara olämplig för den specifika rollen eller arbetsplatsen. Det innebär att den anställda inte kan uppfylla de förväntade kraven eller att de inte passar in i organisationens arbetskultur.

Hur mycket kostar en felrekrytering?
Kostnaden för en felrekrytering kan variera betydligt beroende på flera faktorer, inklusive företagets storlek, bransch, den specifika rollen som rekryteras, och graden av olämplighet hos den anställda. Kostnaderna inkluderar såväl direkta ekonomiska kostnader (såsom uppsägning och rekryteringskostnader) som indirekta ekonomiska kostnader (bland annat minskad produktivitet, förlorade affärsmöjligheter och ryktesskador). Det är därför viktigt att ha en noggrann och välstrukturerad rekryteringsprocess för att minimera risken för felrekryteringar och de kostnader som de kan medföra.

Hur mycket kostar en rekryteringsprocess?
Maxkompetens rekryteringsarvode beräknas enligt en av två prismodeller; fast pris eller faktor på erbjuden lön till framgångsrik kandidat.

Vilka problem kan uppstå vid en rekrytering?
Problemen som kan uppstå vid en rekrytering inkluderar bland annat felrekryteringar, brister i rekryteringsprocessen, och diskriminering. Dessa problem kan leda till förlorad produktivitet, högre personalomsättning och ekonomiska kostnader för arbetsgivare.


Maxkompetens är din pålitliga HR-partner för skräddarsydda rekryterings- och bemanningslösningar. Med en stark närvaro på fem orter i Sverige – Stockholm, Växjö, Kristianstad, Halmstad och Borås/Göteborg – är vi engagerade i att matcha talanger med rätt arbetsplatser. Sedan vi grundades år 2003 har vårt arbete genomsyrats av vår värdegrundsbaserade rekryteringsmetod, där personlighet och företagskultur är i fokus.

Vi är här för att stödja både företag och arbetssökande genom hela processen, och vi ser fram emot att hjälpa dig att nå dina mål. Besök våra sidor för rekrytering, bemanning och hr-stöd för att lära dig mer om vårt tjänsteutbud eller följ länken till vår sida för lediga jobb för att hitta din nästa drömtjänst. Du är också varmt välkommen att kontakta oss  – tillsammans skapar vi framgångsrika samarbeten och bygger en starkare framtid!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Dessa artiklar kanske också intresserar dig...

Så skapar du en framgångsrik arbetsansökan: Tips och råd för att sticka ut och öka dina chanser att nå fram

Att skriva en imponerande arbetsansökan kan vara avgörande för att få ditt drömjobb. Oavsett om du är ny på arbetsmarknaden eller har ansökt till många jobb utan framgång, finns det några viktiga saker att tänka på för att göra din ansökan mer attraktiv och slagkraftig. Först och främst är det viktigt att veta var du...

Positionera dig som en arbetsgivare i framkant: Vad är din unika WOW-faktor?

På dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad är det viktigt för företag att positionera sig och erbjuda en attraktiv arbetsmiljö som lockar och behåller talanger. Det är här Employer Value Proposition (EVP) kommer in i bilden. EVP handlar om företagets värdeerbjudande till sina anställda och är en del av employer branding, där man marknadsför sitt företag till potentiella...

Maxkompetens tipsar: Så skapar du bästa förutsättningar för företaget under sommarperioden!

Sommaren är inte bara en tid för att njuta av solen och semestern, det är också en tid när många företag behöver säkra upp sin personalstyrka med sommarvikarier. Att säkerställa en smidig övergång och inkludera extrapersonal i företagets verksamhet är avgörande för att skapa en effektiv sommarperiod. Desto tidigare du sätter igång, desto bättre! Oavsett...

Maxkompetens grundades 2003 och vi är rikstäckande med sex kontor i Sverige. Varje år rekryterar vi 1200st jobb och vi har 400st konsulter på uppdrag varje dag.

Intresserad av våra tjänster?

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar