Bemanning Ekonomiassistent

Vi hjälper er med med bemanning av ekonomiassistenter

Behöver ert företag hyra eller bemanna en ekonomiassistent?

Konkurrensen om kompetenta ekonomiassistenter hårdnar. Dels på grund av ökad rörlighet bland kandidater och att kraven på kompetens ökar då många enklare ekonomiuppgifter digitaliseras. I framtiden kommer det ställas högre krav på vidareutbildning och mer specialistkompetens.

Bemanna ekonomiassistent?

Maxkompetens har lång erfarenhet av att bemanna ekonomer till stora som mindre ekonomiavdelningar. Vi arbetar med värdegrundsbaserad rekrytering för att bli så träffsäkra som möjligt i vårt urval av kandidater. Detta innebär att vi matchar kandidaternas personliga egenskaper och kompetens mot kundföretagets team och ledarskap. Vid uppstart av ett bemanningsuppdrag skapar vi oss en helhetsbild kring ert företag, kultur, värderingar, motivation och behov, för en lyckad bemanning. Ju bättre vi känner till er som företag och olika befattningar, desto bättre kandidater kan vi presentera.

Bemanning av ekonomiassistenter eller redovisningsekonomer?

Maxkompetens bemannar ekonomifunktioner med flexibla konsulter inom kundreskontra, leverantörskontra, controllers och redovisningsekonomer. Ekonomiavdelningar oavsett storlek är ofta sårbara vid personalförändringar som sjukskrivning, föräldraledighet eller arbetstoppar vid uppköp och sammanslagningar. Därför hjälper vi ekonomiavdelningar med antingen bemanning av ekonomiassistenter eller hyr-rekrytering av redovisningsekonomer.

Hyr-rekrytering, hur fungerar det?

Det är inte komplicerat! Hyr-rekrytering eller hyr först och rekrytera sen är precis vad det låter som. Ni hyr in en konsult via Maxkompetens enligt överenskommelse och ni har möjlighet att rekrytera över personen efter periodens slut. Det är ett ypperligt tillfälle för dig som ekonomichef att testa personens kvalifikationer i praktiken. Du får möjlighet att prova dina framtida anställda helt riskfritt. Om personen har överträffat era förväntningar har ni möjlighet att rekrytera över personen tidigare, det kallar vi hyr-köp. Ert företag kanske inte vet hur framtiden kommer se ut eller hur länge ni har behov av bemanning? Inga problem, det är en flexibel konsultlösning och ni hyr in ekonomikonsulten så länge ni behöver!

Säkerställ rätt kompetens av ekonomikonsult?

Maxkompetens är experter att matcha kandidaters hårda och mjuka värden. Med andra ord tidigare arbetslivserfarenhet, kompetenser och personliga egenskaper med er företagskultur och ledarskap. Majoriteten av alla företag och ekonomiavdelningar vi hjälper har behov av konsulter eller kandidater som arbetar med fakturering, löpande bokföring, kundreskontra, avstämning, momsredovisning, utläggsuppföljning och krav/inkassohantering. I grunden krävs någon form av systemvana i något av de större ekonomisystem som används på marknaden, tillexempel Fortnox, Visma eller Hogia.

Inom vilka branscher hyr vi ut ekonomikonsulter?

Vi bemannar ekonomiassistenter och redovisningsekonomer till de flesta branscher. Storleken på företagen varierar lika mycket, från börsnoterade bolag till mindre familjeägda bolag med en mindre ekonomifunktion. Majoriteten av våra kunder ser ett stort värde att själva ha kontroll över sin ekonomifunktion vilket också ger en sårbarhet om arbetsbelastningen ökar eller om sjukfrånvaro uppstår. Den största skillnaden mellan stora och mindre företag är vilka krav på kompetens som ställs på en ekonomiassist. Mindre företag har ofta en längre önskelista, ekonomiassistenten måste kunna utföra och hjälpa till med fler arbetsuppgifter och ibland agerar både redovisningsekonom, controller och ekonomichef. Större företag har helt klart mer renodlade arbetsuppgifter vilket är förståeligt.

Konkurrensen att rekrytera ekonomiassistenter?

Senaste åren har det funnits ett stort behov att rekrytera kandidater inom ekonomi, lön och redovisning. Även om många funktioner digitaliseras finns det stora bolag som levererar lönesystem, redovisningssystem etc. vilket innebär att fler ekonomiroller kräver mer och mer teknisk kunskap i kombination med de ekonomiska kompetenserna. Den tidigare ”bilden” om att ekonomipersonal skulle vara tråkiga är helt fel. Socialkompetens är väldigt viktigt inom ekonomifunktionen, att vara serviceminded och hantera interna som externa kontaktytor både supporterande men likaså konsulterande. De bästa ekonomiassistenterna söker sällan arbete själva utan vi som rekrytering och bemanningsföretag måste uppvakta dessa personer för att sälja in ert företag och dess möjligheter att arbeta hos er.

Vad har en ekonomiassist i lön?

Vad en ekonomiassistent tjänar skiljer sig dels var i Sverige du arbetar, vilken utbildning och vilka tidigare arbetslivserfarenheter du har. Enligt Unionen ligger marknadslönen mellan 29.000kr – 35.000kr. Om du är gymnasieekonom eller kortare arbetslivserfarenhet som ekonomiassistent kan lönespannet vara mellan cirka 22,000 – 28.000kr. Dessa löneintervall är generella och det finns flera faktorer som spelar in för lönesättning. Maxkompetens har kollektivavtal och erbjuder våra konsulter inom ekonomi en marknadsmässig lön baserat på de krav som ert företag efterfrågan. Våra anställda får sjuklön, pension, semesterersättning och friskvård. Det är också viktigt att vi har en samsyn i lönesättningen, speciellt om ert företag har som avsikt att rekrytera över en konsult i framtiden.

Vilken ekonomikompetens behöver ni rekrytera?

Vi vet att det händer otroligt mycket inom ekonomi & finans i och med digitalisering, effektivisering och outsorcing till andra länder. Dagens ekonomifunktioner arbetar helt annorlunda idag än tidigare och kraven på lean, effektivisering och kontroll är än mer i fokus. Idag ställs helt andra krav på ekonomiavdelningen och företagens ekonomistyrning. Maxkompetens har sedan 2003 rekryterat och bemannat hundratals personer med ekonomikompetens.

Exempel på ekonomitjänster som Maxkompetens rekryterar: Ekonomichef, Finanschef, redovisningschef, lönechef, Controllers, redovisningsekonom, redovisningsspecialist, ekonomiassistent, lönespecialist, löneadministratör, ekonomer och backoffice.

Maxkompetens

Maxkompetens grundades 2003 och har under 2000-talet vuxit till en av de större bemanning och rekryteringsföretagen i Sverige. Idag tillsätter vi över 1200 tjänster i Sverige. Vår drivkraft ligger i att hjälpa företag och kandidater till det bättre.

Våra kunder

Vill du bli en av oss?

Vi är alltid intresserade av personer med stort intresse för människor, affärsmannaskap och hög grad av social kompetens. Din ambition och vinnarinstinkt bestämmer hur långt du vill gå inom företaget och självklart hjälper vi dig på vägen. ‍
Maxkompetens grundades 2003 och vi är rikstäckande med sex kontor i Sverige. Varje år rekryterar vi 1200st jobb och vi har 400st konsulter på uppdrag varje dag.

Intresserad av våra tjänster?

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar

Välj stad

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar